مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به ماهشهر

روز دو شنبه در تاریخ 1396/12/07
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بندرامام خميني
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1396/12/07
10:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
610,000 ریال
549,000 ریال

رامهرمز ماهشهر ايذه
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به بندرامام خميني
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25نفره
1396/12/07
10:45
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
610,000 ریال
549,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
ماهشهر سربندر ايذه رامهرمز

عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به ماهشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/07
18:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
355,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
ايذه اميديه (خوزستان)
10 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به ماهشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا30نفره
1396/12/07
18:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
480,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد. لطفا با ارسال پيشنهاد و انتقاد خود به شماره 10003000111 ما را در ارائه سرويس بهتر ياري فرماييد
ايذه رامهرمز
22 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ماهشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/12/07
18:30
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
610,000 ریال
475,800 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
سربندر ايذه رامهرمز

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به ماهشهر مقصدنهایی : سربندر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/12/07
18:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
355,000 ریال

ايذه ماهشهر
10 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به ماهشهر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسكانياتك صندلي
1396/12/07
18:45
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
480,000 ریال
432,000 ریال

رامهرمز ايذه
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ماهشهر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال 44
1396/12/07
18:45
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
355,000 ریال
301,750 ریال

توضیحات : اين سرويس با کاوه مشترک مي باشد
ايذه رامهرمز
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ماهشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/12/07
18:45
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
610,000 ریال
549,000 ریال

توضیحات : سفر بخير
رامهرمز سربندر ايذه
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ماهشهر مقصدنهایی : اميديه (خوزستان )
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال 30نفره
1396/12/07
19:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
480,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
ايذه ماهشهر
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بندرامام خميني
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس سوپرکلاسيک29نفره
1396/12/07
19:15
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
480,000 ریال
432,000 ریال

ايذه رامهرمز ماهشهر
25 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ماهشهر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/12/07
19:15
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
610,000 ریال
457,500 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه رامهرمز

تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ماهشهر مقصدنهایی : سربندر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/12/07
19:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
600,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
ماهشهر

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ماهشهر مقصدنهایی : سربندر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/12/07
19:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
610,000 ریال

توضیحات : توقف پايانه صفـه کــاوه شاهين شهر
رامهرمز ماهشهر ايذه
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به بندرامام خميني
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا29نفره
1396/12/07
20:00
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
480,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
رامهرمز ماهشهر ايذه
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بندرامام خميني
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1396/12/07
22:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
610,000 ریال
549,000 ریال

ايذه ماهشهر رامهرمز
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به بندرامام خميني
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25نفره
1396/12/07
23:15
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
610,000 ریال
549,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
ماهشهر سربندر ايذه رامهرمز