مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به کرمان

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/06

ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/12/06
08:45
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
490,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
يزد رفسنجان
30 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرمان مقصدنهایی : چابهار
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1396/12/06
09:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
490,000 ریال
343,000 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور تعاوني 8//محل سوارشدن سکوهاي 4و5و6
کرمان ايرانشهر يزد رفسنجان بم
22 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/12/06
09:15
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
490,000 ریال
382,200 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
رفسنجان
30 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرمان مقصدنهایی : چابهار
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1396/12/06
11:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
490,000 ریال
343,000 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور تعاوني 8//محل سوارشدن سکوهاي 4و5و6
کرمان ايرانشهر رفسنجان بم
10 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به کرمان مقصدنهایی : چابهار
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
11:00
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
280,000 ریال
252,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
بم ايرانشهر کرمان
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرمان مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال 44
1396/12/06
12:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
280,000 ریال
238,000 ریال

کرمان بم
26 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرمان مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/12/06
12:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
280,000 ریال
207,200 ریال

توضیحات : برگشت از لوان نور//ارائه مدرک الزامي
کرمان بم رفسنجان
10 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به کرمان مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
13:30
ظرفیت باقیمانده : 34 صندلی
280,000 ریال
252,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
بم کرمان

لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرمان مقصدنهایی : ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/12/06
13:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
280,000 ریال

توضیحات : برگشت از لوان نور //ارائه مدرک الزامي
کرمان بم رفسنجان
30 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرمان دوراهي باغين مقصدنهایی : چابهار
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1396/12/06
15:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
490,000 ریال
343,000 ریال

توضیحات : برگشت از لوان نور//ارائه مدرک الزامي
کرمان دوراهي باغين ايرانشهر بم رفسنجان
26 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرمان مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1396/12/06
16:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
490,000 ریال
362,600 ریال

توضیحات : ارائه کارت شناسائي الزامي است/برگشت از شرکت لوان نور تعاوني 8//محل سوارشدن سکوهاي 4و5و6
کرمان بم رفسنجان
10 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به کرمان مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
17:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
280,000 ریال
252,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
کرمان بم
35 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرمان دوراهي باغين مقصدنهایی : ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس رويال کلاس
1396/12/06
17:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
490,000 ریال
318,500 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور تعاوني 8//محل سوارشدن سکوهاي 4و5و6
کرمان دوراهي باغين بم رفسنجان
26 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرمان مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/12/06
17:30
ظرفیت باقیمانده : 39 صندلی
280,000 ریال
207,200 ریال

توضیحات : ارائه کارت شناسائي الزامي است/برگشت از شرکت لوان نور تعاوني 8//محل سوارشدن سکوهاي 4و5و6
رفسنجان بم کرمان
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/12/06
19:45
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
280,000 ریال
238,000 ریال

توضیحات : مشترک با ترمينال کاوه
رفسنجان
23 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1396/12/06
20:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
490,000 ریال
377,300 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
20:15
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
280,000 ریال
252,000 ریال

رفسنجان
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/12/06
20:30
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
280,000 ریال
238,000 ریال

توضیحات : توقف پايانه صفه کاوه شاهين شهر
رفسنجان
25 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس كلاسيك
1396/12/06
20:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
385,000 ریال
288,750 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور تعاوني 8
رفسنجان
10 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
20:30
ظرفیت باقیمانده : 31 صندلی
280,000 ریال
252,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
رفسنجان

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/12/06
21:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
490,000 ریال

25 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي اسکانيا مارال تک صندلي_پذيرايي ميوه
1396/12/06
21:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
490,000 ریال
367,500 ریال

رفسنجان
10 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/12/06
21:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
490,000 ریال
441,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
رفسنجان
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/12/06
21:30
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
280,000 ریال
238,000 ریال

توضیحات : ... سفر بخير
رفسنجان
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو
1396/12/06
21:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
490,000 ریال
416,500 ریال

توضیحات : مشترک باترمينال کاوه
رفسنجان
22 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/12/06
21:45
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
490,000 ریال
382,200 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
رفسنجان
10 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/12/06
22:15
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
490,000 ریال
441,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
رفسنجان
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال
1396/12/06
22:15
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
490,000 ریال
416,500 ریال

توضیحات : اين سرويس از صفه مستقيم ميباشد
رفسنجان
25 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس B 9 R
1396/12/06
22:15
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
490,000 ریال
367,500 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور تعاوني 8//محل سوارشدن سکوهاي 4و5و6
رفسنجان
10 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/12/06
23:15
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
490,000 ریال
441,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
رفسنجان