مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به مشهد مقدس

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/09/01
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25نفره
1396/09/01
14:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
780,000 ریال
702,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
شاهرود (سمنان) سبزوار
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مشهدمقدس (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1396/09/01
14:30
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
780,000 ریال
702,000 ریال

سبزوار نيشابور
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1396/09/01
14:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
780,000 ریال
702,000 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
سبزوار نيشابور
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مشهدمقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/09/01
15:30
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
780,000 ریال
624,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
سبزوار نيشابور
15 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/01
15:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
515,000 ریال
437,750 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
تربت حيدريه (کمربندي)
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/09/01
15:30
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
780,000 ریال
663,000 ریال

توضیحات : ارائه کارت شناسائي الزامي است/توقف بعدي ترمينال کاوه/وي.آي.پي
سبزوار نيشابور

ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مشهد (خراسان )
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/01
15:45
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
515,000 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25نفره
1396/09/01
15:45
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
780,000 ریال
702,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
شاهرود (سمنان) سبزوار نيشابور
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/09/01
16:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
780,000 ریال
663,000 ریال

توضیحات : سفر بخير وي اي پي
سبزوار نيشابور
20 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/09/01
16:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
515,000 ریال
412,000 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور مشهد تعاوني 8
14 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مشهد (خراسان )
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/09/01
16:00
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
780,000 ریال
670,800 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/01
16:00
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
515,000 ریال
463,500 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
سبزوار نيشابور شاهرود (کمربندي)
10 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/09/01
16:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
780,000 ریال
702,000 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد. لطفا با ارسال پيشنهاد و انتقاد خود به شماره 10003000111 ما را در ارائه سرويس بهتر ياري فرماييد
سبزوار نيشابور
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/09/01
16:15
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
780,000 ریال
624,000 ریال

10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي (اسکانيا
1396/09/01
16:15
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
780,000 ریال
702,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
سبزوار نيشابور شاهرود
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/01
16:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
515,000 ریال
463,500 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
سبزوار نيشابور شاهرود
15 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/09/01
16:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
515,000 ریال
437,750 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/09/01
16:30
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
780,000 ریال
663,000 ریال

توضیحات : اين سرويس با کاوه مشترک است سکوي سوار17و18
نيشابور
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مشهدمقدس (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1396/09/01
16:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
780,000 ریال
702,000 ریال

سبزوار نيشابور
15 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/09/01
16:45
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
780,000 ریال
663,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
سبزوار
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/09/01
16:45
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
515,000 ریال
437,750 ریال

توضیحات : ارائه کارت شناسائي الزامي است/توقف بعدي ترمينال کاوه
نيشابور سبزوار
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/09/01
17:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
780,000 ریال
663,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
نيشابور سبزوار
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1396/09/01
17:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
780,000 ریال
702,000 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
15 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مشهد مقدس (از مسيرشاهرود)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1396/09/01
17:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
780,000 ریال
663,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
مشهد مقدس
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/09/01
17:30
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
515,000 ریال
437,750 ریال

توضیحات : سفربخير
سبزوار نيشابور
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1396/09/01
19:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
780,000 ریال
702,000 ریال

توضیحات : همراه باشام رايگان
سبزوار نيشابور شاهرود (کمربندي)