مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به ماهشهر

روز دو شنبه در تاریخ 1397/02/31

آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به ماهشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1397/02/31
18:00
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
355,000 ریال

ايذه رامهرمز
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به ماهشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1397/02/31
18:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
355,000 ریال
319,500 ریال

ايذه
25 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به ماهشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا30نفره
1397/02/31
18:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
480,000 ریال
360,000 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد. لطفا با ارسال پيشنهاد و انتقاد خود به شماره 10003000111 ما را در ارائه سرويس بهتر ياري فرماييد
رامهرمز ايذه

عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به ماهشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1397/02/31
18:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
355,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
ايذه
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ماهشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1397/02/31
18:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
610,000 ریال
488,000 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
سربندر ايذه رامهرمز
25 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به ماهشهر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانياتک
1397/02/31
18:45
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
480,000 ریال
360,000 ریال

ايذه رامهرمز
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ماهشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/02/31
18:45
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
610,000 ریال
488,000 ریال

توضیحات : سفر بخير
رامهرمز سربندر ايذه
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ماهشهر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال 44
1397/02/31
18:45
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
355,000 ریال
301,750 ریال

توضیحات : اين سرويس با کاوه مشترک مي باشد
سربندر رامهرمز ايذه
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بندرامام خميني
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس سوپرکلاسيک30
1397/02/31
19:15
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
480,000 ریال
432,000 ریال

رامهرمز ماهشهر ايذه
10 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ماهشهر مقصدنهایی : سربندر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/02/31
19:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
ايذه ماهشهر
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ماهشهر مقصدنهایی : سربندر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1397/02/31
19:30
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
610,000 ریال
488,000 ریال

توضیحات : توقف پايانه صفـه کــاوه شاهين شهر
رامهرمز ماهشهر ايذه
15 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به بندرامام خميني
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس سوپر کلاسيک 30نفره
1397/02/31
20:00
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
480,000 ریال
408,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
سربندر ايذه رامهرمز
25 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ماهشهر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسكانياتك صندلي
1397/02/31
21:20
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
480,000 ریال
360,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه رامهرمز

تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ماهشهر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/02/31
21:30
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
600,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
ايذه
25 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ماهشهر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي درسا مانيتور دار تشريفاتي_پذيرايي ميوه
1397/02/31
21:45
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
610,000 ریال
457,500 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه رامهرمز
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به بندرامام خميني
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1397/02/31
22:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
610,000 ریال
549,000 ریال

ايذه ماهشهر رامهرمز
15 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به بندرامام خميني
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25نفره
1397/02/31
23:15
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
610,000 ریال
518,500 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
ماهشهر سربندر ايذه رامهرمز