مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به میناب

روز شنبه در تاریخ 1396/07/29
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ميناب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/07/29
16:00
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
410,000 ریال
348,500 ریال

توضیحات : توقف بعدي ترمينال صفه/سفر بخير
سيرجان بندرعباس
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ميناب
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/07/29
17:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
410,000 ریال
348,500 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد /ارائه کارت شناسائي الزاميست
سيرجان بندرعباس