مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به ملایر

روز شنبه در تاریخ 1396/07/29
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ملاير اتوبوس ملاير
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک 32
1396/07/29
09:30
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
290,000 ریال
275,500 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
اراک اتوبوس ملاير
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ملاير مقصدنهایی : نهاوند
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک 32
1396/07/29
10:30
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
290,000 ریال
275,500 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
اراک اتوبوس نهاوند ملاير اتوبوس نهاوند نهاوند اتوبوس نهاوند خمين اتوبوس نهاوند
10 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ملاير مقصدنهایی : همدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/07/29
12:45
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
345,000 ریال
310,500 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
اراک ازمسير ملاير ملاير ازمسير ملاير همدان ازمسير ملاير
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ملايرويژه مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/07/29
15:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
335,000 ریال
301,500 ریال

توضیحات : سفر بخير وي اي پي
سقز مياندوآب همدان بوکان ملايرويژه
17 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ملايرويژه مقصدنهایی : بانه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/07/29
17:00
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
210,000 ریال
174,300 ریال

توضیحات : سـفـر بخــير
قروه سقز اراک ويژه همدان ملايرويژه
10 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ملاير مقصدنهایی : همدان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/07/29
22:00
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
345,000 ریال
310,500 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
کرج ملاير
5 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ملايرويژه مقصدنهایی : همدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک 32نفره
1396/07/29
22:00
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
290,000 ریال
275,500 ریال

توضیحات : سـفـر بخــير
ملايرويژه اراک ويژه
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ملاير مقصدنهایی : همدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/07/29
22:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
345,000 ریال
276,000 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
همدان ازمسيرملاير ملاير ازمسيرملاير
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ملاير
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1396/07/29
23:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
345,000 ریال
310,500 ریال

اراک