مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به همدان

روز يكشنبه در تاریخ 1396/05/29
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به همدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک 32
1396/05/29
10:30
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
310,000 ریال
294,500 ریال

توضیحات : با ارائه بليط وپرداخت 35000ريال ناهاردريافت نمائيد
ساوه ازمسيرساوه
17 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به همدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/05/29
12:45
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
400,000 ریال
332,000 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
ملاير ازمسير ملاير همدان ازمسير ملاير
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به همدان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال
1396/05/29
13:15
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
400,000 ریال
340,000 ریال

توضیحات : سفري خوش برايتان آرزومنديم
ساوه
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به همدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/05/29
14:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
400,000 ریال
340,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
ساوه
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به همدان مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/05/29
14:15
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
400,000 ریال
360,000 ریال

توضیحات : وي.آي.پي/توقف بعدي پايانه کاوه
بوکان مياندوآب همدان سقز ملاير
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به همدان مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/05/29
15:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
400,000 ریال
360,000 ریال

توضیحات : سفر بخير وي اي پي
سقز مياندوآب همدان بوکان اراک ويژه
25 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به همدان مقصدنهایی : بانه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/29
16:30
ظرفیت باقیمانده : 33 صندلی
230,000 ریال
172,500 ریال

توضیحات : باخريد بليط اينترنتي 20درصد تخفيف بگيريد
همدان سقز
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به همدان مقصدنهایی : بانه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/05/29
17:00
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
230,000 ریال
207,000 ریال

توضیحات : سـفـر بخــير
قروه سقز اراک ويژه همدان ملايرويژه
10 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به همدان مقصدنهایی : سنندج ازمسيرساوه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي29
1396/05/29
19:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
400,000 ریال
360,000 ریال

توضیحات : وي آي پي سه محورمانيتوردار
ساوه ازمسيرساوه همدان ازمسيرساوه
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به همدان مقصدنهایی : سنندج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/05/29
21:00
ظرفیت باقیمانده : 39 صندلی
230,000 ریال
207,000 ریال

توضیحات : سـفـر بخــير
همدان
17 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به همدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/05/29
22:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
400,000 ریال
332,000 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
همدان ازمسيرملاير ملاير ازمسيرملاير
17 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به همدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک31
1396/05/29
23:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
310,000 ریال
257,300 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
ساوه ازمسيرساوه
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به همدان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/05/29
23:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
400,000 ریال
340,000 ریال

15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به همدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/05/29
23:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
400,000 ریال
340,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
ساوه