مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اصفهان به چابهار

روز دو شنبه در تاریخ 1396/05/30

میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به چابهار
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/30
15:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
575,000 ریال

بم ايرانشهر کرمان

میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به چابهار
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس B9
1396/05/30
17:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
935,000 ریال

بم ايرانشهر کرمان