مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به کنگان هرمزگان

روز جمعه در تاریخ 1396/07/28
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کنگان مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/07/28
15:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
570,000 ریال
456,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
کنگان
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کنگان مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/07/28
16:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
570,000 ریال
456,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
کنگان
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به کنگان مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/07/28
16:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
335,000 ریال
268,000 ریال

کنگان برازجان

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به کنگان مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/07/28
16:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
570,000 ریال

کنگان
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کنگان مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/07/28
18:15
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
570,000 ریال
456,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
کنگان