مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به گلپایگان

روز سه شنبه در تاریخ 1396/10/26

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به گلپايگان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولو42
1396/10/26
17:30
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
95,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد

پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به گلپايگان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولوبي 7جديد
1396/10/26
17:30
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
95,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به گلپايگان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/26
19:00
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
95,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به گلپايگان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولو40
1396/10/26
20:15
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
95,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد