مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به نوشهر

روز يكشنبه در تاریخ 1396/07/02
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به نوشهر مقصدنهایی : چالوس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/07/02
17:30
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
550,000 ریال
495,000 ریال

توضیحات : وي.آي.پي/ توقف بعدي پايانه کاوه
آمل نوشهر
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به نوشهر مقصدنهایی : چالوس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/07/02
18:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
550,000 ریال
495,000 ریال

توضیحات : سفر بخير وي اي پي
آمل نوشهر تهران جنوب نور محمودآباد (مازندران)