مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اصفهان چابهار

پایانه کاوه اصفهان

کرمان

1396/01/07

09:00

9

اتوبوس وي آي پي

% 10

490,000 ریال

441,000 ريال

ارائه کارت شناسائي الزامي است
بم ايرانشهر کرمان

اصفهان زاهدان

پایانه کاوه اصفهان

کرمان

1396/01/07

14:15

39

اتوبوس اسكانيا

% 10

280,000 ریال

252,000 ريال

سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد
کرمان

پايانه کاوه (اصفهان) کرمان

پایانه کاوه اصفهان

کرمان

1396/01/07

20:00

21

اتوبوس اسکانيا44

280,000 ريال

رفسنجان

اصفهان کرمان

پایانه کاوه اصفهان

کرمان

1396/01/07

20:00

8

اتوبوس فرست کلاس

% 6

490,000 ریال

460,600 ريال

نـوروزتان همراه با شکفتن بهار آرزوهايتان مبـارک

اصفهان کرمان

پایانه کاوه اصفهان

کرمان

1396/01/07

20:30

20

اتوبوس اسكانيا

280,000 ريال

ارائه کارت شناسائي الزامي است
رفسنجان

اصفهان کرمان

پایانه صفه اصفهان

کرمان

1396/01/07

20:30

7

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 5

280,000 ریال

266,000 ريال

سفر خوشي داشته باشيد/توقف بعدي پايانه کاوه
رفسنجان

اصفهان( کاوه) کرمان

پایانه کاوه اصفهان

کرمان

1396/01/07

20:30

0

اتوبوس اسکانيا44

280,000 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
رفسنجان

اصفهان کرمان

پایانه صفه اصفهان

کرمان

1396/01/07

20:45

7

اتوبوس ولو 44

280,000 ريال

سفري خوش برايتان آرزومنديم
رفسنجان

اصفهان( کاوه) کرمان

پایانه کاوه اصفهان

کرمان

1396/01/07

21:30

16

اتوبوس اسکانيا44

280,000 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
رفسنجان

اصفهان کرمان

پایانه کاوه اصفهان

کرمان

1396/01/07

21:30

20

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 5

280,000 ریال

266,000 ريال

... سفر بخير
رفسنجان

اصفهان کرمان

پایانه صفه اصفهان

کرمان

1396/01/07

21:30

8

اتوبوس 9بي 25نفره

490,000 ريال

اين سرويس با کاوه مشترک است سکوي سوار17و18
رفسنجان

اصفهان کرمان

پایانه کاوه اصفهان

کرمان

1396/01/07

22:00

36

اتوبوس اسكانيا

280,000 ريال

ارائه کارت شناسائي الزامي است

اصفهان( کاوه) کرمان

پایانه کاوه اصفهان

کرمان

1396/01/07

22:15

6

اتوبوس 25نفره

490,000 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
رفسنجان

اصفهان( کاوه) کرمان

پایانه کاوه اصفهان

کرمان

1396/01/07

23:00

11

اتوبوس 25نفره

490,000 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
رفسنجان
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا