مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به قشم

روز شنبه در تاریخ 1396/04/31
20 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قشم
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو (V.I.P)
1396/04/31
14:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
780,000 ریال
624,000 ریال

توضیحات : برگشت از گيتي پيما قشم* خريد بليط اينترنتي 20درصد تخفيف
شيراز (فارس) پايانه کارانديش لار پليس راه جهرم پليس راه
15 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قشم
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1396/04/31
14:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
780,000 ریال
663,000 ریال

توضیحات : سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد
شيراز (فارس) لار (فارس)
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به قشم
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/31
14:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
780,000 ریال
624,000 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد .بستن کمربند ايمني براي کليه مسافران الزامي ميباشد
درگهان جهرم
10 %
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به قشم
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو(V.I.P)
1396/04/31
15:15
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
780,000 ریال
702,000 ریال

توضیحات : فروش بليط استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان .باکو.سليمانيه
قشم پايانه کارانديش لار پليس راه جهرم پليس راه درگهان
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به قشم
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/31
15:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
780,000 ریال
624,000 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد .بستن کمربند ايمني براي کليه مسافران الزامي ميباشد
درگهان جهرم
20 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قشم
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس مان(V.I.P)
1396/04/31
15:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
780,000 ریال
624,000 ریال

توضیحات : برگشت از گيتي پيما قشم* خريدبليط اينترنتي 20درصد تخفيف
لار پليس راه جهرم پليس راه قزوين
15 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قشم
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1396/04/31
15:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
780,000 ریال
663,000 ریال

توضیحات : سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد
شيراز (فارس) جهرم
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به قشم
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/31
16:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
780,000 ریال
624,000 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد .بستن کمربند ايمني براي کليه مسافران الزامي ميباشد
درگهان جهرم
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به قشم
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/04/31
16:15
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
780,000 ریال
624,000 ریال

جهرم لار (فارس) شيراز
10 %
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به قشم
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس مان تخت شو(V.I.P)
1396/04/31
16:30
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
780,000 ریال
702,000 ریال

توضیحات : فروش بليط استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان .باکو.سليمانيه
شيراز (فارس) پايانه کارانديش لار پليس راه جهرم پليس راه درگهان
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به قشم
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/31
17:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
780,000 ریال
624,000 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد .بستن کمربند ايمني براي کليه مسافران الزامي ميباشد
درگهان جهرم
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به قشم
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/04/31
17:15
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
780,000 ریال
624,000 ریال

جهرم لار (فارس) شيراز
10 %
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به قشم
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو(V.I.P)
1396/04/31
17:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
780,000 ریال
702,000 ریال

توضیحات : فروش بليط اتوبوس استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان.سليمانيه
شيراز (فارس) پايانه کارانديش لار پليس راه جهرم پليس راه درگهان
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به قشم
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/04/31
17:45
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
780,000 ریال
624,000 ریال

لار (فارس) شيراز
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به قشم
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/31
18:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
780,000 ریال
624,000 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد .بستن کمربند ايمني براي کليه مسافران الزامي ميباشد
درگهان جهرم
10 %
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به قشم
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو(V.I.P)
1396/04/31
18:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
780,000 ریال
702,000 ریال

توضیحات : فروش بليط اتوبوس استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان.سليمانيه
شيراز (فارس) لار پليس راه جهرم پليس راه درگهان
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به قشم
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/04/31
18:45
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
780,000 ریال
624,000 ریال

جهرم لار (فارس) شيراز