مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به کرمان

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/09/22
22 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/09/22
08:45
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
490,000 ریال
382,200 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
يزد رفسنجان
25 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرمان مقصدنهایی : چابهار
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1396/09/22
09:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
490,000 ریال
367,500 ریال

توضیحات : ارائه کارت شناسائي الزامي است/برگشت از شرکت لوان نور
بم کرمان رفسنجان ايرانشهر
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/09/22
09:40
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
490,000 ریال
392,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
رفسنجان

عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/09/22
09:50
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
490,000 ریال

توضیحات : اين سرويس با کاوه مشترک مي باشد
رفسنجان
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به کرمان مقصدنهایی : چابهار
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/09/22
11:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
490,000 ریال
416,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
بم ايرانشهر کرمان رفسنجان
25 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرمان مقصدنهایی : چابهار
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1396/09/22
11:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
490,000 ریال
367,500 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور تعاوني 8//ارائه مدرک شناسائي الزاميست
بم ايرانشهر رفسنجان کرمان
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به کرمان مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/22
13:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
280,000 ریال
238,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
بم کرمان
25 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرمان مقصدنهایی : چابهار
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1396/09/22
15:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
490,000 ریال
367,500 ریال

توضیحات : برگشت از لوان نور //ارائه مدرک الزامي
بم ايرانشهر رفسنجان کرمان

لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرمان مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/09/22
15:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
280,000 ریال

توضیحات : ارائه مدرک الزامي/برگشت از لوان نور
کرمان بم يزد رفسنجان
25 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرمان مقصدنهایی : ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس رويال کلاس
1396/09/22
17:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
490,000 ریال
367,500 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نورتعاوني 8/ارائه کارت شناسائي الزامي است
کرمان بم رفسنجان
15 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرمان مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/09/22
17:30
ظرفیت باقیمانده : 37 صندلی
280,000 ریال
238,000 ریال

توضیحات : ارائه کارت شناسائي الزامي است/برگشت از شرکت لوان نور
کرمان بم رفسنجان
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/09/22
19:45
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
280,000 ریال
238,000 ریال

توضیحات : سفري خوش برايتان آرزومنديم
رفسنجان
20 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1396/09/22
20:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
490,000 ریال
392,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
رفسنجان
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/22
20:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
280,000 ریال
252,000 ریال

رفسنجان
25 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس كلاسيك
1396/09/22
20:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
385,000 ریال
288,750 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور تعاوني 8
رفسنجان
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/09/22
20:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
280,000 ریال
238,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد/توقف بعدي پايانه کاوه
رفسنجان
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي اسکانيا مارال تک صندلي_پذيرايي ميوه
1396/09/22
21:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
490,000 ریال
392,000 ریال

رفسنجان
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/09/22
21:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
490,000 ریال
416,500 ریال

توضیحات : سفري خوش برايتان آرزومنديم
رفسنجان
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/09/22
21:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
490,000 ریال
416,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
رفسنجان
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/09/22
21:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
280,000 ریال
238,000 ریال

توضیحات : ... سفر بخير
رفسنجان
22 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/09/22
21:45
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
490,000 ریال
382,200 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
رفسنجان
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/09/22
22:15
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
490,000 ریال
416,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
رفسنجان
25 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس B 9 R
1396/09/22
22:15
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
490,000 ریال
367,500 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور کرمان تعاوني 8
رفسنجان
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/09/22
23:30
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
490,000 ریال
416,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
رفسنجان