مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به نور

روز دو شنبه در تاریخ 1396/12/28

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به نور مقصدنهایی : چالوس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/12/28
17:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
550,000 ریال

توضیحات : وي.آي.پي/ توقف پايانه صفه کاوه شاهين شهر
نوشهر نور محمودآباد (مازندران) آمل

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به نور مقصدنهایی : چالوس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/12/28
18:30
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
550,000 ریال

توضیحات : سفر بخير وي اي پي
آمل نوشهر نور محمودآباد (مازندران)