مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به همدان

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/09/22
18 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به همدان ازمسيرساوه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک 32
1396/09/22
10:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
310,000 ریال
254,200 ریال

توضیحات : با ارائه بليط وپرداخت 45000ريال ناهاردريافت نمائيد
ساوه ازمسيرساوه
18 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به همدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/09/22
12:45
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
400,000 ریال
328,000 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
اراک ازمسير ملاير ملاير ازمسير ملاير همدان ازمسير ملاير
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به همدان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/09/22
13:15
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
400,000 ریال
340,000 ریال

توضیحات : اين سرويس با کاوه مشترک است سکوي سوار17و18
ساوه
25 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به همدان مقصدنهایی : سقز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1396/09/22
13:45
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
400,000 ریال
300,000 ریال

توضیحات : ارائه مدرک الزامي /برگشت از لوان نور
ساوه قروه دهگلان همدان
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به همدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/09/22
14:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
400,000 ریال
340,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
ساوه
20 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به همدان مقصدنهایی : مهاباد (آ. غربي)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک 31نفره
1396/09/22
15:30
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
310,000 ریال
248,000 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور مهاباد تعاوني8
اراک سقز مياندوآب همدان قروه
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به همدان مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا آوا کلاس 25نفره
1396/09/22
15:45
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
400,000 ریال
340,000 ریال

توضیحات : سفربخير
مياندوآب همدان ملايرويژه
20 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به همدان مقصدنهایی : بانه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/22
16:30
ظرفیت باقیمانده : 39 صندلی
230,000 ریال
184,000 ریال

توضیحات : نام اصلي با نام شهر متفاوت است
همدان سقز
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به همدان مقصدنهایی : بانه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/09/22
17:00
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
230,000 ریال
195,500 ریال

توضیحات : سـفـر بخــير
قروه سقز اراک ويژه همدان ملايرويژه
15 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به همدان مقصدنهایی : سنندج ازمسيرساوه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/09/22
19:30
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
400,000 ریال
340,000 ریال

توضیحات : اتوبوس درسا
همدان ازمسيرساوه

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به همدان مقصدنهایی : سنندج
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/09/22
21:00
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
400,000 ریال

توضیحات : سـفـر بخــير
همدان
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به همدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک 32نفره
1396/09/22
22:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
310,000 ریال
263,500 ریال

توضیحات : سفر بخــر
اراک ويژه ملايرويژه
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به همدان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/09/22
22:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
400,000 ریال
320,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ملاير
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به همدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/09/22
22:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
400,000 ریال
340,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
اراک ملاير
18 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به همدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/09/22
22:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
400,000 ریال
328,000 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
همدان ازمسيرملاير ملاير ازمسيرملاير
18 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به همدان ازمسيرساوه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک 32
1396/09/22
23:00
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
310,000 ریال
254,200 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
ساوه ازمسيرساوه
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به همدان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/09/22
23:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
400,000 ریال
340,000 ریال

ساوه
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به همدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/09/22
23:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
400,000 ریال
340,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
ساوه