مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به گرگان

روز جمعه در تاریخ 1396/09/03

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به گرگان مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1396/09/03
15:15
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
370,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
منطقه شرق تهران بزرگ سارئ گرگان بابل تهران جنوب
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به گرگان مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/09/03
15:45
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
370,000 ریال
296,000 ریال

بابل گرگان تهران جنوب قم ساري
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به گرگان مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/09/03
15:45
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
370,000 ریال
314,500 ریال

توضیحات : اين سرويس با کاوه مشترک است سکوي سوار17و18
ساري گرگان آمل تهران پارس بابل
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به گرگان مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولوو درجه يک 44نفره
1396/09/03
16:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
370,000 ریال
314,500 ریال

توضیحات : برگشت ازاردبيل ايران پيما اردبيل
گرگان تهران جنوب ساري آمل
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به گرگان مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک.32نفره
1396/09/03
16:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
505,000 ریال
429,250 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد/توقف بعدي پايانه کاوه
ساري گرگان آمل قائم شهر بابل
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به گرگان مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/09/03
16:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
370,000 ریال
314,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
ساري گرگان بابل قائم شهر تهران پارس
15 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به گرگان مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/09/03
16:45
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
370,000 ریال
314,500 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور گنبد تعاوني 8
ساري گرگان آمل تهرانپارس تهران جنوب
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به گرگان مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک 32نفره
1396/09/03
17:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
505,000 ریال
429,250 ریال

توضیحات : سفر بخير
ساري گرگان تهران جنوب بابل آمل
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به گرگان مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/09/03
17:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
635,000 ریال
539,750 ریال

توضیحات : سفري خوش برايتان آرزومنديم
بابل گرگان آمل تهران پارس ساري
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به گرگان مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/09/03
18:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
635,000 ریال
539,750 ریال

توضیحات : مسافرگرامي اين سروبس به مدت نيم ساعت درپايانه شرق تهران جهت مسافرگيري توقف خواهد داشت
ساري گرگان بابل قائم شهر تهران پارس
15 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به گرگان مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/09/03
18:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
370,000 ریال
314,500 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور گنبد تعاوني 8
ساري گرگان آمل تهرانپارس تهران جنوب