مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اصفهان به مشهد مقدس

روز دو شنبه در تاریخ 1396/07/03
15 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مشهد مقدس (کمربندي)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1396/07/03
17:15
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
780,000 ریال
663,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
سبزوار نيشابور شاهرود(سمنان) (کمربندي)
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/07/03
17:30
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
515,000 ریال
463,500 ریال

توضیحات : سفربخير
سبزوار نيشابور
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/03
18:45
ظرفیت باقیمانده : 33 صندلی
515,000 ریال
463,500 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
سبزوار نيشابور

ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1396/07/03
19:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
780,000 ریال

توضیحات : همراه باشام رايگان
سبزوار شاهرود (کمربندي) نيشابور