مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به مسجدسلیمان

روز يكشنبه در تاریخ 1396/04/04

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مسجد سليمان
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/04/04
08:15
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
550,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي پايانه صفه/وي آي پي
ايذه شوشتر
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مسجدسليمان
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا32
1396/04/04
08:45
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
430,000 ریال
344,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
15 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مسجد سليمان
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/04/04
08:45
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
550,000 ریال
467,500 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
مسجد سليمان ازمسيرايذه ايذه ازمسيرايذه
15 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به مسجد سليمان
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک
1396/04/04
08:45
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
430,000 ریال
365,500 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
ايذه
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به مسجدسليمان مقصدنهایی : شوشتر
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسكانياتك صندلي
1396/04/04
09:15
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
430,000 ریال
344,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه مسجدسليمان

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به مسجد سليمان
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/04/04
09:15
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
550,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد /وي.آي.پي
ايذه شوشتر
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به مسجدسليمان مقصدنهایی : شوشتر
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/04
09:15
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
550,000 ریال
440,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه مسجدسليمان
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به مسجدسليمان
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس تک صندلي
1396/04/04
09:30
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
430,000 ریال
387,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شما آرزومي کنيم
ايذه

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به مسجدسليمان
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسكانياتك صندلي
1396/04/04
09:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
430,000 ریال

ايذه

میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به مسجدسليمان
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس Classic
1396/04/04
13:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
430,000 ریال

انديمشک شوشتر
15 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مسجد سليمان
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/04/04
15:45
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
550,000 ریال
467,500 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
ايذه ازمسير ايذه
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به مسجدسليمان مقصدنهایی : شوشتر
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسكانياتك صندلي
1396/04/04
16:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
430,000 ریال
344,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه مسجدسليمان

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مسجد سليمان
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس .اسکانيا کلاسيک 30نفره
1396/04/04
20:15
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
430,000 ریال

توضیحات : .. توقف بعدي پايانه صفه
ايذه شوشتر
15 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به مسجد سليمان
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1396/04/04
20:30
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
550,000 ریال
467,500 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
ايذه
15 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مسجد سليمان
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک30
1396/04/04
20:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
430,000 ریال
365,500 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
مسجد سليمان ازمسير ايذه ايذه ازمسير ايذه

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به مسجد سليمان
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانياکلاسيک31
1396/04/04
20:45
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
430,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد
شوشتر ايذه
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به مسجدسليمان مقصدنهایی : شوشتر
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تک صندلي
1396/04/04
21:15
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
430,000 ریال
344,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
مسجدسليمان