مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به کرج

روز يكشنبه در تاریخ 1396/05/29
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک.32نفره
1396/05/29
09:00
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
290,000 ریال
261,000 ریال

توضیحات : مسير ازادي کرج توقف بعدي پايانه کاوه
قم تهران آزادي
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک 32نفره
1396/05/29
09:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
290,000 ریال
261,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي شاهين شهر
قم تهران آزادي
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال29
1396/05/29
10:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
290,000 ریال
275,500 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
شهريار اتوبوس کرج فرودگاه امام اتوبوس کرج قم اتوبوس کرج
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/05/29
10:45
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
350,000 ریال
297,500 ریال

توضیحات : اين سرويس با کاوه مشترک است سکوي سوار17و18
تهران آزادي تهران جنوب
20 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا 32
1396/05/29
11:30
ظرفیت باقیمانده : 31 صندلی
290,000 ریال
232,000 ریال

توضیحات : برگشت ازگيتي پيما کرج *خريدبليط اينترنتي 20درصد تخفيف
تهران جنوب قم تهران آزادي
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/05/29
11:30
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد /توقف بعدي ترمينال کاوه
قم تهران آزادي
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/05/29
11:30
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
350,000 ریال
297,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران آزادي شهريار قم
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/05/29
12:15
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

توضیحات : سفر بخير توقف بعدي پايانه شاهين شهر
قم تهران آزادي
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/05/29
13:30
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

توضیحات : وي.آي.پي/توقف بعدي پايانه کاوه
شهريار تهران آزادي قم
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/05/29
14:15
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

توضیحات : وي اي پي/تهران آزادي-کرج-شهريار
تهران آزادي شهريار آزادي-کرج
6 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال مانيتوردار
1396/05/29
14:45
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
350,000 ریال
329,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم از مسير تهران آزادي تهران آزادي
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/05/29
16:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

توضیحات : سفر بخير /وي آي پي
تهران آزادي شهريار قم
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/05/29
19:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
350,000 ریال
297,500 ریال

توضیحات : اين سرويس با کاوه مشترک مي باشد
تهران آزادي
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/05/29
19:45
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
350,000 ریال
297,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران آزادي
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/05/29
21:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
350,000 ریال
297,500 ریال

تهران آزادي
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به کرج مقصدنهایی : شهريار
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/05/29
22:15
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
350,000 ریال
297,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران آزادي کرج
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/05/29
22:15
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
210,000 ریال
189,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد/توقف بعدي پايانه کاوه
شهريار
21 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/05/29
22:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
350,000 ریال
276,500 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
شهريار اتوبوس کرج فرودگاه امام اتوبوس کرج قم اتوبوس کرج
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/05/29
23:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
350,000 ریال
297,500 ریال

تهران آزادي
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/05/29
23:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
210,000 ریال
189,000 ریال

توضیحات : .. توقف بعدي پايانه شاهين شهر
شهريار
6 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1396/05/29
23:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
350,000 ریال
329,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
تهران آزادي فرودگاه امام خميني
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/05/29
23:59
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
تهران جنوب تهران آزادي
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/05/29
23:59
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
350,000 ریال
280,000 ریال

تهران آزادي
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/05/29
23:59
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
350,000 ریال
297,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران آزادي
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/05/29
23:59
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد /توقف بعدي پايانه کاوه
تهران آزادي