مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به محمودآباد مازندران

روز دو شنبه در تاریخ 1396/12/07

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به محمودآباد (مازندران) مقصدنهایی : چالوس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/12/07
17:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
545,000 ریال

توضیحات : وي.آي.پي/ توقف پايانه صفه کاوه شاهين شهر
نوشهر نور محمودآباد (مازندران) آمل
5 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به محمودآباد (مازندران) مقصدنهایی : چالوس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/12/07
18:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
545,000 ریال
517,750 ریال

توضیحات : سفر بخير وي اي پي
آمل نوشهر تهران جنوب نور محمودآباد (مازندران)