مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به ملایر

روز دو شنبه در تاریخ 1396/04/05
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ملاير
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک 32
1396/04/05
09:30
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
290,000 ریال
275,500 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
ملاير اتوبوس ملاير اراک اتوبوس ملاير
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ملاير مقصدنهایی : نهاوند
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک 32
1396/04/05
10:30
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
290,000 ریال
275,500 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
ملاير اتوبوس نهاوند اراک اتوبوس نهاوند نهاوند اتوبوس نهاوند خمين اتوبوس نهاوند
17 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ملاير مقصدنهایی : همدان
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/04/05
12:45
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
345,000 ریال
286,350 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
ملاير ازمسير ملاير همدان ازمسير ملاير

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ملاير مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/04/05
14:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
335,000 ریال

توضیحات : وي.آي.پي/توقف بعدي پايانه کاوه
بوکان مياندوآب همدان سقز ملاير
12 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ملاير مقصدنهایی : مهران(ايلام)
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/05
14:30
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
210,000 ریال
184,800 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
ايلام کرمانشاه ملاير نهاوند

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ملايرويژه مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/04/05
15:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
335,000 ریال

توضیحات : سفر بخير وي اي پي
سقز مياندوآب همدان ملايرويژه اراک ويژه

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ملايرويژه مقصدنهایی : بانه
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/04/05
17:00
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
210,000 ریال

توضیحات : سـفـر بخــير
قروه سقز اراک ويژه همدان ملايرويژه
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ملاير
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس سوپرکلاسيک32
1396/04/05
21:45
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
290,000 ریال
261,000 ریال

اراک
17 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ملاير مقصدنهایی : همدان
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/04/05
22:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
345,000 ریال
286,350 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
همدان ازمسيرملاير ملاير ازمسيرملاير