مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به میناب

روز چهار شنبه در تاریخ 1397/03/30
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ميناب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1397/03/30
16:00
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
492,000 ریال
393,600 ریال

توضیحات : توقف بعدي ترمينال صفه/سفر بخير
سيرجان بندرعباس
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ميناب
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1397/03/30
17:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
492,000 ریال
393,600 ریال

توضیحات : توقف بعدي پايانه کاوه/وي.آي.پي
سيرجان بندرعباس