مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به مسجدسلیمان

روز دو شنبه در تاریخ 1396/12/07
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مسجد سليمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/12/07
08:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
550,000 ریال
495,000 ریال

توضیحات : توقف: پايانه هاي شاهين شهر، کاوه،صفه
ايذه شوشتر
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مسجدسليمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا32
1396/12/07
08:45
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
430,000 ریال
344,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
ايذه
18 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مسجد سليمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک31
1396/12/07
09:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
430,000 ریال
352,600 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
مسجد سليمان ازمسيرايذه ايذه ازمسيرايذه
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به مسجد سليمان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/12/07
09:15
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
550,000 ریال
495,000 ریال

توضیحات : توقف پايانه شاهين شهر کاوه صفه/وي.آي.پي
شوشتر
25 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به مسجدسليمان مقصدنهایی : شوشتر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسكانياتك صندلي
1396/12/07
09:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
430,000 ریال
322,500 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه مسجدسليمان
10 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به مسجدسليمان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/12/07
09:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
550,000 ریال
495,000 ریال

10 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به مسجدسليمان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس تک صندلي
1396/12/07
09:30
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
430,000 ریال
387,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
ايذه
21 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به مسجدسليمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس Classic
1396/12/07
13:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
430,000 ریال
339,700 ریال

انديمشک شوشتر
18 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مسجد سليمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/12/07
15:45
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
550,000 ریال
451,000 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
ايذه ازمسير ايذه
25 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به مسجدسليمان مقصدنهایی : شوشتر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسكانياتك صندلي
1396/12/07
16:30
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
430,000 ریال
322,500 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه مسجدسليمان
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مسجد سليمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ..اسکانيا کلاسيک 30نفره
1396/12/07
20:15
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
430,000 ریال
387,000 ریال

توضیحات : توقف: پايانه هاي شاهين شهر، کاوه،صفه
ايذه شوشتر
18 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مسجد سليمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک30
1396/12/07
20:30
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
430,000 ریال
352,600 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
ايذه ازمسير ايذه
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به مسجد سليمان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک30نفره0
1396/12/07
21:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
430,000 ریال
387,000 ریال

توضیحات : توقف پايانه شاهين شهر کـاوه صفه
ايذه شوشتر
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به مسجدسليمان مقصدنهایی : شوشتر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا مارال تک صندلي کلاسيک_پذيراي ميوه
1396/12/07
21:15
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
430,000 ریال
344,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
مسجدسليمان
10 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به مسجدسليمان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/12/07
21:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
550,000 ریال
495,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
ايذه