مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به گنبدکاووس

روز دو شنبه در تاریخ 1396/12/07
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ..اسکانيا کلاسيک 30نفره
1396/12/07
15:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
565,000 ریال
452,000 ریال

توضیحات : سفر بخـيـر
ساري گرگان آمل تهران جنوب بابل
10 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/12/07
15:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
420,000 ریال
378,000 ریال

بابل گرگان ساري قم تهران جنوب
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/12/07
15:45
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
420,000 ریال
357,000 ریال

توضیحات : اين سرويس با کاوه مشترک است سکوي سوار17و18
ساري گرگان آمل بابل تهران پارس
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک.32نفره
1396/12/07
16:15
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
565,000 ریال
452,000 ریال

توضیحات : توقف پايانه صفه کـاوه شاهين شهر
ساري گرگان آمل قائم شهر بابل
30 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/12/07
16:30
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
420,000 ریال
294,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
ساري گرگان بابل قائم شهر تهران پارس
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک 32نفره
1396/12/07
17:00
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
565,000 ریال
452,000 ریال

توضیحات : سفر بخير
ساري گرگان قائم شهر بابل آمل
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/12/07
17:15
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
655,000 ریال
556,750 ریال

توضیحات : سفري خوش برايتان آرزومنديم
ساري گرگان آمل بابل تهران پارس
30 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/12/07
18:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
655,000 ریال
458,500 ریال

توضیحات : مسافرگرامي اين سروبس به مدت نيم ساعت درپايانه شرق تهران جهت مسافرگيري توقف خواهد داشت
ساري گرگان بابل قائم شهر تهران پارس
30 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/12/07
18:30
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
420,000 ریال
294,000 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور تعاوني 8//محل سوارشدن سکوهاي 4و5و6
ساري گرگان تهرانپارس بابل آمل