مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به مشهد مقدس

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/10/27
15 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25نفره
1396/10/27
14:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
780,000 ریال
663,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
شاهرود (سمنان) سبزوار نيشابور
15 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مشهدمقدس (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1396/10/27
14:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
780,000 ریال
663,000 ریال

سبزوار نيشابور
20 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1396/10/27
14:30
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
780,000 ریال
624,000 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
سبزوار شاهرود (کمربندي) نيشابور
25 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو
1396/10/27
15:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
780,000 ریال
585,000 ریال

توضیحات : اين سرويس با کاوه مشترک مي باشد
سبزوار نيشابور
20 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1396/10/27
15:00
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
780,000 ریال
624,000 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور مشهد تعاوني 8
سبزوار شاهرودکمربندي
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/10/27
15:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
780,000 ریال
624,000 ریال

توضیحات : ارائه کارت شناسائي الزامي است/توقف پايانه صفه کاوه شاهين شهر
سبزوار نيشابور
15 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/10/27
15:15
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
780,000 ریال
663,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
شاهرود سبزوار
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/10/27
15:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
780,000 ریال
624,000 ریال

توضیحات : سفر بخير وي اي پي
سبزوار نيشابور
15 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/27
15:30
ظرفیت باقیمانده : 27 صندلی
515,000 ریال
437,750 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
تربت حيدريه
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مشهد (خراسان )
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/10/27
15:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
780,000 ریال
624,000 ریال

توضیحات : وي آي پي 25نفره
نيشابور
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مشهدمقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/10/27
15:45
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
780,000 ریال
624,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
سبزوار
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/10/27
15:45
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
780,000 ریال
624,000 ریال

سبزوار نيشابور

ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مشهد (خراسان )
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/27
15:45
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
515,000 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل

عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال 44
1396/10/27
15:45
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
515,000 ریال

توضیحات : اين سرويس با کاوه مشترک مي باشد
15 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25نفره
1396/10/27
15:45
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
780,000 ریال
663,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
شاهرود (سمنان) سبزوار نيشابور
20 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/27
16:00
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
515,000 ریال
412,000 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
شاهرود (کمربندي) سبزوار نيشابور

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسكانياتك صندلي
1396/10/27
16:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
610,000 ریال

نيشابور
25 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال
1396/10/27
16:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
780,000 ریال
585,000 ریال

توضیحات : اين سرويس با کاوه مشترک است سکوي سوار17و18
نيشابور
15 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/27
16:00
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
515,000 ریال
437,750 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
شاهرود
20 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/10/27
16:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
515,000 ریال
412,000 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور مشهد تعاوني 8
سبزوار شاهرودکمربندي نيشابور
15 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/10/27
16:15
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
780,000 ریال
663,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
شاهرود سبزوار
10 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/10/27
16:15
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
780,000 ریال
702,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
سبزوار
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/10/27
16:15
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
780,000 ریال
624,000 ریال

سبزوار نيشابور

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/10/27
16:15
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
515,000 ریال

نيشابور
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1396/10/27
16:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
515,000 ریال
412,000 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد. لطفا با ارسال پيشنهاد و انتقاد خود به شماره 10003000111 ما را در ارائه سرويس بهتر ياري فرماييد
سبزوار نيشابور
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/10/27
16:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
780,000 ریال
624,000 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد. لطفا با ارسال پيشنهاد و انتقاد خود به شماره 10003000111 ما را در ارائه سرويس بهتر ياري فرماييد
نيشابور سبزوار
15 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مشهدمقدس (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1396/10/27
16:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
780,000 ریال
663,000 ریال

سبزوار نيشابور
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/10/27
16:45
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
515,000 ریال
412,000 ریال

توضیحات : ارائه کارت شناسائي الزامي است/توقف پايانه صفه کاوه شاهين شهر
نيشابور سبزوار
25 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/10/27
17:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
780,000 ریال
585,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
نيشابور سبزوار
20 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1396/10/27
17:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
780,000 ریال
624,000 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
سبزوار نيشابور
15 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1396/10/27
17:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
780,000 ریال
663,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/10/27
17:30
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
515,000 ریال
412,000 ریال

توضیحات : سفربخير
سبزوار نيشابور
20 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/27
18:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
515,000 ریال
412,000 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
نيشابور سبزوار
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/10/27
19:30
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
780,000 ریال
624,000 ریال

توضیحات : سفربخير
نيشابور سبزوار
20 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1396/10/27
19:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
780,000 ریال
624,000 ریال

توضیحات : همراه باشام رايگان
سبزوار نيشابور شاهرود (کمربندي)