مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدامبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اصفهان( کاوه) کرمانشاه

پایانه کاوه اصفهان

نهاوند

1396/03/02

09:30

13

اتوبوس 25نفره

% 15

360,000 ریال

306,000 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
نهاوند

اصفهان(پايانه کاوه) کرمانشاه

پایانه کاوه اصفهان

نهاوند

1396/03/02

10:00

17

اتوبوس (vip) 25

% 15

360,000 ریال

306,000 ريال

مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
بروجرد نهاوند

اصفهان کرمانشاه

پایانه کاوه اصفهان

نهاوند

1396/03/02

10:00

5

اتوبوس وي اي پي

% 20

360,000 ریال

288,000 ريال

تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
بروجرد نهاوند

اصفهان نهاوند

پایانه کاوه اصفهان

نهاوند

1396/03/02

10:30

25

اتوبوس کلاسيک 32

% 5

300,000 ریال

285,000 ريال

خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
اراک اتوبوس نهاوند ملاير اتوبوس نهاوند نهاوند اتوبوس نهاوند

اصفهان(پايانه کاوه) کرمانشاه

پایانه کاوه اصفهان

نهاوند

1396/03/02

21:00

34

اتوبوس اسکانيا44

215,000 ريال

مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
بروجرد نهاوند

اصفهان کرمانشاه

پایانه کاوه اصفهان

نهاوند

1396/03/02

21:00

11

اتوبوس وي آي25

% 17

360,000 ریال

298,800 ريال

خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
کرمانشاه اتوبوس کرمانشاه نهاوند اتوبوس کرمانشاه

اصفهان کرمانشاه

پایانه صفه اصفهان

نهاوند

1396/03/02

21:15

6

اتوبوس مان

% 15

360,000 ریال

306,000 ريال

بروجرد نهاوند

اصفهان( کاوه) کرمانشاه

پایانه کاوه اصفهان

نهاوند

1396/03/02

22:00

12

اتوبوس مان

% 15

360,000 ریال

306,000 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
بروجرد نهاوند

اصفهان( کاوه) کرمانشاه

پایانه کاوه اصفهان

نهاوند

1396/03/02

23:00

19

اتوبوس مان

% 15

360,000 ریال

306,000 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
بروجرد نهاوند