مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به نهاوند همدان

روز سه شنبه در تاریخ 1396/09/21
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به نهاوند مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/09/21
09:30
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
360,000 ریال
306,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
بروجرد نهاوند
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به نهاوند
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/09/21
10:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
360,000 ریال
342,000 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
نهاوند اتوبوس نهاوند اراک اتوبوس نهاوند ملاير اتوبوس نهاوند
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به نهاوند مقصدنهایی : مهران
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/21
14:00
ظرفیت باقیمانده : 34 صندلی
215,000 ریال
193,500 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
کرمانشاه ايلام نهاوند

تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به نهاوند مقصدنهایی : مهران (ايلام)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/09/21
17:00
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
215,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
کرمانشاه ايلام نهاوند بروجرد
20 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به نهاوند (همدان) مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولو40
1396/09/21
20:45
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
215,000 ریال
172,000 ریال

توضیحات : برگشت از گيتي پيما *خريدبليط اينترنتي 10درصد تخفيف
بروجرد نهاوند (همدان)
20 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به نهاوند مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس كلاسيك
1396/09/21
21:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
275,000 ریال
220,000 ریال

توضیحات : برگشت از لوان نور کرمانشاه تعاوني 8
اراک نهاوند
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به نهاوند ويژه مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/09/21
21:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
360,000 ریال
306,000 ریال

توضیحات : سـفـر بخــير
نهاوند ويژه
17 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به نهاوند مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/09/21
21:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
360,000 ریال
298,800 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
کرمانشاه اتوبوس کرمانشاه نهاوند اتوبوس کرمانشاه بروجرد اتوبوس کرمانشاه
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به نهاوند مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/21
21:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
215,000 ریال
193,500 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
نهاوند
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به نهاوند مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مان
1396/09/21
21:15
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
360,000 ریال
306,000 ریال

توضیحات : سفري خوش برايتان آرزومنديم
نهاوند

عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به نهاوند مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مان
1396/09/21
22:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
360,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
بروجرد نهاوند

عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به نهاوند مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مان
1396/09/21
23:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
360,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
نهاوند