مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به کرج

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/09/22
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک.32نفره
1396/09/22
09:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
290,000 ریال
246,500 ریال

توضیحات : مسير ازادي کرج توقف بعدي پايانه کاوه
قم تهران آزادي
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک 32نفره
1396/09/22
09:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
290,000 ریال
246,500 ریال

توضیحات : توقف بعدي شاهين شهر
قم تهران آزادي
16 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرج اتوبوس کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال29
1396/09/22
10:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
290,000 ریال
243,600 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
شهريار اتوبوس کرج فرودگاه امام اتوبوس کرج قم اتوبوس کرج
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/09/22
11:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
350,000 ریال
297,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
قم تهران آزادي
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/09/22
11:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
350,000 ریال
297,500 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد /توقف بعدي ترمينال کاوه
قم تهران آزادي
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/09/22
12:15
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
350,000 ریال
297,500 ریال

توضیحات : سفر بخير توقف بعدي پايانه شاهين شهر
قم تهران آزادي
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/09/22
13:30
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
350,000 ریال
297,500 ریال

توضیحات : وي.آي.پي/توقف بعدي پايانه کاوه
شهريار تهران آزادي قم
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/09/22
14:15
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
350,000 ریال
297,500 ریال

توضیحات : وي اي پي/تهران آزادي-کرج-شهريار
تهران آزادي شهريار آزادي-کرج
6 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال مانيتوردار
1396/09/22
14:45
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
350,000 ریال
329,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي) تهران آزادي
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/09/22
19:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
350,000 ریال
297,500 ریال

توضیحات : سفري خوش برايتان آرزومنديم
تهران آزادي
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/09/22
19:45
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
350,000 ریال
297,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران آزادي
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرج مقصدنهایی : تنکابن
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/09/22
21:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
350,000 ریال
297,500 ریال

توضیحات : چالوس _ تنکابن از مسير کندوان/توقف بعدي پايانه کاوه
چالوس عباس آباد (مازندران ) تهران آزادي کرج
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/09/22
21:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
350,000 ریال
297,500 ریال

توضیحات : سفري خوش برايتان آرزومنديم
تهران آزادي
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرج مقصدنهایی : تنکابن
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/09/22
21:45
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
350,000 ریال
297,500 ریال

توضیحات : چالوس،تنکابن ازمسيرکندوان
چالوس عباس آباد (مازندران ) کرج تهران آزادي

ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرج مقصدنهایی : فرودگاه بين المللي امام خمي
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/09/22
22:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
350,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
کرج شهريار
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/09/22
22:15
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
210,000 ریال
178,500 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد/توقف بعدي پايانه کاوه
شهريار
16 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/09/22
22:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
350,000 ریال
294,000 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
شهريار اتوبوس کرج فرودگاه امام اتوبوس کرج قم اتوبوس کرج
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/09/22
23:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
350,000 ریال
297,500 ریال

تهران آزادي
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/09/22
23:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
210,000 ریال
178,500 ریال

توضیحات : .. توقف بعدي پايانه شاهين شهر
شهريار
6 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرج از مسير تهران آزادي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1396/09/22
23:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
350,000 ریال
329,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
کرج تهران آزادي
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/09/22
23:30
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
350,000 ریال
297,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران آزادي

تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/09/22
23:59
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
350,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
تهران جنوب تهران آزادي
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/09/22
23:59
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
350,000 ریال
297,500 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد /توقف بعدي پايانه کاوه
تهران آزادي