مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اصفهان به چابهار

روز دو شنبه در تاریخ 1396/12/07
30 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به چابهار
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1396/12/07
09:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
935,000 ریال
654,500 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور تعاوني 8//محل سوارشدن سکوهاي 4و5و6
کرمان ايرانشهر يزد رفسنجان بم
40 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به چابهار
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/12/07
11:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
935,000 ریال
561,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
بم ايرانشهر کرمان
30 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به چابهار
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1396/12/07
11:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
935,000 ریال
654,500 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور تعاوني 8//محل سوارشدن سکوهاي 4و5و6
کرمان ايرانشهر رفسنجان بم
30 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به چابهار
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1396/12/07
15:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
935,000 ریال
654,500 ریال

توضیحات : برگشت از لوان نور//ارائه مدرک الزامي
کرمان دوراهي باغين ايرانشهر بم رفسنجان