مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به ماهشهر

روز دو شنبه در تاریخ 1396/05/30
10 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به ماهشهر مقصدنهایی : سربندر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/30
18:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
355,000 ریال
319,500 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد. لطفا با ارسال پيشنهاد و انتقاد خود به شماره 10003000111 ما را در ارائه سرويس بهتر ياري فرماييد
رامهرمز ماهشهر ايذه
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به ماهشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/05/30
18:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
355,000 ریال
301,750 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
اميديه (خوزستان) ايذه
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ماهشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/05/30
18:30
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
610,000 ریال
579,500 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
سربندر ايذه رامهرمز
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به ماهشهر مقصدنهایی : سربندر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/05/30
18:45
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
355,000 ریال
284,000 ریال

رامهرمز ماهشهر ايذه
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به ماهشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک
1396/05/30
18:45
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
480,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
ايذه
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ماهشهر مقصدنهایی : اميديه (خوزستان )
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس سوپرکلاسيک 32نفره
1396/05/30
19:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
480,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
رامهرمز ماهشهر ايذه
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ماهشهر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي اسکانيا مارال تک صندلي_پذيرايي ميوه
1396/05/30
19:15
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
610,000 ریال
488,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه رامهرمز
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ماهشهر مقصدنهایی : سربندر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس سوپرکلاسيک30
1396/05/30
19:15
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
480,000 ریال
432,000 ریال

ايذه رامهرمز ماهشهر
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ماهشهر مقصدنهایی : سربندر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس تک صندلي
1396/05/30
19:30
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
480,000 ریال
432,000 ریال

رامهرمز ماهشهر ايذه

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به ماهشهر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسكانياتك صندلي
1396/05/30
19:30
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
480,000 ریال

ايذه
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ماهشهر مقصدنهایی : سربندر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس سوپر کلاسيک 30نفره
1396/05/30
20:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
480,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
رامهرمز ماهشهر ايذه
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ماهشهر مقصدنهایی : سربندر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1396/05/30
22:30
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
610,000 ریال
549,000 ریال

ايذه ماهشهر رامهرمز
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ماهشهر مقصدنهایی : سربندر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25نفره
1396/05/30
23:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
610,000 ریال
549,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
رامهرمز ماهشهر ايذه