مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اصفهان(پايانه کاوه) مشهد مقدس

پایانه کاوه اصفهان

نيشابور

1396/02/09

14:30

15

اتوبوس (vip) 25

695,000 ريال

مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
سبزوار شاهرود (کمربندي) نيشابور

اصفهان مشهد مقدس

پایانه صفه اصفهان

نيشابور

1396/02/09

15:30

0

اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره

% 15

695,000 ریال

590,750 ريال

ارائه کارت شناسائي الزامي است/توقف بعدي ترمينال کاوه/وي.آي.پي
شاهرود نيشابور

اصفهان مشهد مقدس

پایانه کاوه اصفهان

نيشابور

1396/02/09

16:00

0

اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره

% 15

695,000 ریال

590,750 ريال

سفر بخير وي اي پي
سبزوار نيشابور

اصفهان(پايانه کاوه) مشهد مقدس

پایانه کاوه اصفهان

نيشابور

1396/02/09

16:00

27

اتوبوس اسکانيا44

455,000 ريال

مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
سبزوار شاهرود (کمربندي) نيشابور

اصفهان مشهد مقدس

پایانه صفه اصفهان

نيشابور

1396/02/09

16:15

11

اتوبوس وي اي پي (اسکانيا

% 10

695,000 ریال

625,500 ريال

سبزوار نيشابور

اصفهان مشهدمقدس (خراسان)

پایانه کاوه اصفهان

نيشابور

1396/02/09

16:30

4

اتوبوس وي آي پي25

% 15

695,000 ریال

590,750 ريال

سبزوار نيشابور

اصفهان مشهد مقدس

پایانه کاوه اصفهان

نيشابور

1396/02/09

16:30

3

اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره

% 15

695,000 ریال

590,750 ريال

توقف بعدي پايانه شاهين شهر/وي اي پي
سمنان شاهرود سبزوار نيشابور

اصفهان مشهد مقدس

پایانه صفه اصفهان

نيشابور

1396/02/09

16:45

5

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 15

695,000 ریال

590,750 ريال

ارائه کارت شناسائي الزامي است/توقف بعدي ترمينال کاوه
سمنان سبزوار نيشابور

اصفهان مشهد مقدس (از مسير شاهرود)

پایانه کاوه اصفهان

نيشابور

1396/02/09

17:00

5

اتوبوس فرست کلاس

% 6

695,000 ریال

653,300 ريال

همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
سبزوار نيشابور

اصفهان( کاوه) مشهد (خراسان)

پایانه کاوه اصفهان

نيشابور

1396/02/09

17:00

16

اتوبوس 25نفره

% 15

695,000 ریال

590,750 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
نيشابور سبزوار

اصفهان(پايانه کاوه) مشهد مقدس

پایانه کاوه اصفهان

نيشابور

1396/02/09

17:00

24

اتوبوس (vip) 25

695,000 ريال

مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
سبزوار نيشابور شاهرود (کمربندي) کمربندي

اصفهان مشهد مقدس

پایانه کاوه اصفهان

نيشابور

1396/02/09

17:30

10

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 15

695,000 ریال

590,750 ريال

سفربخير
سمنان شاهرود نيشابور سبزوار دامغان

اصفهان(پايانه کاوه) مشهد مقدس

پایانه کاوه اصفهان

نيشابور

1396/02/09

18:00

44

اتوبوس اسکانيا44

455,000 ريال

مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
سبزوار نيشابور

اصفهان(پايانه کاوه) مشهد مقدس

پایانه کاوه اصفهان

نيشابور

1396/02/09

19:30

20

اتوبوس (vip) 25

695,000 ريال

همراه باشام رايگان
شاهرود (کمربندي) سبزوار نيشابور
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا