مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به کرمان

روز شنبه در تاریخ 1396/07/29
15 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرمان مقصدنهایی : چابهار
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1396/07/29
09:00
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
490,000 ریال
416,500 ریال

توضیحات : ارائه کارت شناسائي الزامي است/برگشت از شرکت لوان نور
کرمان ايرانشهر بم
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به کرمان مقصدنهایی : چابهار
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/29
11:00
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
280,000 ریال
238,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
بم ايرانشهر کرمان
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به کرمان مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/07/29
13:30
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
280,000 ریال
238,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
بم کرمان
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/29
19:45
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
280,000 ریال
238,000 ریال

توضیحات : سفري خوش برايتان آرزومنديم
رفسنجان
20 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا25
1396/07/29
20:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
490,000 ریال
392,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
رفسنجان
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/29
20:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
280,000 ریال
252,000 ریال

رفسنجان
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/29
20:30
ظرفیت باقیمانده : 31 صندلی
280,000 ریال
238,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
رفسنجان
26 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/07/29
20:30
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
280,000 ریال
207,200 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد/توقف بعدي پايانه کاوه
رفسنجان

لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/07/29
20:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
280,000 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور کرمان تعاوني 8
15 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي اسکانيا مارال تک صندلي_پذيرايي ميوه
1396/07/29
21:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
490,000 ریال
416,500 ریال

رفسنجان
26 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/07/29
21:30
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
280,000 ریال
207,200 ریال

توضیحات : ... سفر بخير
رفسنجان
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/07/29
21:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
490,000 ریال
416,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
رفسنجان
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال
1396/07/29
21:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
490,000 ریال
416,500 ریال

توضیحات : سفري خوش برايتان آرزومنديم
رفسنجان
22 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرمان ازمسيريزد
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/07/29
21:45
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
490,000 ریال
382,200 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
رفسنجان يزد
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/07/29
22:15
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
490,000 ریال
416,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
رفسنجان

لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/07/29
22:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
280,000 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نورتعاوني 8/ارائه کارت شناسائي الزامي است
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/07/29
23:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
490,000 ریال
416,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
رفسنجان