مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به میناب

روز جمعه در تاریخ 1396/12/04

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ميناب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/12/04
16:00
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
655,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي ترمينال صفه/سفر بخير
بندرعباس

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ميناب
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/12/04
17:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
655,000 ریال

توضیحات : توقف پايانه شاهين شهر کــاوه صفـه
سيرجان بندرعباس