مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به چالوس

روز دو شنبه در تاریخ 1397/03/28
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به چالوس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/03/28
17:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
660,000 ریال
528,000 ریال

توضیحات : وي.آي.پي/ توقف پايانه صفه کاوه شاهين شهر
نور تهران جنوب آمل محمودآباد (مازندران)
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به چالوس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/03/28
18:30
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
660,000 ریال
528,000 ریال

توضیحات : سفر بخير وي اي پي
محمودآباد (مازندران) آمل تهران جنوب نور نوشهر
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به چالوس مقصدنهایی : تنکابن
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/03/28
21:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
660,000 ریال
528,000 ریال

توضیحات : توقف پايانه صفه کـاوه شاهين شهر
عباس آباد (مازندران ) چالوس کرج تهران آزادي
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به چالوس مقصدنهایی : تنکابن
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/03/28
21:45
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
660,000 ریال
528,000 ریال

توضیحات : چالوس،تنکابن ازمسيرکندوان
چالوس عباس آباد (مازندران ) تهران آزادي کرج