مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدامبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اصفهان قشم

پایانه کاوه اصفهان

قشم

1396/03/08

14:30

15

اتوبوس وي آي پي

% 12

780,000 ریال

686,400 ريال

سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد
شيراز (فارس) لار (فارس)

اصفهان قشم

پایانه کاوه اصفهان

قشم

1396/03/08

14:30

19

اتوبوس مارال (V.I.P)

% 20

780,000 ریال

624,000 ريال

برگشت از گيتي پيما قشمخريد اينترنتي 20درصد تخفيف
جهرم پليس راه لار پليس راه شيراز (فارس)

اصفهان قشم

پایانه صفه اصفهان

قشم

1396/03/08

15:15

6

اتوبوس مارال(V.I.P)

% 10

780,000 ریال

702,000 ريال

فروش بليط اتوبوس استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان.سليمانيه
شيراز (فارس) پايانه کارانديش لار پليس راه جهرم پليس راه درگهان

اصفهان پايانه کاوه قشم

پایانه کاوه اصفهان

قشم

1396/03/08

15:30

9

اتوبوس مان 26

% 20

780,000 ریال

624,000 ريال

سرويس قشم همه روزه داير گرديد .بستن کمربند ايمني براي کليه مسافران الزامي ميباشد
لار (فارس) درگهان شيراز

اصفهان قشم

پایانه کاوه اصفهان

قشم

1396/03/08

15:30

21

اتوبوس وي آي پي

% 12

780,000 ریال

686,400 ريال

سرويس مستقيم قشم با اتوبوس هاي فرست کلاس دائر
شيراز (فارس) جهرم

اصفهان پایانه صفه قشم

پایانه صفه اصفهان

قشم

1396/03/08

16:15

9

اتوبوس بي 9

% 20

780,000 ریال

624,000 ريال

جهرم لار (فارس) شيراز

اصفهان پايانه کاوه قشم

پایانه کاوه اصفهان

قشم

1396/03/08

17:00

10

اتوبوس وي اي پي

% 20

780,000 ریال

624,000 ريال

سرويس قشم همه روزه داير گرديد .بستن کمربند ايمني براي کليه مسافران الزامي ميباشد
لار (فارس) درگهان جهرم شيراز

اصفهان پایانه صفه قشم

پایانه صفه اصفهان

قشم

1396/03/08

17:15

0

اتوبوس بي 9

% 20

780,000 ریال

624,000 ريال

جهرم لار (فارس) شيراز

اصفهان پایانه صفه قشم

پایانه صفه اصفهان

قشم

1396/03/08

17:45

10

اتوبوس بي 9

% 20

780,000 ریال

624,000 ريال

لار (فارس) شيراز

اصفهان قشم

پایانه کاوه اصفهان

قشم

1396/03/08

18:00

24

اتوبوس وي آي پي

780,000 ريال

سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد
شيراز (فارس) لار (فارس)

اصفهان پايانه کاوه قشم

پایانه کاوه اصفهان

قشم

1396/03/08

18:00

12

اتوبوس وي اي پي

% 20

780,000 ریال

624,000 ريال

سرويس قشم همه روزه داير گرديد .بستن کمربند ايمني براي کليه مسافران الزامي ميباشد
لار (فارس) درگهان جهرم شيراز

اصفهان پایانه صفه قشم

پایانه صفه اصفهان

قشم

1396/03/08

18:45

6

اتوبوس بي 9

% 20

780,000 ریال

624,000 ريال

جهرم لار (فارس) شيراز