مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به میاندوآب

روز شنبه در تاریخ 1396/09/04
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به مياندوآب مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/09/04
14:45
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
600,000 ریال
510,000 ریال

توضیحات : اين سرويس با کاوه مشترک است سکوي سوار17و18
بوکان سقز مياندوآب
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مياندوآب مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک 31نفره
1396/09/04
15:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
470,000 ریال
399,500 ریال

توضیحات : سفربخير
سقز مياندوآب قروه ملايرويژه همدان
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به مياندوآب مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/09/04
16:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
600,000 ریال
510,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
سقز مياندوآب بوکان