مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به کرج

روز شنبه در تاریخ 1396/07/29
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک.32نفره
1396/07/29
09:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
290,000 ریال
261,000 ریال

توضیحات : مسير ازادي کرج توقف بعدي پايانه کاوه
قم تهران آزادي
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک 32نفره
1396/07/29
09:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
290,000 ریال
261,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي شاهين شهر
قم تهران آزادي
16 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرج اتوبوس کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال29
1396/07/29
10:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
290,000 ریال
243,600 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
شهريار اتوبوس کرج فرودگاه امام اتوبوس کرج قم اتوبوس کرج

ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1396/07/29
10:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
350,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
تهران آزادي
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/07/29
10:45
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
350,000 ریال
297,500 ریال

تهران آزادي
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/07/29
11:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
350,000 ریال
297,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران آزادي شهريار قم
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/07/29
11:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد /توقف بعدي ترمينال کاوه
قم تهران آزادي
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/07/29
12:15
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

توضیحات : سفر بخير توقف بعدي پايانه شاهين شهر
قم تهران آزادي
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/07/29
13:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

توضیحات : وي.آي.پي/توقف بعدي پايانه کاوه
شهريار تهران آزادي قم
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/07/29
14:15
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

توضیحات : وي اي پي/تهران آزادي-کرج-شهريار
تهران آزادي شهريار آزادي-کرج
6 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال مانيتوردار
1396/07/29
14:45
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
350,000 ریال
329,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (ميدان72تن) تهران آزادي
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/07/29
19:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
350,000 ریال
297,500 ریال

توضیحات : سفري خوش برايتان آرزومنديم
تهران آزادي
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/07/29
19:45
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
350,000 ریال
297,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران آزادي
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/07/29
21:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
350,000 ریال
297,500 ریال

توضیحات : سفري خوش برايتان آرزومنديم
تهران آزادي
10 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرج مقصدنهایی : همدان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/07/29
22:00
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
کرج ملاير

ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرج مقصدنهایی : آرژانتين(پايانه بيهقي)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/07/29
22:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
350,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
کرج تهران پارس (پايانه شرق)
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/07/29
22:15
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
210,000 ریال
189,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد/توقف بعدي پايانه کاوه
شهريار
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/07/29
22:15
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
350,000 ریال
297,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران آزادي
16 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/07/29
22:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
350,000 ریال
294,000 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
شهريار اتوبوس کرج فرودگاه امام اتوبوس کرج قم اتوبوس کرج
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/07/29
23:00
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
210,000 ریال
189,000 ریال

توضیحات : .. توقف بعدي پايانه شاهين شهر
شهريار
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/07/29
23:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
350,000 ریال
297,500 ریال

تهران آزادي
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/07/29
23:15
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

تهران جنوب تهران آزادي
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/07/29
23:30
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
350,000 ریال
297,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
شهريار تهران آزادي
6 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرج از مسير تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1396/07/29
23:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
350,000 ریال
329,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
فرودگاه امام خميني تهران آزادي
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/07/29
23:59
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
350,000 ریال
280,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
تهران آزادي
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/07/29
23:59
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد /توقف بعدي پايانه کاوه
تهران آزادي