مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدامبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اصفهان اروميه

پایانه صفه اصفهان

مياندوآب

1396/03/05

14:15

5

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 15

600,000 ریال

510,000 ريال

وي.آي.پي/توقف بعدي پايانه کاوه
بوکان مياندوآب همدان سقز ملاير

اصفهان اروميه

پایانه صفه اصفهان

مياندوآب

1396/03/05

14:45

3

اتوبوس 9بي 25نفره

% 15

500,000 ریال

425,000 ريال

بوکان سقز مياندوآب همدان

اصفهان اروميه

پایانه کاوه اصفهان

مياندوآب

1396/03/05

15:00

11

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 15

600,000 ریال

510,000 ريال

سفر بخير وي اي پي
سقز مياندوآب همدان ملايرويژه اراک ويژه

اصفهان( کاوه) اروميه

پایانه کاوه اصفهان

مياندوآب

1396/03/05

15:30

17

اتوبوس 25نفره

% 15

600,000 ریال

510,000 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
مياندوآب سقز بوکان