مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به نهاوند همدان

روز دو شنبه در تاریخ 1397/02/31
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به نهاوند مقصدنهایی : مهران
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1397/02/31
14:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
215,000 ریال
193,500 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
کرمانشاه ايلام نهاوند
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به نهاوند مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1397/02/31
20:45
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
360,000 ریال
324,000 ریال

توضیحات : ايمن سفر مطمئن در سفر
نهاوند
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به نهاوند ويژه مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/02/31
21:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
360,000 ریال
288,000 ریال

توضیحات : وي 0 آي 0 پي
بروجردويژه نهاوند ويژه
12 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به نهاوند (همدان) مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1397/02/31
21:00
ظرفیت باقیمانده : 37 صندلی
215,000 ریال
189,200 ریال

بروجرد نهاوند (همدان)
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به نهاوند اتوبوس کرمانشاه مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک 32
1397/02/31
21:00
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
300,000 ریال
285,000 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
بروجرد اتوبوس کرمانشاه نهاوند اتوبوس کرمانشاه کرمانشاه اتوبوس کرمانشاه
20 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به نهاوند مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا مارال
1397/02/31
21:15
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
275,000 ریال
220,000 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور//محل سوار شدن سکو 4 و 5 و6
اراک نهاوند ملاير
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به نهاوند مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مان
1397/02/31
21:15
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
360,000 ریال
306,000 ریال

توضیحات : پذيرايي همراه با شام مشترک با کاوه
نهاوند

عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به نهاوند مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مان
1397/02/31
22:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
360,000 ریال

توضیحات : اين سرويس به همراه پذيرايي شام مي باشد
بروجرد نهاوند
12 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به نهاوند (همدان) مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مان(V.I.P)
1397/02/31
23:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
360,000 ریال
316,800 ریال

بروجرد نهاوند (همدان)
20 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به نهاوند مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مان
1397/02/31
23:00
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
360,000 ریال
288,000 ریال

توضیحات : اين سرويس به همراه پذيرايي شام ميباشد
بروجرد نهاوند