مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به میناب

روز يكشنبه در تاریخ 1396/09/26
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ميناب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/09/26
16:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
655,000 ریال
556,750 ریال

توضیحات : توقف بعدي ترمينال صفه/سفر بخير
سيرجان بندرعباس
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ميناب
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/09/26
17:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
655,000 ریال
556,750 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد /ارائه کارت شناسائي الزاميست
سيرجان بندرعباس