مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اصفهان عسلويه

پایانه کاوه اصفهان

کنگان

1396/01/07

14:30

42

اتوبوس اسكانيا

335,000 ريال

تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
برازجان کنگان

اصفهان عسلويه

پایانه کاوه اصفهان

کنگان

1396/01/07

15:30

23

اتوبوس وي اي پي

570,000 ريال

تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
کنگان ياسوج (بويراحمد)

اصفهان پایانه صفه عسلويه

پایانه صفه اصفهان

کنگان

1396/01/07

16:15

0

اتوبوس اسكانيا

335,000 ريال

برازجان کنگان

اصفهان عسلويه

پایانه کاوه اصفهان

کنگان

1396/01/07

16:30

8

اتوبوس وي اي پي

570,000 ريال

سال نومبارکباد/ايستگاه بعدي پايانه زرين شهر
برازجان کنگان ياسوج (بويراحمد)

اصفهان عسلويه

پایانه کاوه اصفهان

کنگان

1396/01/07

18:15

0

اتوبوس وي اي پي

570,000 ريال

تک سفرايرانيان مهمان نوازجاده ها
برازجان کنگان
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا