مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به ملایر

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/06
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ملاير اتوبوس ملاير
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک 32
1396/12/06
09:30
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
290,000 ریال
275,500 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
اراک اتوبوس ملاير
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ملاير اتوبوس نهاوند مقصدنهایی : نهاوند
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/12/06
10:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
320,000 ریال
304,000 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
اراک اتوبوس نهاوند ملاير اتوبوس نهاوند نهاوند اتوبوس نهاوند
18 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ملاير ازمسير ملاير مقصدنهایی : همدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/12/06
12:45
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
320,000 ریال
262,400 ریال

توضیحات : مدرنترين اتوبوس2017 واينترنت پرسرعت
اراک ازمسير ملاير ملاير ازمسير ملاير همدان ازمسير ملاير
5 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ملايرويژه مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/12/06
15:45
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
335,000 ریال
318,250 ریال

توضیحات : سفربخير
سقز مياندوآب ملايرويژه همدان
5 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ملايرويژه مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس بنزتخت شو 25نفره
1396/12/06
16:45
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
335,000 ریال
318,250 ریال

توضیحات : باآرزوي سفري خوش
بوکان مياندوآب همدان ملايرويژه اراک ويژه
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ملايرويژه مقصدنهایی : بانه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/12/06
17:00
ظرفیت باقیمانده : 34 صندلی
210,000 ریال
178,500 ریال

توضیحات : سـفـر بخــير
قروه سقز اراک ويژه همدان ملايرويژه
25 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ملاير مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/12/06
21:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
210,000 ریال
157,500 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور کرمانشاه تعاوني 8
اراک ملاير نهاوند

ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ملاير مقصدنهایی : همدان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/12/06
22:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
345,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ملاير
18 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ملاير ازمسيرملاير مقصدنهایی : همدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/12/06
22:45
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
320,000 ریال
262,400 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
همدان ازمسيرملاير ملاير ازمسيرملاير
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ملاير
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1396/12/06
23:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
345,000 ریال
310,500 ریال

اراک