مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اصفهان ماهشهر

پایانه کاوه اصفهان

ماهشهر

1396/02/10

18:30

7

اتوبوس ولو 44

% 5

355,000 ریال

337,250 ريال

خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
ايذه

اصفهان(پايانه کاوه) ماهشهر

پایانه کاوه اصفهان

ماهشهر

1396/02/10

18:45

6

اتوبوس کلاسيک

480,000 ريال

مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
ايذه

اصفهان پایانه صفه سربندر

پایانه صفه اصفهان

ماهشهر

1396/02/10

19:00

16

اتوبوس اسكانيا

% 20

355,000 ریال

284,000 ريال

رامهرمز ماهشهر ايذه

اصفهان اميديه (خوزستان )

پایانه صفه اصفهان

ماهشهر

1396/02/10

19:00

8

اتوبوس سوپرکلاسيک 32نفره

% 10

480,000 ریال

432,000 ريال

انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
رامهرمز ماهشهر ايذه

اصفهان سربندر

پایانه کاوه اصفهان

ماهشهر

1396/02/10

19:15

9

اتوبوس سوپرکلاسيک30

% 10

480,000 ریال

432,000 ريال

ايذه رامهرمز ماهشهر

اصفهان ماهشهر

پایانه صفه اصفهان

ماهشهر

1396/02/10

19:15

18

اتوبوس وي اي پي

% 20

610,000 ریال

488,000 ريال

انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه رامهرمز

اصفهان سربندر

پایانه صفه اصفهان

ماهشهر

1396/02/10

19:15

12

اتوبوس تک صندلي

% 10

480,000 ریال

432,000 ريال

رامهرمز ماهشهر ايذه

اصفهان سربندر

پایانه صفه اصفهان

ماهشهر

1396/02/10

20:00

8

اتوبوس سوپر کلاسيک 30نفره

% 10

480,000 ریال

432,000 ريال

انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
رامهرمز ماهشهر ايذه

اصفهان سربندر

پایانه کاوه اصفهان

ماهشهر

1396/02/10

22:30

7

اتوبوس وي آي پي25

% 10

610,000 ریال

549,000 ريال

ايذه ماهشهر رامهرمز

اصفهان سربندر

پایانه صفه اصفهان

ماهشهر

1396/02/10

23:15

6

اتوبوس وي آي پي25نفره

% 10

610,000 ریال

549,000 ريال

انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
رامهرمز ماهشهر ايذه
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا