مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا
بلیط اتوبوس اصفهان به مشهد مقدس

روز دو شنبه در تاریخ 1396/12/28

پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25نفره
1396/12/28
14:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
780,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان

پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مشهدمقدس (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1396/12/28
14:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
780,000 ریال


ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1396/12/28
14:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
780,000 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است

ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/28
15:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
515,000 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
30 %
جوان سیر ایثار شعبه اصفهان ترمینال جی
جوان سیر ایثار شعبه اصفهان ترمینال جی
اصفهان به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال جی اصفهان
اتوبوس ولوو وي آي پي
1396/12/28
15:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
780,000 ریال
546,000 ریال

توضیحات : ساعت15:30 ترمينال جي 03135246657و ساعت 15:00 ترمينال کاوه03134358872/سفر خوشي را برايتان آرزومنديم

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/12/28
15:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
780,000 ریال

توضیحات : ارائه کارت شناسائي الزامي است/توقف پايانه صفه کاوه شاهين شهر
سبزوار نيشابور

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مشهد مقدس (کمربندي)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/28
15:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
515,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
مشهد مقدس تربت حيدريه (کمربندي)

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/12/28
15:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
780,000 ریال


لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/12/28
16:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
515,000 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور تعاوني 8//محل سوارشدن سکوهاي 4و5و6

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/12/28
16:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
780,000 ریال

توضیحات : سفر بخير وي اي پي

ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/28
16:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
515,000 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو
1396/12/28
16:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
780,000 ریال
663,000 ریال

توضیحات : اين سرويس با کاوه مشترک است سکوي سوار17و18
سبزوار نيشابور

تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/12/28
16:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
780,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم

ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/12/28
16:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
780,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
سبزوار

ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/12/28
16:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
515,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به 09368614320 بهادر

تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر
اصفهان به مشهد مقدس
محل سوار شدن : اصفهان-پايانه صفه
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/28
16:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
515,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم*

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مان تخت شو 26نفره
1396/12/28
16:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
780,000 ریال

توضیحات : وي 0 آي 0 پي

آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/12/28
16:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
780,000 ریال

توضیحات : همراه با پذيرايي شام

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/12/28
16:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
780,000 ریال


ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/12/28
16:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
780,000 ریال

توضیحات : ارائه کارت شناسائي الزامي است/توقف پايانه صفه کاوه

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مشهد مقدس (از مسيرشاهرود)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1396/12/28
17:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
780,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
مشهد مقدس

عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/12/28
17:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
780,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/12/28
17:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
780,000 ریال


آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/12/28
17:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
780,000 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد. لطفا با ارسال پيشنهاد و انتقاد خود به شماره 10003000111 ما را در ارائه سرويس بهتر ياري فرماييد

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/12/28
17:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
780,000 ریال

توضیحات : سفربخير

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/12/28
18:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
780,000 ریال

توضیحات : وي 0 آي 0 پي

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولوو درجه يک 44نفره
1396/12/28
18:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
515,000 ریال

توضیحات : برگشت ايران پيماخراسان جايگاه ش 9

ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1396/12/28
19:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
780,000 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مشهدمقدس (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/12/28
19:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
515,000 ریال
463,500 ریال


عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/28
19:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
515,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/12/28
19:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
780,000 ریال

توضیحات : سفربخير
آباده

لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/12/28
19:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
515,000 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور تعاوني 8//محل سوارشدن سکوهاي 4و5و6

ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1396/12/28
19:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
780,000 ریال

توضیحات : همراه باشام رايگان

ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1396/12/28
20:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
780,000 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است

جهان گشت مهر اصفهان پایانه صفه
جهان گشت مهر اصفهان پایانه صفه
پايانه صفه (اصفهان) به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولو بي 12
1396/12/28
20:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
510,000 ریال


لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس بي آر9
1396/12/28
20:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
515,000 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور تعاوني 8//محل سوارشدن سکوهاي 4و5و6