مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اصفهان چابهار

پایانه کاوه اصفهان

کرمان

1396/02/09

09:00

22

اتوبوس وي آي پي

% 10

490,000 ریال

441,000 ريال

ارائه کارت شناسائي الزامي است
کرمان ايرانشهر رفسنجان بم

اصفهان( کاوه) چابهار

پایانه کاوه اصفهان

کرمان

1396/02/09

09:00

22

اتوبوس 25نفره

% 15

490,000 ریال

416,500 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
بم ايرانشهر رفسنجان کرمان

اصفهان چابهار

پایانه کاوه اصفهان

کرمان

1396/02/09

11:00

20

اتوبوس وي آي پي

490,000 ريال

ارائه کارت شناسائي الزامي است
رفسنجان کرمان بم

اصفهان( کاوه) چابهار

پایانه کاوه اصفهان

کرمان

1396/02/09

11:00

23

اتوبوس ولو 44

% 15

280,000 ریال

238,000 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
کرمان ايرانشهر رفسنجان بم

اصفهان( کاوه) زاهدان

پایانه کاوه اصفهان

کرمان

1396/02/09

13:30

35

اتوبوس ولو 44

% 15

280,000 ریال

238,000 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
بم کرمان

اصفهان زاهدان

پایانه کاوه اصفهان

کرمان

1396/02/09

14:00

38

اتوبوس اسكانيا

% 20

280,000 ریال

224,000 ريال

سال نو برشمامبارکباد
کرمان بم يزد

اصفهان ايرانشهر

پایانه کاوه اصفهان

کرمان

1396/02/09

15:00

30

اتوبوس اسكانيا

% 10

280,000 ریال

252,000 ريال

ارائه کارت شناسائي الزامي است
کرمان بم

اصفهان زاهدان

پایانه کاوه اصفهان

کرمان

1396/02/09

16:00

14

اتوبوس وي آي پي

% 15

490,000 ریال

416,500 ريال

ارائه کارت شناسائي الزامي است
کرمان بم

اصفهان ايرانشهر

پایانه کاوه اصفهان

کرمان

1396/02/09

17:00

17

اتوبوس وي آي پي

% 10

490,000 ریال

441,000 ريال

ارائه کارت شناسائي الزامي است
کرمان بم

اصفهان کرمان

پایانه صفه اصفهان

کرمان

1396/02/09

19:45

5

اتوبوس ولو 44

280,000 ريال

سفري خوش برايتان آرزومنديم
رفسنجان

اصفهان کرمان

پایانه کاوه اصفهان

کرمان

1396/02/09

20:00

9

اتوبوس فرست کلاس

% 6

490,000 ریال

460,600 ريال

همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد

پايانه کاوه (اصفهان) کرمان

پایانه کاوه اصفهان

کرمان

1396/02/09

20:00

22

اتوبوس اسکانيا44

% 20

280,000 ریال

224,000 ريال

رفسنجان

اصفهان( کاوه) کرمان

پایانه کاوه اصفهان

کرمان

1396/02/09

20:30

29

اتوبوس اسکانيا44

% 15

280,000 ریال

238,000 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
رفسنجان

اصفهان کرمان

پایانه کاوه اصفهان

کرمان

1396/02/09

20:30

17

اتوبوس كلاسيك

% 15

385,000 ریال

327,250 ريال

رفسنجان

اصفهان کرمان

پایانه صفه اصفهان

کرمان

1396/02/09

20:30

10

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 15

280,000 ریال

238,000 ريال

سفر خوشي داشته باشيد/توقف بعدي پايانه کاوه
رفسنجان

اصفهان( کاوه) کرمان

پایانه کاوه اصفهان

کرمان

1396/02/09

21:30

37

اتوبوس اسکانيا44

% 15

280,000 ریال

238,000 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
رفسنجان

اصفهان کرمان

پایانه کاوه اصفهان

کرمان

1396/02/09

21:30

22

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 15

280,000 ریال

238,000 ريال

... سفر بخير
رفسنجان

اصفهان کرمان

پایانه صفه اصفهان

کرمان

1396/02/09

21:30

11

اتوبوس 9بي 25نفره

490,000 ريال

اين سرويس با کاوه مشترک است سکوي سوار17و18
رفسنجان

اصفهان( کاوه) کرمان

پایانه کاوه اصفهان

کرمان

1396/02/09

22:15

8

اتوبوس 25نفره

% 15

490,000 ریال

416,500 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
رفسنجان

اصفهان( کاوه) کرمان

پایانه کاوه اصفهان

کرمان

1396/02/09

23:00

4

اتوبوس 25نفره

% 15

490,000 ریال

416,500 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
رفسنجان
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا