مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به گنبدکاووس

روز يكشنبه در تاریخ 1396/09/26
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک 30نفره
1396/09/26
14:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
565,000 ریال
480,250 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد /توقف بعدي پايانه کاوه
گرگان قم تهران جنوب ساري

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1396/09/26
15:15
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
420,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
منطقه شرق تهران بزرگ سارئ گرگان قم تهران جنوب
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/09/26
15:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
420,000 ریال
336,000 ریال

بابل گرگان تهران جنوب قم ساري
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/09/26
15:45
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
420,000 ریال
357,000 ریال

توضیحات : اين سرويس با کاوه مشترک است سکوي سوار17و18
ساري گرگان آمل تهران پارس بابل
21 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/26
16:00
ظرفیت باقیمانده : 39 صندلی
420,000 ریال
331,800 ریال

ساري گرگان تهران پارس بابل آمل
15 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/09/26
16:00
ظرفیت باقیمانده : 31 صندلی
420,000 ریال
357,000 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور گنبد تعاوني 8
ساري گرگان آمل تهرانپارس قم
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/09/26
16:15
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
655,000 ریال
556,750 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد/توقف بعدي پايانه کاوه
ساري گرگان
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/09/26
16:30
ظرفیت باقیمانده : 27 صندلی
420,000 ریال
357,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
ساري گرگان بابل قائم شهر تهران پارس
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/09/26
17:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
655,000 ریال
556,750 ریال

توضیحات : سفر بخير
ساري گرگان تهران جنوب بابل آمل
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/09/26
17:15
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
655,000 ریال
556,750 ریال

توضیحات : سفري خوش برايتان آرزومنديم
بابل گرگان آمل تهران پارس ساري
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/09/26
18:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
655,000 ریال
556,750 ریال

توضیحات : مسافرگرامي اين سروبس به مدت نيم ساعت درپايانه شرق تهران جهت مسافرگيري توقف خواهد داشت
ساري گرگان بابل قائم شهر تهران پارس
15 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/09/26
18:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
420,000 ریال
357,000 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور گنبد تعاوني 8
ساري گرگان آمل تهرانپارس تهران جنوب