مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اصفهان(پايانه کاوه) مشهد مقدس

پایانه کاوه اصفهان

مشهد مقدس

1396/01/03

14:30

12

اتوبوس (vip) 25

780,000 ريال

مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است

اصفهان مشهد مقدس

پایانه صفه اصفهان

مشهد مقدس

1396/01/03

15:30

5

اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره

% 5

780,000 ریال

741,000 ريال

ارائه کارت شناسائي الزامي است/توقف بعدي ترمينال کاوه/وي.آي.پي
سبزوار نيشابور

اصفهان مشهدمقدس

پایانه کاوه اصفهان

مشهدمقدس

1396/01/03

15:30

18

اتوبوس اسكانيا

% 15

515,000 ریال

437,750 ريال

آغاز سال 1396خورشيدي وتقارن بهار طبيعت برشما مبارکباد

اصفهان مشهد مقدس (از مسير طبس)

پایانه کاوه اصفهان

مشهد مقدس

1396/01/03

15:30

1

اتوبوس اسکانيا44

% 6

515,000 ریال

484,100 ريال

هنگام سوارشدن ارائه کارت شناسائي معتبر الزامي است
مشهد مقدس

پايانه کاوه (اصفهان) مشهد (خراسان)

پایانه کاوه اصفهان

مشهد (خراسان)

1396/01/03

16:00

38

اتوبوس اسکانيا44

% 20

515,000 ریال

412,000 ريال

اصفهان مشهدمقدس

شرکت تک سفر مشهد

مشهدمقدس

1396/01/03

16:00

6

اتوبوس وي اي پي

% 15

780,000 ریال

663,000 ريال

تک سفرايرانيان مهمان نوازجاده ها

اصفهان(پايانه کاوه) مشهد مقدس

پایانه کاوه اصفهان

مشهد مقدس

1396/01/03

16:00

12

اتوبوس اسکانيا44

515,000 ريال

مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است

اصفهان مشهد مقدس

پایانه کاوه اصفهان

مشهد مقدس

1396/01/03

16:00

9

اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره

% 5

780,000 ریال

741,000 ريال

سفر بخير وي اي پي

اصفهان مشهد مقدس

خراسان رضوي-پايانه امام رضا

مشهد مقدس

1396/01/03

16:15

7

اتوبوس وي اي پي

780,000 ريال

اصفهان پایانه صفه مشهد مقدس

پایانه صفه اصفهان

مشهد مقدس

1396/01/03

16:15

20

اتوبوس اسكانيا

515,000 ريال

اصفهان پایانه صفه مشهد مقدس

پایانه صفه اصفهان

مشهد مقدس

1396/01/03

16:15

8

اتوبوس بي 9

780,000 ريال

نيشابور

اصفهان مشهد (خراسان)

پایانه کاوه اصفهان

مشهد (خراسان)

1396/01/03

16:30

31

اتوبوس اسكانيا

515,000 ريال

ارائه کارت شناسائي الزامي است

اصفهان مشهد (خراسان)

پایانه صفه اصفهان

مشهد (خراسان)

1396/01/03

16:30

3

اتوبوس 9بي 25نفره

780,000 ريال

اين سرويس با کاوه مشترک است سکوي سوار17و18

اصفهان مشهدمقدس (خراسان)

پایانه کاوه اصفهان

مشهدمقدس (خراسان)

1396/01/03

16:30

11

اتوبوس وي آي پي25

780,000 ريال

اصفهان مشهد مقدس

پایانه صفه اصفهان

مشهد مقدس

1396/01/03

16:45

0

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 5

515,000 ریال

489,250 ريال

ارائه کارت شناسائي الزامي است/توقف بعدي ترمينال کاوه
نيشابور سبزوار

پايانه کاوه (اصفهان) مشهد (خراسان)

پایانه کاوه اصفهان

مشهد (خراسان)

1396/01/03

17:00

0

اتوبوس B9

% 20

780,000 ریال

624,000 ريال

اصفهان پايانه کاوه مشهد مقدس

پایانه کاوه اصفهان

مشهد مقدس

1396/01/03

17:00

25

اتوبوس وي اي پي

780,000 ريال

سرويس قشم همه روزه داير گرديد .

اصفهان( کاوه) مشهد (خراسان)

پایانه کاوه اصفهان

مشهد (خراسان)

1396/01/03

17:00

3

اتوبوس 25نفره

780,000 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد

اصفهان مشهد مقدس

خراسان رضوي-پايانه امام رضا

مشهد مقدس

1396/01/03

17:00

10

اتوبوس اسکانيا44

515,000 ريال

اصفهان(پايانه کاوه) مشهد مقدس

پایانه کاوه اصفهان

مشهد مقدس

1396/01/03

17:00

12

اتوبوس (vip) 25

780,000 ريال

مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
سبزوار نيشابور

اصفهان مشهد مقدس (از مسير شاهرود)

پایانه کاوه اصفهان

مشهد مقدس

1396/01/03

17:00

0

اتوبوس فرست کلاس

% 6

780,000 ریال

733,200 ريال

هنگام سوارشدن ارائه کارت شناسائي معتبر الزامي است
مشهد مقدس

اصفهان مشهد مقدس

پایانه صفه اصفهان

مشهد مقدس

1396/01/03

17:30

44

اتوبوس اسکانيا44

515,000 ريال

نيشابور

اصفهان مشهد مقدس

پایانه کاوه اصفهان

مشهد مقدس

1396/01/03

17:30

0

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 5

515,000 ریال

489,250 ريال

سفربخير
شاهرود (سمنان )

اصفهان مشهدمقدس

پایانه کاوه اصفهان

مشهدمقدس

1396/01/03

18:00

22

اتوبوس وي اي پي

% 15

780,000 ریال

663,000 ريال

آغازسال 1396خورشيدي وتقارن بهارطبيعت برشما مبارکباد

اصفهان(پايانه کاوه) مشهد مقدس

پایانه کاوه اصفهان

مشهد مقدس

1396/01/03

18:00

27

اتوبوس ولو 44

515,000 ريال

اصفهان مشهد مقدس

پایانه کاوه اصفهان

مشهد مقدس

1396/01/03

18:30

23

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 5

515,000 ریال

489,250 ريال

سفر خوشي داشته باشيد
نيشابور

اصفهان(پايانه کاوه) مشهد مقدس

پایانه کاوه اصفهان

مشهد مقدس

1396/01/03

19:30

11

اتوبوس (vip) 25

780,000 ريال

همراه باشام رايگان
نيشابور سبزوار
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا