مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به لاهیجان گیلان

روز دو شنبه در تاریخ 1397/03/28
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به لاهيجان (گيلان) مقصدنهایی : تنکابن
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/03/28
17:15
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
654,000 ریال
523,200 ریال

توضیحات : وي.آي.پي/توقف پايانه صفه کاوه شاهين شهر
رامسر قزوين رشت لاهيجان (گيلان)
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به لاهيجان (گيلان) مقصدنهایی : تنکابن
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/03/28
18:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
654,000 ریال
523,200 ریال

توضیحات : وي آي پي/توقف بعدي شاهين شهر
رامسر رشت لاهيجان (گيلان) لنگرود

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به لاهيجان (گيلان) مقصدنهایی : کلاچاي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولوو46
1397/03/28
19:00
ظرفیت باقیمانده : 33 صندلی
340,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
رشت لاهيجان (گيلان) لنگرود رودسر قزوين (ميدان راه آهن)
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به لاهيجان (گيلان) مقصدنهایی : لنگرود
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1397/03/28
20:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
384,000 ریال
307,200 ریال

توضیحات : توقف پايانه صفه کاوه شاهين شهر
رشت لاهيجان (گيلان) قزوين
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به لاهيجان (گيلان)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1397/03/28
21:15
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
384,000 ریال
326,400 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
لنگرود
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به لاهيجان (گيلان) مقصدنهایی : لنگرود
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1397/03/28
21:15
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
384,000 ریال
307,200 ریال

توضیحات : سفر بخير توقف بعدي پايانه شاهين شهر
رشت لاهيجان (گيلان) قزوين

گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به لاهيجان(گيلان) مقصدنهایی : تنکابن
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو (V.I.P)
1397/03/28
22:30
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
654,000 ریال

توضیحات : مسير ساوه قزوين
رامسر لاهيجان(گيلان) رشت قزوين