مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به کرمانشاه

روز سه شنبه در تاریخ 1396/08/30
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/08/30
08:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
470,000 ریال
399,500 ریال


عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/08/30
09:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
470,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
بروجرد نهاوند

ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرمانشاه مقصدنهایی : مهران
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/08/30
14:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
275,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
کرمانشاه
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرمانشاه مقصدنهایی : مهران(ايلام)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/08/30
14:30
ظرفیت باقیمانده : 27 صندلی
275,000 ریال
261,250 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
ايلام کرمانشاه ملاير نهاوند
10 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال (V.I.P)
1396/08/30
20:45
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
470,000 ریال
423,000 ریال

توضیحات : نام اصلي با نام شهر متفاوت است

گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/08/30
20:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
275,000 ریال

17 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/08/30
21:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
470,000 ریال
390,100 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
کرمانشاه اتوبوس کرمانشاه نهاوند اتوبوس کرمانشاه بروجرد اتوبوس کرمانشاه
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/08/30
21:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
470,000 ریال
423,000 ریال

توضیحات : سـفـر بخــير
نهاوند ويژه
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مان
1396/08/30
21:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
470,000 ریال
399,500 ریال

توضیحات : سفري خوش برايتان آرزومنديم
نهاوند
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به کرمانشاه مقصدنهایی : مهران
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/08/30
21:30
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
275,000 ریال
247,500 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
ايلام کرمانشاه

عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مان
1396/08/30
22:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
470,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد

عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مان
1396/08/30
23:00
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
470,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد