مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدامبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اصفهان مشهد (خراسان)

پایانه صفه اصفهان

مشهد (خراسان)

1396/03/05

14:00

6

اتوبوس وي آي پي25نفره

% 15

780,000 ریال

663,000 ريال

انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
سبزوار شاهرود (سمنان)

اصفهان مشهدمقدس (خراسان)

پایانه کاوه اصفهان

مشهدمقدس (خراسان)

1396/03/05

14:30

19

اتوبوس وي آي پي25

% 15

780,000 ریال

663,000 ريال

سبزوار نيشابور

اصفهان مشهدمقدس

پایانه کاوه اصفهان

مشهدمقدس

1396/03/05

14:30

4

اتوبوس وي اي پي

% 20

780,000 ریال

624,000 ريال

مسئول هماهنگي درمشهد آقاي سلطاني 09153026445

اصفهان(پايانه کاوه) مشهد مقدس

پایانه کاوه اصفهان

مشهد مقدس

1396/03/05

14:30

7

اتوبوس (vip) 25

% 15

780,000 ریال

663,000 ريال

مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
سبزوار شاهرود (کمربندي) نيشابور

اصفهان پایانه صفه مشهد مقدس

پایانه صفه اصفهان

مشهد مقدس

1396/03/05

15:00

9

اتوبوس بي 9

780,000 ريال

اصفهان پايانه کاوه مشهد مقدس

پایانه کاوه اصفهان

مشهد مقدس

1396/03/05

15:30

8

اتوبوس اسکانيا44

% 20

515,000 ریال

412,000 ريال

سرويس قشم همه روزه داير گرديد .بستن کمربند ايمني براي کليه مسافران الزامي ميباشد

اصفهان مشهد مقدس

پایانه صفه اصفهان

مشهد مقدس

1396/03/05

15:30

4

اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره

% 15

780,000 ریال

663,000 ريال

ارائه کارت شناسائي الزامي است/توقف بعدي ترمينال کاوه/وي.آي.پي
شاهرود نيشابور

اصفهان مشهد مقدس (کمربندي)

پایانه کاوه اصفهان

مشهد مقدس

1396/03/05

15:30

14

اتوبوس اسکانيا44

% 6

515,000 ریال

484,100 ريال

همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
فردوس (خراسان ) تربت حيدريه (کمربندي)

اصفهان مشهدمقدس

پایانه کاوه اصفهان

مشهدمقدس

1396/03/05

15:45

14

اتوبوس اسكانيا

% 20

515,000 ریال

412,000 ريال

مسئول هماهنگي درمشهد آقاي سلطاني 09153026445
سبزوار

اصفهان مشهد (خراسان)

پایانه کاوه اصفهان

مشهد (خراسان)

1396/03/05

16:00

40

اتوبوس اسكانيا

515,000 ريال

ارائه کارت شناسائي الزامي است

اصفهان پايانه کاوه مشهد مقدس

پایانه کاوه اصفهان

مشهد مقدس

1396/03/05

16:00

8

اتوبوس وي اي پي

% 20

780,000 ریال

624,000 ريال

سرويس قشم همه روزه داير گرديد .بستن کمربند ايمني براي کليه مسافران الزامي ميباشد
شيراز

اصفهان(پايانه کاوه) مشهد مقدس

پایانه کاوه اصفهان

مشهد مقدس

1396/03/05

16:00

28

اتوبوس اسکانيا44

% 15

515,000 ریال

437,750 ريال

مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
سبزوار شاهرود (کمربندي) نيشابور

اصفهان مشهدمقدس

پایانه کاوه اصفهان

مشهدمقدس

1396/03/05

16:00

4

اتوبوس وي اي پي

% 20

780,000 ریال

624,000 ريال

تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
سبزوار

اصفهان مشهد مقدس

پایانه کاوه اصفهان

مشهد مقدس

1396/03/05

16:00

12

اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره

% 15

780,000 ریال

663,000 ريال

سفر بخير وي اي پي
نيشابور شاهرود

اصفهان مشهدمقدس

پایانه کاوه اصفهان

مشهدمقدس

1396/03/05

16:00

6

اتوبوس وي اي پي

% 20

780,000 ریال

624,000 ريال

مسئول هماهنگي درمشهد آقاي سلطاني 09153026445
سبزوار

اصفهان پایانه صفه مشهد مقدس

پایانه صفه اصفهان

مشهد مقدس

1396/03/05

16:15

18

اتوبوس اسكانيا

515,000 ريال

اصفهان مشهد مقدس

پایانه صفه اصفهان

مشهد مقدس

1396/03/05

16:15

8

اتوبوس اسکانيا

% 20

780,000 ریال

624,000 ريال

اصفهان مشهدمقدس (خراسان)

پایانه کاوه اصفهان

مشهدمقدس (خراسان)

1396/03/05

16:30

16

اتوبوس وي آي پي25

% 15

780,000 ریال

663,000 ريال

سبزوار نيشابور

اصفهان مشهد مقدس

پایانه صفه اصفهان

مشهد مقدس

1396/03/05

16:30

21

اتوبوس اسکانيا44

% 20

515,000 ریال

412,000 ريال

سفرخوشي رابراي شما آرزوميکنم

اصفهان مشهد (خراسان)

پایانه صفه اصفهان

مشهد (خراسان)

1396/03/05

16:30

4

اتوبوس 9بي 25نفره

% 15

780,000 ریال

663,000 ريال

سبزوار نيشابور

اصفهان مشهد مقدس

پایانه صفه اصفهان

مشهد مقدس

1396/03/05

16:45

5

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 15

515,000 ریال

437,750 ريال

ارائه کارت شناسائي الزامي است/توقف بعدي ترمينال کاوه
نيشابور سبزوار

اصفهان( کاوه) مشهد (خراسان)

پایانه کاوه اصفهان

مشهد (خراسان)

1396/03/05

17:00

12

اتوبوس 25نفره

% 20

780,000 ریال

624,000 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
نيشابور سبزوار

اصفهان مشهد مقدس (از مسير شاهرود)

پایانه کاوه اصفهان

مشهد مقدس

1396/03/05

17:00

7

اتوبوس فرست کلاس

% 6

780,000 ریال

733,200 ريال

همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
سبزوار نيشابور

اصفهان(پايانه کاوه) مشهد مقدس

پایانه کاوه اصفهان

مشهد مقدس

1396/03/05

17:30

22

اتوبوس اسکانيا44

% 15

515,000 ریال

437,750 ريال

مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
مشهد مقدس کمربندي نيشابور سبزوار

اصفهان مشهد مقدس

پایانه کاوه اصفهان

مشهد مقدس

1396/03/05

17:30

33

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 15

515,000 ریال

437,750 ريال

سفربخير
سبزوار نيشابور شاهرود

اصفهان مشهدمقدس

پایانه کاوه اصفهان

مشهدمقدس

1396/03/05

19:15

4

اتوبوس وي اي پي

% 20

780,000 ریال

624,000 ريال

مسئول هماهنگي درمشهد آقاي سلطاني 09153026445
سبزوار

اصفهان(پايانه کاوه) مشهد مقدس

پایانه کاوه اصفهان

مشهد مقدس

1396/03/05

19:30

13

اتوبوس (vip) 25

% 15

780,000 ریال

663,000 ريال

همراه باشام رايگان
شاهرود (کمربندي) سبزوار نيشابور