مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اصفهان به ملایر

روز جمعه در تاریخ 1397/03/04
28 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ملاير ازمسير ملاير مقصدنهایی : همدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک 32
1397/03/04
12:45
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
345,000 ریال
248,400 ریال

توضیحات : مدرنترين اتوبوس2017 واينترنت پرسرعت
همدان ازمسير ملاير ملاير ازمسير ملاير
10 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ملاير مقصدنهایی : مهران(ايلام)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/04
14:15
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
250,000 ریال
225,000 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
کرمانشاه ايلام ملاير

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ملايرويژه مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/03/04
15:45
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
414,000 ریال

توضیحات : سفربخير
سقز مياندوآب همدان ملايرويژه قروه
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ملاير ازمسير ملاير مقصدنهایی : سردشت (آذربايجان غربي )
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولو40
1397/03/04
16:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
250,000 ریال
200,000 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
همدان ازمسير ملاير مهاباد (آذربايجان غربي) ازمسير ملاير سقز ازمسير ملاير ملاير ازمسير ملاير

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ملايرويژه مقصدنهایی : بانه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1397/03/04
17:00
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
252,000 ریال

توضیحات : سـفـر بخــير
سقز اراک ويژه همدان ملايرويژه
25 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ملاير مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا مارال
1397/03/04
21:15
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
348,000 ریال
261,000 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور//محل سوار شدن سکو 4 و 5 و6
اراک نهاوند ملاير
28 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ملاير ازمسيرملاير مقصدنهایی : همدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1397/03/04
22:45
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
410,000 ریال
295,200 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
همدان ازمسيرملاير ملاير ازمسيرملاير
15 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ملاير
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1397/03/04
23:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
410,000 ریال
348,500 ریال

اراک