مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به نیشابور

روز سه شنبه در تاریخ 1397/03/01
30 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به نيشابور مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25نفره
1397/03/01
14:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
834,000 ریال
583,800 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
نيشابور شاهرود (سمنان)
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به نيشابور مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1397/03/01
14:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
834,000 ریال
750,600 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
شاهرود (کمربندي) نيشابور سبزوار
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به نيشابور مقصدنهایی : مشهدمقدس (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1397/03/01
14:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
830,000 ریال
747,000 ریال

سبزوار نيشابور
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به نيشابور مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1397/03/01
15:15
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
695,000 ریال
590,750 ریال

توضیحات : پذيرايي همراه شام
سبزوار نيشابور دامغان شاهرود (سمنان)
35 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به نيشابور مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1397/03/01
15:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
834,000 ریال
542,100 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور تعاوني 8//محل سوارشدن سکوهاي 4و5و6
نيشابور سبزوار
10 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به نيشابور مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/03/01
15:30
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
834,000 ریال
750,600 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
سبزوار نيشابور شاهرود
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به نيشابور مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1397/03/01
15:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
834,000 ریال
667,200 ریال

توضیحات : ارائه کارت شناسائي الزامي است/توقف پايانه صفه کاوه شاهين شهر
سبزوار نيشابور
35 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به نيشابور مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1397/03/01
16:00
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
546,000 ریال
354,900 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور تعاوني 8//محل سوارشدن سکوهاي 4و5و6
سبزوار نيشابور شاهرودکمربندي
10 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به نيشابور مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/01
16:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
455,000 ریال
409,500 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
نيشابور سبزوار
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به نيشابور مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/01
16:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
546,000 ریال
491,400 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
شاهرود (کمربندي) نيشابور سبزوار
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به نيشابور مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/03/01
16:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
834,000 ریال
667,200 ریال

توضیحات : وي 0 آي 0 پي
سبزوار نيشابور
20 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به نيشابور مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1397/03/01
16:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
834,000 ریال
667,200 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
سبزوار نيشابور
10 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به نيشابور مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/03/01
16:15
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
834,000 ریال
750,600 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
نيشابور سبزوار
25 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به نيشابور مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1397/03/01
16:15
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
695,000 ریال
521,250 ریال

سبزوار نيشابور شاهرود (سمنان)
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به نيشابور مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1397/03/01
16:20
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
695,000 ریال
590,750 ریال

توضیحات : اين سرويس پذيرايي باشام دارد
نيشابور سبزوار
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به نيشابور مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/03/01
16:45
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
834,000 ریال
667,200 ریال

توضیحات : ارائه کارت شناسائي الزامي است/توقف پايانه صفه کاوه
سبزوار نيشابور

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به نيشابور مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1397/03/01
17:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
830,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
سبزوار نيشابور
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به نيشابور مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1397/03/01
17:15
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
834,000 ریال
750,600 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
شاهرود (کمربندي) نيشابور سبزوار
25 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به نيشابور مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/03/01
17:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
830,000 ریال
622,500 ریال

توضیحات : همراه با پذيرايي شام
سبزوار نيشابور
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به نيشابور مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/03/01
18:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
834,000 ریال
667,200 ریال

توضیحات : سفربخير
سبزوار نيشابور
12 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به نيشابور مقصدنهایی : مشهد(خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو (V.I.P)
1397/03/01
19:15
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
834,000 ریال
733,920 ریال

سبزوار نيشابور
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به نيشابور مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1397/03/01
19:30
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
834,000 ریال
750,600 ریال

توضیحات : همراه باشام رايگان
شاهرود (کمربندي) نيشابور سبزوار
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به نيشابور مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1397/03/01
19:30
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
834,000 ریال
667,200 ریال

توضیحات : سفر بخير وي اي پي
سبزوار نيشابور