مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به مسجدسلیمان

روز سه شنبه در تاریخ 1396/09/21
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مسجد سليمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/09/21
08:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
550,000 ریال
467,500 ریال

توضیحات : توقف بعدي پايانه صفه/وي آي پي
ايذه شوشتر
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مسجدسليمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا32
1396/09/21
08:45
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
430,000 ریال
344,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
ايذه
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به مسجد سليمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک
1396/09/21
08:45
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
430,000 ریال
387,000 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
ايذه
18 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مسجد سليمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک31
1396/09/21
09:00
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
430,000 ریال
352,600 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
مسجد سليمان ازمسيرايذه ايذه ازمسيرايذه
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به مسجد سليمان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/09/21
09:15
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
550,000 ریال
467,500 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد /وي.آي.پي
شوشتر
25 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به مسجدسليمان مقصدنهایی : شوشتر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا مارال تک صندلي کلاسيک _پذيرايي ميوه
1396/09/21
09:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
430,000 ریال
322,500 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه مسجدسليمان
15 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به مسجدسليمان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس تک صندلي
1396/09/21
09:30
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
430,000 ریال
365,500 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
ايذه
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به مسجدسليمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس Classic
1396/09/21
13:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
430,000 ریال
387,000 ریال

انديمشک شوشتر
18 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مسجد سليمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/09/21
15:45
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
550,000 ریال
451,000 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
ايذه ازمسير ايذه
25 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به مسجدسليمان مقصدنهایی : شوشتر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسكانياتك صندلي
1396/09/21
16:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
430,000 ریال
322,500 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه مسجدسليمان
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مسجد سليمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس .اسکانيا کلاسيک 30نفره
1396/09/21
20:15
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
430,000 ریال
365,500 ریال

توضیحات : .. توقف بعدي پايانه صفه
ايذه شوشتر
18 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مسجد سليمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک30
1396/09/21
20:30
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
430,000 ریال
352,600 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
ايذه ازمسير ايذه
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به مسجد سليمان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک 30نفره
1396/09/21
21:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
430,000 ریال
365,500 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد
شوشتر ايذه
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مسجدسليمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/09/21
21:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
550,000 ریال
440,000 ریال

ايذه
25 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به مسجدسليمان مقصدنهایی : شوشتر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا مارال تک صندلي کلاسيک_پذيراي ميوه
1396/09/21
21:15
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
430,000 ریال
322,500 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
مسجدسليمان
15 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به مسجدسليمان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/09/21
21:45
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
550,000 ریال
467,500 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
ايذه