مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به کرمانشاه

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/04/29
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرمانشاه
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/04/29
21:15
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
470,000 ریال
376,000 ریال

توضیحات : سـفـر بخــير/وي آي پي
نهاوند ويژه
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به کرمانشاه
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/29
21:15
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
275,000 ریال
247,500 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
بروجرد نهاوند
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرمانشاه
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس مان
1396/04/29
21:15
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
470,000 ریال
399,500 ریال

توضیحات : اين سرويس باکاوه مشترک ميباشد
بروجرد نهاوند
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به کرمانشاه
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس مان
1396/04/29
22:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
470,000 ریال
399,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
بروجرد نهاوند
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به کرمانشاه
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس مان
1396/04/29
23:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
470,000 ریال
399,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
بروجرد نهاوند