مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به ماهشهر

روز سه شنبه در تاریخ 1396/07/25
22 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ماهشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/07/25
18:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
610,000 ریال
475,800 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
سربندر ايذه رامهرمز
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به ماهشهر مقصدنهایی : سربندر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/07/25
18:45
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
355,000 ریال
284,000 ریال

رامهرمز ماهشهر ايذه
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ماهشهر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال 44
1396/07/25
19:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
355,000 ریال
301,750 ریال

توضیحات : سفري خوش برايتان آرزومنديم
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ماهشهر مقصدنهایی : اميديه (خوزستان )
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس سوپرکلاسيک 32نفره
1396/07/25
19:00
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
480,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
رامهرمز ماهشهر ايذه
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ماهشهر مقصدنهایی : سربندر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس سوپرکلاسيک30
1396/07/25
19:15
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
480,000 ریال
432,000 ریال

ايذه رامهرمز ماهشهر
25 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ماهشهر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/07/25
19:15
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
610,000 ریال
457,500 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه رامهرمز
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ماهشهر مقصدنهایی : سربندر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس تک صندلي
1396/07/25
19:30
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
480,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
رامهرمز ماهشهر ايذه

پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به بندرامام خميني
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس سوپر کلاسيک 30نفره
1396/07/25
20:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
480,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
رامهرمز سربندر ايذه
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ماهشهر مقصدنهایی : سربندر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1396/07/25
22:30
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
610,000 ریال
549,000 ریال

ايذه ماهشهر رامهرمز

پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به بندرامام خميني
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25نفره
1396/07/25
23:15
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
600,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
رامهرمز سربندر ايذه