مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به نیشابور

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/09/22
15 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به نيشابور مقصدنهایی : مشهدمقدس (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1396/09/22
14:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
695,000 ریال
590,750 ریال

سبزوار نيشابور
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به نيشابور مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1396/09/22
15:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
695,000 ریال
625,500 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
سبزوار نيشابور
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به نيشابور مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/22
15:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
455,000 ریال
409,500 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
سبزوار نيشابور شاهرود (کمربندي)
14 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به نيشابور مقصدنهایی : مشهد (خراسان )
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/09/22
15:30
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
695,000 ریال
597,700 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
نيشابور
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به نيشابور مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/09/22
15:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
695,000 ریال
590,750 ریال

توضیحات : ارائه کارت شناسائي الزامي است/توقف بعدي ترمينال کاوه/وي.آي.پي
سبزوار نيشابور
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به نيشابور مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25نفره
1396/09/22
15:45
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
695,000 ریال
625,500 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
شاهرود (سمنان) سبزوار نيشابور
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به نيشابور مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/09/22
16:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
695,000 ریال
590,750 ریال

توضیحات : سفر بخير وي اي پي
سبزوار نيشابور
20 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به نيشابور مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/09/22
16:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
455,000 ریال
364,000 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور مشهد تعاوني 8
سبزوار شاهرودکمربندي نيشابور
10 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به نيشابور مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/09/22
16:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
695,000 ریال
625,500 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد. لطفا با ارسال پيشنهاد و انتقاد خود به شماره 10003000111 ما را در ارائه سرويس بهتر ياري فرماييد
نيشابور سبزوار
10 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به نيشابور مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي (اسکانيا
1396/09/22
16:15
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
695,000 ریال
625,500 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
سبزوار نيشابور شاهرود
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به نيشابور مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/09/22
16:30
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
665,000 ریال
565,250 ریال

توضیحات : اين سرويس با کاوه مشترک است سکوي سوار17و18
نيشابور
15 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به نيشابور مقصدنهایی : مشهدمقدس (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1396/09/22
16:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
695,000 ریال
590,750 ریال

سبزوار نيشابور
10 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به نيشابور مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/22
16:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
455,000 ریال
409,500 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
سبزوار نيشابور شاهرود
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به نيشابور مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/09/22
16:45
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
455,000 ریال
386,750 ریال

توضیحات : ارائه کارت شناسائي الزامي است/توقف بعدي ترمينال کاوه
نيشابور سبزوار

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به نيشابور مقصدنهایی : مشهد مقدس (از مسيرشاهرود)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1396/09/22
17:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
695,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
سبزوار نيشابور
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به نيشابور مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/09/22
17:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
695,000 ریال
590,750 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
نيشابور سبزوار
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به نيشابور مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/09/22
17:30
ظرفیت باقیمانده : 34 صندلی
455,000 ریال
386,750 ریال

توضیحات : سفربخير
سبزوار نيشابور
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به نيشابور مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/22
18:00
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
455,000 ریال
409,500 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
سبزوار نيشابور
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به نيشابور مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1396/09/22
19:30
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
695,000 ریال
625,500 ریال

توضیحات : همراه باشام رايگان
سبزوار نيشابور شاهرود (کمربندي)