مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اصفهان به مهران ایلام

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/09/23
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به مهران
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/23
14:00
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
400,000 ریال
360,000 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
کرمانشاه ايلام نهاوند
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مهران(ايلام)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/23
14:30
ظرفیت باقیمانده : 34 صندلی
400,000 ریال
380,000 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
ايلام کرمانشاه ملاير نهاوند
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به مهران
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1396/09/23
16:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
655,000 ریال
589,500 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
کرمانشاه ايلام