مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به گلپایگان

روز جمعه در تاریخ 1396/06/31

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به گلپايگان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولو40
1396/06/31
13:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
95,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به گلپايگان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولو40
1396/06/31
15:00
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
95,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به گلپايگان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولو40
1396/06/31
16:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
95,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد

پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به گلپايگان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولوبي 7جديد
1396/06/31
17:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
95,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به گلپايگان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولو42
1396/06/31
17:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
95,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به گلپايگان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/31
19:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
95,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به گلپايگان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولو40
1396/06/31
20:15
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
95,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد