مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اصفهان به مهران ایلام

روز يكشنبه در تاریخ 1396/04/04

ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به مهران
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/04
14:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
400,000 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
ايلام
12 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مهران(ايلام)
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/04
14:30
ظرفیت باقیمانده : 27 صندلی
400,000 ریال
352,000 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
ايلام کرمانشاه ملاير نهاوند

ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به مهران
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1396/04/04
16:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
655,000 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
کرمانشاه ايلام