مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به کرج

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/06

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/12/06
09:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
350,000 ریال

توضیحات : مسير ازادي کرج/ توقف پايانه صفه کاوه شاهين شهر
قم تهران آزادي
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/12/06
09:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي شاهين شهر
قم تهران آزادي
16 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرج اتوبوس کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال29
1396/12/06
10:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
290,000 ریال
243,600 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
شهريار اتوبوس کرج فرودگاه امام اتوبوس کرج قم اتوبوس کرج
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/12/06
10:45
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
350,000 ریال
297,500 ریال

توضیحات : اين سرويس با کاوه مشترک است سکوي سوار17و18
تهران آزادي

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/12/06
11:30
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
350,000 ریال

توضیحات : توقف پايانه صفه کاوه شاهين شهر
قم تهران آزادي
10 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/12/06
11:30
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران آزادي شهريار قم
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/12/06
12:15
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

توضیحات : سفر بخير توقف بعدي پايانه شاهين شهر
تهران آزادي

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/12/06
13:30
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
350,000 ریال

توضیحات : وي.آي.پي/توقف پايانه صفه کاوه شاهين شهر
شهريار تهران آزادي قم
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/12/06
14:15
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

توضیحات : وي اي پي/تهران آزادي-کرج-شهريار
تهران آزادي شهريار آزادي-کرج
15 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال مانيتوردار
1396/12/06
14:45
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
350,000 ریال
297,500 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي) تهران آزادي
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا دُرسا مانيتوردار
1396/12/06
17:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

توضیحات : باآرزوي سفري خوش
تهران آزادي
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/12/06
19:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
350,000 ریال
297,500 ریال

توضیحات : سفري خوش برايتان آرزومنديم
تهران آزادي
10 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/12/06
19:45
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران جنوب تهران آزادي قم
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرج مقصدنهایی : تنکابن
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/12/06
21:45
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

توضیحات : چالوس،تنکابن ازمسيرکندوان
چالوس عباس آباد (مازندران ) کرج تهران آزادي

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/12/06
22:15
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
210,000 ریال

توضیحات : توقف پايانه صفـه کـاوه شاهين شهر
شهريار
10 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/12/06
22:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران آزادي
16 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/12/06
22:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
350,000 ریال
294,000 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
شهريار اتوبوس کرج فرودگاه امام اتوبوس کرج قم اتوبوس کرج
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/12/06
23:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
350,000 ریال
297,500 ریال

توضیحات : مشترک با ترمينال کاوه
تهران آزادي

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/12/06
23:00
ظرفیت باقیمانده : 27 صندلی
210,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي پايانه شاهين شهر/شهريار:ميدان بسيج-فرمانداري
شهريار
10 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/12/06
23:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران آزادي
15 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1396/12/06
23:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
350,000 ریال
297,500 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
تهران آزادي

تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/12/06
23:59
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
350,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
تهران آزادي