مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدامبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اصفهان کرج

پایانه صفه اصفهان

کرج

1396/03/04

09:00

3

اتوبوس اسکانيا کلاسيک.32نفره

% 15

290,000 ریال

246,500 ريال

مسير ازادي کرج توقف بعدي پايانه کاوه
قم تهران آزادي

اصفهان کرج

پایانه کاوه اصفهان

کرج

1396/03/04

09:30

10

اتوبوس اسکانيا کلاسيک 32نفره

% 15

290,000 ریال

246,500 ريال

توقف بعدي شاهين شهر
قم تهران آزادي

اصفهان کرج

پایانه صفه اصفهان

کرج

1396/03/04

11:30

0

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 15

350,000 ریال

297,500 ريال

سفر خوشي داشته باشيد /توقف بعدي ترمينال کاوه
قم تهران آزادي

اصفهان کرج

پایانه کاوه اصفهان

کرج

1396/03/04

12:15

0

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 15

350,000 ریال

297,500 ريال

سفر بخير توقف بعدي پايانه شاهين شهر
قم تهران آزادي

اصفهان کرج اتوبوس کرج

پایانه کاوه اصفهان

کرج

1396/03/04

13:30

8

اتوبوس کلاسيک مارال

% 5

290,000 ریال

275,500 ريال

خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
شهريار اتوبوس کرج فرودگاه امام اتوبوس کرج قم اتوبوس کرج

اصفهان کرج

پایانه صفه اصفهان

کرج

1396/03/04

13:30

5

اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره

% 15

350,000 ریال

297,500 ريال

وي.آي.پي/توقف بعدي پايانه کاوه
شهريار تهران آزادي قم

اصفهان کرج

پایانه کاوه اصفهان

کرج

1396/03/04

14:15

12

اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره

% 15

350,000 ریال

297,500 ريال

وي اي پي/تهران آزادي-کرج-شهريار
تهران آزادي شهريار آزادي-کرج

اصفهان کرج (ميدان72تن)

پایانه کاوه اصفهان

کرج

1396/03/04

14:45

26

اتوبوس ولو 44

% 6

210,000 ریال

197,400 ريال

همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (ميدان72تن) تهران آزادي دليجان

اصفهان کرج

پایانه صفه اصفهان

کرج

1396/03/04

19:00

9

اتوبوس وي اي پي

350,000 ريال

بستن کمربندالزامي ميباشد
تهران آزادي قم

اصفهان کرج

پایانه صفه اصفهان

کرج

1396/03/04

19:00

6

اتوبوس 9بي 25نفره

% 15

350,000 ریال

297,500 ريال

اين سرويس با کاوه مشترک مي باشد
تهران آزادي

اصفهان( کاوه) کرج

پایانه کاوه اصفهان

کرج

1396/03/04

19:45

16

اتوبوس 25نفره

% 15

350,000 ریال

297,500 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران آزادي

اصفهان کرج

پایانه صفه اصفهان

کرج

1396/03/04

21:30

6

اتوبوس 9بي 25نفره

% 15

350,000 ریال

297,500 ريال

تهران آزادي

اصفهان( کاوه) شهريار

پایانه کاوه اصفهان

کرج

1396/03/04

22:15

16

اتوبوس 25نفره

% 15

350,000 ریال

297,500 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران آزادي کرج

اصفهان کرج

پایانه صفه اصفهان

کرج

1396/03/04

22:15

10

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 15

210,000 ریال

178,500 ريال

سفر خوشي داشته باشيد/توقف بعدي پايانه کاوه
شهريار

اصفهان کرج

پایانه کاوه اصفهان

کرج

1396/03/04

22:30

8

اتوبوس وي آي25

% 21

350,000 ریال

276,500 ريال

خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
شهريار اتوبوس کرج فرودگاه امام اتوبوس کرج قم اتوبوس کرج

اصفهان کرج

پایانه صفه اصفهان

کرج

1396/03/04

23:00

6

اتوبوس وي اي پي

350,000 ريال

بستن کمربندالزامي ميباشد
تهران آزادي قم

اصفهان کرج

پایانه کاوه اصفهان

کرج

1396/03/04

23:00

29

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 15

210,000 ریال

178,500 ريال

.. توقف بعدي پايانه شاهين شهر
شهريار

اصفهان کرج

پایانه صفه اصفهان

کرج

1396/03/04

23:00

8

اتوبوس 9بي 25نفره

% 15

350,000 ریال

297,500 ريال

تهران آزادي

اصفهان کرج از مسير تهران آزادي

پایانه کاوه اصفهان

کرج

1396/03/04

23:30

12

اتوبوس فرست کلاس

% 6

350,000 ریال

329,000 ريال

همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
کرج تهران آزادي

اصفهان( کاوه) کرج

پایانه کاوه اصفهان

کرج

1396/03/04

23:59

10

اتوبوس 25نفره

% 15

350,000 ریال

297,500 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران آزادي

اصفهان کرج

پایانه صفه اصفهان

کرج

1396/03/04

23:59

0

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 15

350,000 ریال

297,500 ريال

سفر خوشي داشته باشيد /توقف بعدي پايانه کاوه
تهران آزادي