مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به گرگان

روز جمعه در تاریخ 1396/04/02

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان گرگان مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/04/02
15:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
370,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد /توقف بعدي ترمينال کاوه
ساري گرگان بابل تهران جنوب آمل
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان گرگان مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/04/02
15:45
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
370,000 ریال
314,500 ریال

خرید بلیط
آمل گرگان تهران جنوب تهران پارس

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان گرگان مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/04/02
15:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
370,000 ریال

توضیحات : .. توقف بعدي پايانه شاهين شهر
ساري گرگان تهران جنوب قائم شهر بابل
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه گرگان مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/04/02
15:45
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
370,000 ریال
296,000 ریال

خرید بلیط
ساري گرگان بابل تهران جنوب قم
20 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) گرگان مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/02
16:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
370,000 ریال
296,000 ریال

خرید بلیط
ساري گرگان

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان گرگان مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک.32نفره
1396/04/02
16:15
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
505,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد/توقف بعدي پايانه کاوه
ساري گرگان آمل قائم شهر بابل
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) گرگان مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/04/02
16:30
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
370,000 ریال
314,500 ریال

خرید بلیط
توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
ساري گرگان بابل قائم شهر تهران پارس

لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان گرگان مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/04/02
16:45
ظرفیت باقیمانده : 41 صندلی
370,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد
ساري گرگان آمل تهرانپارس تهران جنوب

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان گرگان مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک 32نفره
1396/04/02
17:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
505,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : سفر بخير
ساري گرگان تهران جنوب بابل آمل
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان گرگان مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/04/02
17:15
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
635,000 ریال
539,750 ریال

خرید بلیط
آمل گرگان تهران جنوب تهران پارس
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) گرگان مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/04/02
18:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
635,000 ریال
539,750 ریال

خرید بلیط
توضیحات : مسافرگرامي اين سروبس به مدت نيم ساعت درپايانه شرق تهران جهت مسافرگيري توقف خواهد داشت
ساري گرگان بابل قائم شهر تهران پارس
20 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) گرگان مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس B9
1396/04/02
18:15
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
635,000 ریال
508,000 ریال

خرید بلیط
ساري گرگان

لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان گرگان مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/04/02
18:30
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
370,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد
ساري گرگان آمل تهرانپارس تهران جنوب