مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به کرمان

روز سه شنبه در تاریخ 1397/03/01
25 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرمان مقصدنهایی : چابهار
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1397/03/01
09:00
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
588,000 ریال
441,000 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور تعاوني 8//محل سوارشدن سکوهاي 4و5و6
کرمان ايرانشهر رفسنجان بم
20 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به کرمان مقصدنهایی : چابهار
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1397/03/01
11:00
ظرفیت باقیمانده : 34 صندلی
336,000 ریال
268,800 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
بم ايرانشهر کرمان
25 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرمان مقصدنهایی : چابهار
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1397/03/01
11:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
588,000 ریال
441,000 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور تعاوني 8//محل سوارشدن سکوهاي 4و5و6
کرمان ايرانشهر رفسنجان بم

عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرمان مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال 44
1397/03/01
12:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
280,000 ریال

کرمان بم
12 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرمان مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (V.I.P)تخت شو بااينترنت رايگان
1397/03/01
14:30
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
588,000 ریال
517,440 ریال

توضیحات : محل پياده شدن کرمان باغين مي باشد
کرمان بم يزد
25 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرمان کرمان دوراهي باغين مقصدنهایی : چابهار
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1397/03/01
15:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
588,000 ریال
441,000 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور تعاوني 8//محل سوارشدن سکوهاي 4و5و6
کرمان کرمان دوراهي باغين ايرانشهر رفسنجان بم
38 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرمان کرمان دوراهي باغين مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1397/03/01
15:30
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
588,000 ریال
364,560 ریال

توضیحات : ارائه کارت شناسائي الزامي است/برگشت از شرکت لوان نور تعاوني 8//محل سوارشدن سکوهاي 4و5و6
کرمان کرمان دوراهي باغين بم رفسنجان
38 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرمان کرمان دوراهي باغين مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1397/03/01
16:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
588,000 ریال
364,560 ریال

توضیحات : ارائه کارت شناسائي الزامي است/برگشت از شرکت لوان نور تعاوني 8//محل سوارشدن سکوهاي 4و5و6
کرمان کرمان دوراهي باغين بم رفسنجان
20 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرمان کرمان دوراهي باغين مقصدنهایی : ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1397/03/01
17:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
588,000 ریال
470,400 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور تعاوني 8//محل سوارشدن سکوهاي 4و5و6
کرمان کرمان دوراهي باغين بم رفسنجان
12 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرمان مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال (V.I.P)
1397/03/01
17:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
588,000 ریال
517,440 ریال

توضیحات : محل پياده شدن کرمان باغين مي باشد
کرمان بم
38 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرمان کرمان دوراهي باغين مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1397/03/01
17:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
588,000 ریال
364,560 ریال

توضیحات : ارائه کارت شناسائي الزامي است/برگشت از شرکت لوان نور تعاوني 8//محل سوارشدن سکوهاي 4و5و6
کرمان کرمان دوراهي باغين بم رفسنجان
10 %
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرمان مقصدنهایی : کهنوج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/01
17:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
280,000 ریال
252,000 ریال

توضیحات : فروش بليط به صورت رفت وبرگشت به تمام نقاط کشور
کرمان جيرفت يزد
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1397/03/01
19:45
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
280,000 ریال
238,000 ریال

توضیحات : مشترک با ترمينال کاوه
رفسنجان
20 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا25
1397/03/01
20:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
585,000 ریال
468,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
رفسنجان
20 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/01
20:30
ظرفیت باقیمانده : 31 صندلی
336,000 ریال
268,800 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
رفسنجان
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1397/03/01
20:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
336,000 ریال
268,800 ریال

توضیحات : توقف پايانه صفه کاوه
رفسنجان
27 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا مارال
1397/03/01
20:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
462,000 ریال
337,260 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور تعاوني 8
رفسنجان
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/01
20:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
280,000 ریال
252,000 ریال

رفسنجان
30 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/03/01
21:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
588,000 ریال
411,600 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
رفسنجان
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1397/03/01
21:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
336,000 ریال
268,800 ریال

توضیحات : ... سفر بخير
رفسنجان
20 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1397/03/01
21:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
588,000 ریال
470,400 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
رفسنجان
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال
1397/03/01
21:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
490,000 ریال
441,000 ریال

رفسنجان
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو
1397/03/01
21:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
588,000 ریال
499,800 ریال

توضیحات : مشترک باترمينال کاوه
رفسنجان
21 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1397/03/01
21:45
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
585,000 ریال
462,150 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
يزد رفسنجان
20 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1397/03/01
22:15
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
490,000 ریال
392,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
رفسنجان
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال
1397/03/01
22:15
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
588,000 ریال
499,800 ریال

توضیحات : اين سرويس از صفه مستقيم ميباشد
رفسنجان
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال
1397/03/01
22:15
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
490,000 ریال
441,000 ریال

کرج
27 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس B 9 R
1397/03/01
22:15
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
588,000 ریال
429,240 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور تعاوني 8//محل سوارشدن سکوهاي 4و5و6
20 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1397/03/01
23:15
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
588,000 ریال
470,400 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
رفسنجان