مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به کرج

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/04/07
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/04/07
19:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
350,000 ریال
297,500 ریال

توضیحات : اين سرويس با کاوه مشترک مي باشد
تهران آزادي
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به کرج
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/04/07
19:45
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
350,000 ریال
297,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران آزادي
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/04/07
21:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
350,000 ریال
297,500 ریال

تهران آزادي
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به کرج
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/04/07
22:15
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
350,000 ریال
297,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران آزادي

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/04/07
22:15
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
210,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد/توقف بعدي پايانه کاوه
شهريار
21 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/04/07
22:30
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
350,000 ریال
276,500 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
شهريار اتوبوس کرج فرودگاه امام اتوبوس کرج قم اتوبوس کرج
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/04/07
23:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
350,000 ریال
297,500 ریال

تهران آزادي

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/04/07
23:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
210,000 ریال

توضیحات : .. توقف بعدي پايانه شاهين شهر
شهريار
6 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1396/04/07
23:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
350,000 ریال
329,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
کرج تهران آزادي

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/04/07
23:59
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
350,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد /توقف بعدي پايانه کاوه
تهران آزادي
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به کرج
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/04/07
23:59
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
350,000 ریال
297,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران آزادي