مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به مسجدسلیمان

روز جمعه در تاریخ 1397/03/04
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به مسجدسليمان مقصدنهایی : شوشتر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس Classic
1397/03/04
13:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
480,000 ریال
432,000 ریال

انديمشک مسجدسليمان
30 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مسجد سليمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1397/03/04
15:45
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
660,000 ریال
462,000 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
ايذه ازمسير ايذه
30 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به مسجدسليمان مقصدنهایی : شوشتر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/03/04
16:30
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
660,000 ریال
462,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه مسجدسليمان

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مسجد سليمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ..اسکانيا کلاسيک 30نفره
1397/03/04
20:15
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
516,000 ریال

توضیحات : توقف: پايانه هاي شاهين شهر، کاوه،صفه
ايذه شوشتر

آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به مسجد سليمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک32
1397/03/04
20:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
516,000 ریال

شوشتر
30 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به مسجد سليمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک30
1397/03/04
20:30
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
515,000 ریال
360,500 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
ايذه ازمسير ايذه

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به مسجد سليمان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک30نفره0
1397/03/04
21:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
516,000 ریال

توضیحات : توقف پايانه شاهين شهر کـاوه صفه
ايذه شوشتر
25 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به مسجدسليمان مقصدنهایی : شوشتر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا مارال تک صندلي کلاسيک_پذيراي ميوه
1397/03/04
21:15
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
516,000 ریال
387,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه مسجدسليمان