مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به ملایر

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/09/22
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ملاير اتوبوس ملاير
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک 32
1396/09/22
09:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
290,000 ریال
275,500 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
اراک اتوبوس ملاير
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ملاير مقصدنهایی : نهاوند
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/09/22
10:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
345,000 ریال
327,750 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
نهاوند اتوبوس نهاوند اراک اتوبوس نهاوند ملاير اتوبوس نهاوند
18 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ملاير مقصدنهایی : همدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/09/22
12:45
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
345,000 ریال
282,900 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
اراک ازمسير ملاير ملاير ازمسير ملاير همدان ازمسير ملاير
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ملايرويژه مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا آوا کلاس 25نفره
1396/09/22
15:45
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
335,000 ریال
284,750 ریال

توضیحات : سفربخير
مياندوآب همدان ملايرويژه
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ملايرويژه مقصدنهایی : بانه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/09/22
17:00
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
210,000 ریال
178,500 ریال

توضیحات : سـفـر بخــير
قروه سقز اراک ويژه همدان ملايرويژه
20 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ملاير مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1396/09/22
21:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
335,000 ریال
268,000 ریال

توضیحات : برگشت از لوان نور کرمانشاه تعاوني 8
ملاير اراک نهاوند

ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ملاير مقصدنهایی : همدان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/09/22
22:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
345,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ملاير
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ملايرويژه مقصدنهایی : همدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک 32نفره
1396/09/22
22:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
290,000 ریال
246,500 ریال

توضیحات : سفر بخــر
اراک ويژه ملايرويژه
18 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ملاير مقصدنهایی : همدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/09/22
22:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
345,000 ریال
282,900 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
همدان ازمسيرملاير ملاير ازمسيرملاير
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به ملاير مقصدنهایی : همدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/09/22
22:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
345,000 ریال
293,250 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
اراک ملاير
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ملاير
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1396/09/22
23:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
345,000 ریال
310,500 ریال

اراک