مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به گنبدکاووس

روز دو شنبه در تاریخ 1397/02/31
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1397/02/31
15:45
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
420,000 ریال
357,000 ریال

توضیحات : اين سرويس با کاوه مشترک است سکوي سوار17و18
ساري گرگان آمل بابل تهران پارس
25 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1397/02/31
15:45
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
420,000 ریال
315,000 ریال

بابل گرگان ساري قم تهران جنوب
20 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال
1397/02/31
16:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
655,000 ریال
524,000 ریال

آمل ساري گرگان تهران پارس بابل
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک.32نفره
1397/02/31
16:15
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
565,000 ریال
452,000 ریال

توضیحات : توقف پايانه صفه کـاوه شاهين شهر
ساري گرگان آمل قائم شهر بابل
20 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1397/02/31
16:30
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
420,000 ریال
336,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
ساري گرگان تهران پارس بابل
23 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1397/02/31
16:30
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
420,000 ریال
323,400 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور تعاوني 8//محل سوارشدن سکوهاي 4و5و6
ساري گرگان تهرانپارس بابل آمل
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک 32نفره
1397/02/31
17:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
565,000 ریال
452,000 ریال

توضیحات : سفر بخير
ساري گرگان تهران جنوب بابل آمل
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1397/02/31
17:15
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
655,000 ریال
556,750 ریال

توضیحات : سفري خوش برايتان آرزومنديم
ساري گرگان آمل بابل تهران پارس
20 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1397/02/31
18:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
655,000 ریال
524,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
ساري گرگان تهران پارس بابل
23 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1397/02/31
18:30
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
420,000 ریال
323,400 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور تعاوني 8//محل سوارشدن سکوهاي 4و5و6
ساري گرگان تهرانپارس بابل آمل