مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدامبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اصفهان قشم

پایانه کاوه اصفهان

لار پليس راه

1396/03/04

14:30

25

اتوبوس مارال (V.I.P)

% 20

550,000 ریال

440,000 ريال

برگشت از گيتي پيما زاهدان خريد اينترنتي 20درصد تخفيف
جهرم پليس راه لار پليس راه شيراز (فارس)

اصفهان قشم

پایانه کاوه اصفهان

لار (فارس)

1396/03/04

14:30

23

اتوبوس وي آي پي

% 12

430,000 ریال

378,400 ريال

سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد
شيراز (فارس) لار (فارس)

اصفهان قشم

پایانه صفه اصفهان

لار پليس راه

1396/03/04

15:15

25

اتوبوس مارال(V.I.P)

% 10

550,000 ریال

495,000 ريال

فروش بليط اتوبوس استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان.سليمانيه
شيراز (فارس) پايانه کارانديش لار پليس راه جهرم پليس راه درگهان

اصفهان پایانه صفه قشم

پایانه صفه اصفهان

لار (فارس)

1396/03/04

16:15

9

اتوبوس بي 9

% 20

600,000 ریال

480,000 ريال

جهرم لار (فارس) شيراز

اصفهان قشم

پایانه صفه اصفهان

لار پليس راه

1396/03/04

16:30

25

اتوبوس مارال(V.I.P)

% 10

550,000 ریال

495,000 ريال

فروش بليط اتوبوس استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان.سليمانيه
شيراز (فارس) پايانه کارانديش لار پليس راه جهرم پليس راه درگهان

اصفهان قشم

پایانه کاوه اصفهان

لار پليس راه

1396/03/04

16:30

25

اتوبوس مارال (V.I.P)

% 20

550,000 ریال

440,000 ريال

برگشت از گيتي پيما زاهدان خريد اينترنتي 20درصد تخفيف
جهرم پليس راه لار پليس راه شيراز (فارس)

اصفهان پايانه کاوه قشم

پایانه کاوه اصفهان

لار (فارس)

1396/03/04

17:00

11

اتوبوس وي اي پي

% 20

550,000 ریال

440,000 ريال

سرويس قشم همه روزه داير گرديد .بستن کمربند ايمني براي کليه مسافران الزامي ميباشد
لار (فارس) درگهان جهرم

اصفهان پایانه صفه قشم

پایانه صفه اصفهان

لار (فارس)

1396/03/04

17:15

9

اتوبوس بي 9

% 20

600,000 ریال

480,000 ريال

جهرم لار (فارس) شيراز

اصفهان قشم

پایانه صفه اصفهان

لار پليس راه

1396/03/04

17:30

25

اتوبوس مارال(V.I.P)

% 10

550,000 ریال

495,000 ريال

فروش بليط اتوبوس استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان.سليمانيه
شيراز (فارس) پايانه کارانديش لار پليس راه جهرم پليس راه درگهان

اصفهان پایانه صفه قشم

پایانه صفه اصفهان

لار (فارس)

1396/03/04

17:45

9

اتوبوس بي 9

% 20

600,000 ریال

480,000 ريال

لار (فارس) شيراز

اصفهان قشم

پایانه کاوه اصفهان

لار (فارس)

1396/03/04

18:00

25

اتوبوس وي آي پي

430,000 ريال

سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد
شيراز (فارس) لار (فارس)

اصفهان پايانه کاوه قشم

پایانه کاوه اصفهان

لار (فارس)

1396/03/04

18:00

16

اتوبوس وي اي پي

% 20

550,000 ریال

440,000 ريال

سرويس قشم همه روزه داير گرديد .بستن کمربند ايمني براي کليه مسافران الزامي ميباشد
لار (فارس) درگهان جهرم

اصفهان پایانه صفه قشم

پایانه صفه اصفهان

لار (فارس)

1396/03/04

18:45

8

اتوبوس بي 9

% 20

600,000 ریال

480,000 ريال

جهرم لار (فارس) شيراز