مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به میناب

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/06/02
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ميناب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/06/02
16:00
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي ترمينال صفه/سفر بخير
سيرجان بندرعباس
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ميناب
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/06/02
17:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
410,000 ریال
369,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد /ارائه کارت شناسائي الزاميست
سيرجان بندرعباس