مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به کرج

روز سه شنبه در تاریخ 1397/03/01
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک.32نفره
1397/03/01
09:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
348,000 ریال
278,400 ریال

توضیحات : مسير ازادي کرج توقف پايانه کاوه وشاهين شهر
قم تهران آزادي
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک 32نفره
1397/03/01
09:30
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
348,000 ریال
278,400 ریال

توضیحات : توقف بعدي پايانه شاهين شهر
قم تهران آزادي
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1397/03/01
10:45
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
350,000 ریال
297,500 ریال

توضیحات : اين سرويس با کاوه مشترک است سکوي سوار17و18
تهران آزادي
15 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرج اتوبوس کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال29
1397/03/01
11:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
345,000 ریال
293,250 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/03/01
11:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
420,000 ریال
336,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي پايانه کاوه وشاهين شهروي اي پي
قم تهران آزادي
20 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1397/03/01
11:30
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
420,000 ریال
336,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
قم تهران آزادي
10 %
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرج مقصدنهایی : شهريار
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/01
11:50
ظرفیت باقیمانده : 34 صندلی
210,000 ریال
189,000 ریال

توضیحات : مشترک باسرويس ساعت 13/00ترمينال کاوه @
تهران جنوب کرج قم
10 %
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرج مشترک با ترمينال کاوه مقصدنهایی : شهريار مشترک با ترمينال کاوه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس first classمارال
1397/03/01
12:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
290,000 ریال
261,000 ریال

توضیحات : مشترک باسرويس ساعت 13/00ترمينال کاوه @
تهران جنوب مشترک با ترمينال کاوه کرج مشترک با ترمينال کاوه قم مشترک با ترمينال کاوه رباط کريم مشترک با ترمينال کاوه
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/03/01
12:15
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
420,000 ریال
336,000 ریال

توضیحات : سفر بخير توقف بعدي پايانه شاهين شهر
قم تهران آزادي
12 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا 32
1397/03/01
13:00
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
348,000 ریال
306,240 ریال

توضیحات : حلول ماه مبارک رمضان مبارکباد
تهران جنوب شهريار
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1397/03/01
13:30
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
420,000 ریال
336,000 ریال

توضیحات : وي اي پي توقف بعدي کاوه وشاهين شهر
شهريار تهران آزادي
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1397/03/01
14:15
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
420,000 ریال
336,000 ریال

توضیحات : وي اي پي/تهران آزادي-کرج-شهريار
تهران آزادي شهريار آزادي-کرج قم
20 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال مانيتوردار
1397/03/01
14:45
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
420,000 ریال
336,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي) تهران آزادي
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1397/03/01
19:00
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
350,000 ریال
297,500 ریال

توضیحات : سفري خوش برايتان آرزومنديم
تهران آزادي
20 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1397/03/01
19:45
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
420,000 ریال
336,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
قم تهران آزادي
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرج مقصدنهایی : تنکابن
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/03/01
21:45
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
420,000 ریال
336,000 ریال

توضیحات : چالوس،تنکابن ازمسيرکندوان
چالوس عباس آباد (مازندران ) تهران آزادي کرج
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به کرج مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال
1397/03/01
22:15
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

کرج
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1397/03/01
22:15
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
252,000 ریال
201,600 ریال

توضیحات : توقف پايانه صفـه کـاوه شاهين شهر
قم شهريار
15 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1397/03/01
22:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
420,000 ریال
357,000 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
کرج اتوبوس کرج

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/03/01
22:30
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
350,000 ریال

توضیحات : نام اصلي با نام شهر متفاوت است
تهران آزادي تهران جنوب قم
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1397/03/01
23:00
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
350,000 ریال
297,500 ریال

توضیحات : مشترک با ترمينال کاوه
تهران آزادي
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1397/03/01
23:00
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
252,000 ریال
201,600 ریال

توضیحات : توقف بعدي پايانه شاهين شهر/شهريار:ميدان بسيج-فرمانداري
شهريار
20 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1397/03/01
23:30
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
420,000 ریال
336,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قم (عوارضي) تهران آزادي
20 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1397/03/01
23:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
420,000 ریال
336,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
قم تهران آزادي
12 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مان(V.I.P)
1397/03/01
23:58
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
420,000 ریال
369,600 ریال

توضیحات : حلول ماه مبارک رمضان بهار قرآن مبارکباد
تهران آزادي
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به کرج
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/03/01
23:59
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
420,000 ریال
336,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي پايانه کاوه/وي.آي.پي
تهران آزادي