مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدامبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اصفهان گنبدکاووس

پایانه کاوه اصفهان

گرگان

1396/03/02

14:30

18

اتوبوس اسكانيا

370,000 ريال

سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد
کاشان گرگان آمل تهران جنوب تهرانپارس

اصفهان گنبدکاووس

پایانه صفه اصفهان

گرگان

1396/03/02

15:00

5

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 15

370,000 ریال

314,500 ريال

سفر خوشي داشته باشيد /توقف بعدي ترمينال کاوه
ساري گرگان بابل تهران جنوب آمل

اصفهان گنبدکاووس

پایانه کاوه اصفهان

گرگان

1396/03/02

15:45

30

اتوبوس ولوو درجه يک 44نفره

% 15

370,000 ریال

314,500 ريال

.. توقف بعدي پايانه شاهين شهر
ساري گرگان تهران جنوب قائم شهر بابل

اصفهان پایانه صفه گنبدکاووس

پایانه صفه اصفهان

گرگان

1396/03/02

15:45

4

اتوبوس اسكانيا

% 20

370,000 ریال

296,000 ريال

ساري گرگان بابل تهران جنوب قم

اصفهان گنبدکاووس

پایانه صفه اصفهان

گرگان

1396/03/02

15:45

10

اتوبوس ولو 44

% 15

370,000 ریال

314,500 ريال

آمل گرگان تهران جنوب تهران پارس

اصفهان گنبدکاووس

پایانه صفه اصفهان

گرگان

1396/03/02

16:15

5

اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره

% 15

635,000 ریال

539,750 ريال

سفر خوشي داشته باشيد/توقف بعدي پايانه کاوه
گرگان

اصفهان( کاوه) گنبدکاووس

پایانه کاوه اصفهان

گرگان

1396/03/02

16:30

22

اتوبوس ولو 44

% 15

370,000 ریال

314,500 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
ساري گرگان بابل قائم شهر تهران پارس

پايانه کاوه (اصفهان) گنبدکاووس

پایانه کاوه اصفهان

گرگان

1396/03/02

16:45

10

اتوبوس ولو 44

370,000 ريال

ساري گرگان

اصفهان گنبدکاووس

پایانه کاوه اصفهان

گرگان

1396/03/02

16:45

18

اتوبوس اسكانيا

370,000 ريال

سرويس مستقيم قشم با اتوبوس هاي فرست کلاس دائر
ساري گرگان تهرانپارس تهران جنوب

اصفهان گنبدکاووس

پایانه کاوه اصفهان

گرگان

1396/03/02

17:00

10

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 15

635,000 ریال

539,750 ريال

سفر بخير
ساري گرگان تهران جنوب بابل آمل

اصفهان گنبدکاووس

پایانه صفه اصفهان

گرگان

1396/03/02

17:15

6

اتوبوس 9بي 25نفره

% 15

635,000 ریال

539,750 ريال

آمل گرگان تهران جنوب تهران پارس

اصفهان( کاوه) گنبدکاووس

پایانه کاوه اصفهان

گرگان

1396/03/02

18:00

12

اتوبوس 25نفره

% 15

635,000 ریال

539,750 ريال

مسافرگرامي اين سروبس به مدت نيم ساعت درپايانه شرق تهران جهت مسافرگيري توقف خواهد داشت
ساري گرگان بابل قائم شهر تهران پارس

اصفهان گنبدکاووس

پایانه کاوه اصفهان

گرگان

1396/03/02

18:30

18

اتوبوس اسكانيا

370,000 ريال

سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد
ساري گرگان تهرانپارس تهران جنوب