مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به ملایر

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/06/02
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ملاير
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک 32
1396/06/02
09:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
290,000 ریال
275,500 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
ملاير اتوبوس ملاير اراک اتوبوس ملاير
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ملاير مقصدنهایی : نهاوند
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک 32
1396/06/02
10:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
290,000 ریال
275,500 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
اراک اتوبوس نهاوند ملاير اتوبوس نهاوند نهاوند اتوبوس نهاوند خمين اتوبوس نهاوند
10 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ملاير مقصدنهایی : همدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/06/02
12:45
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
345,000 ریال
310,500 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
ملاير ازمسير ملاير همدان ازمسير ملاير
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ملاير مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/06/02
14:45
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
335,000 ریال
301,500 ریال

توضیحات : وي.آي.پي/توقف بعدي پايانه کاوه
بوکان مياندوآب همدان سقز ملاير
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ملايرويژه مقصدنهایی : بانه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/06/02
17:00
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
210,000 ریال
189,000 ریال

توضیحات : سـفـر بخــير
قروه سقز اراک ويژه همدان ملايرويژه
10 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ملاير مقصدنهایی : همدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/06/02
22:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
345,000 ریال
310,500 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
همدان ازمسيرملاير ملاير ازمسيرملاير
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ملاير
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1396/06/02
23:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
345,000 ریال
310,500 ریال

اراک