مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به نهاوند همدان

روز دو شنبه در تاریخ 1396/12/07
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به نهاوند مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/12/07
08:45
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
360,000 ریال
306,000 ریال

نهاوند
10 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به نهاوند مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/12/07
09:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
360,000 ریال
324,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
بروجرد نهاوند
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به نهاوند
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/12/07
10:30
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
360,000 ریال
342,000 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
اراک اتوبوس نهاوند ملاير اتوبوس نهاوند نهاوند اتوبوس نهاوند
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به نهاوند مقصدنهایی : مهران
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/07
14:00
ظرفیت باقیمانده : 31 صندلی
215,000 ریال
193,500 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
کرمانشاه ايلام نهاوند
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به نهاوند مقصدنهایی : مهران
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1396/12/07
16:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
360,000 ریال
324,000 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
کرمانشاه ايلام نهاوند
20 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به نهاوند (همدان) مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/07
20:45
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
215,000 ریال
172,000 ریال

توضیحات : برگشت از گيتي پيما *خريدبليط اينترنتي 10درصد تخفيف
بروجرد نهاوند (همدان)
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به نهاوند ويژه مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/12/07
21:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
360,000 ریال
324,000 ریال

توضیحات : سفر بخـيـر
نهاوند ويژه
25 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به نهاوند مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس كلاسيك
1396/12/07
21:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
275,000 ریال
206,250 ریال

توضیحات : برگشت از لوان نور کرمانشاه تعاوني 8
ملاير اراک نهاوند
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به نهاوند مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/07
21:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
215,000 ریال
193,500 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
بروجرد نهاوند دورود اليگودرز
17 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به نهاوند اتوبوس کرمانشاه مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/12/07
21:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
360,000 ریال
298,800 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
کرمانشاه اتوبوس کرمانشاه نهاوند اتوبوس کرمانشاه بروجرد اتوبوس کرمانشاه
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به نهاوند مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مان
1396/12/07
21:15
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
360,000 ریال
306,000 ریال

توضیحات : مشترک با کاوه
نهاوند

عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به نهاوند مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مان
1396/12/07
22:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
360,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
نهاوند

عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به نهاوند مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مان
1396/12/07
23:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
360,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
نهاوند