مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اصفهان به میاندوآب

روز دو شنبه در تاریخ 1397/02/31
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مياندوآب مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/02/31
15:45
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
600,000 ریال
480,000 ریال

توضیحات : سفربخير
سقز مياندوآب همدان ملايرويژه قروه
20 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به مياندوآب مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1397/02/31
16:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
600,000 ریال
480,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
سقز مياندوآب بوکان
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مياندوآب مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/02/31
16:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
600,000 ریال
480,000 ریال

توضیحات : سفــر بخــير
بوکان سقز مياندوآب همدان