مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اصفهان قشم

پایانه کاوه اصفهان

قشم

1396/02/04

14:30

18

اتوبوس مارال (V.I.P)

% 20

780,000 ریال

624,000 ريال

برگشت از گيتي پيما زاهدان خريد اينترنتي 20درصد تخفيف
جهرم پليس راه لار پليس راه شيراز (فارس)

اصفهان پايانه کاوه قشم

پایانه کاوه اصفهان

قشم

1396/02/04

14:30

20

اتوبوس وي اي پي

% 20

780,000 ریال

624,000 ريال

سرويس قشم همه روزه داير گرديد .
لار (فارس) درگهان

اصفهان قشم

پایانه کاوه اصفهان

قشم

1396/02/04

15:00

16

اتوبوس اسكانيا

% 10

515,000 ریال

463,500 ريال

سرويس مستقيم قشم با اتوبوس هاي فرست کلاس دائر
سيرجان بندرعباس

اصفهان پايانه کاوه قشم

پایانه کاوه اصفهان

قشم

1396/02/04

15:00

12

اتوبوس وي اي پي

% 20

780,000 ریال

624,000 ريال

سرويس قشم همه روزه داير گرديد .
لار (فارس) درگهان

اصفهان قشم

پایانه صفه اصفهان

قشم

1396/02/04

15:15

9

اتوبوس مارال(V.I.P)

% 10

780,000 ریال

702,000 ريال

فروش بليط اتوبوس استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان.سليمانيه
شيراز (فارس) لار پليس راه جهرم پليس راه درگهان

اصفهان پايانه کاوه قشم

پایانه کاوه اصفهان

قشم

1396/02/04

15:30

2

اتوبوس وي اي پي

% 20

780,000 ریال

624,000 ريال

سرويس قشم همه روزه داير گرديد .بستن کمربند ايمني براي کليه مسافران الزامي ميباشد
درگهان جهرم

اصفهان قشم

پایانه کاوه اصفهان

قشم

1396/02/04

15:45

25

اتوبوس وي آي پي

780,000 ريال

سرويس مستقيم قشم با اتوبوس هاي فرست کلاس دائر
شيراز (فارس) لار (فارس)

اصفهان پايانه کاوه قشم

پایانه کاوه اصفهان

قشم

1396/02/04

16:00

0

اتوبوس وي اي پي

% 20

780,000 ریال

624,000 ريال

سرويس قشم همه روزه داير گرديد .
جهرم لار (فارس)

اصفهان قشم

پایانه کاوه اصفهان

قشم

1396/02/04

16:00

26

اتوبوس مارال (V.I.P)

% 20

780,000 ریال

624,000 ريال

برگشت از گيتي پيما زاهدان خريد اينترنتي 20درصد تخفيف
جهرم پليس راه لار پليس راه شيراز (فارس)

اصفهان پایانه صفه قشم

پایانه صفه اصفهان

قشم

1396/02/04

16:15

4

اتوبوس بي 9

% 20

780,000 ریال

624,000 ريال

جهرم لار (فارس) شيراز

اصفهان قشم

پایانه کاوه اصفهان

قشم

1396/02/04

16:30

17

اتوبوس مارال (V.I.P)

% 20

780,000 ریال

624,000 ريال

لار پليس راه جهرم پليس راه

اصفهان پايانه کاوه قشم

پایانه کاوه اصفهان

قشم

1396/02/04

16:30

10

اتوبوس وي اي پي

% 20

780,000 ریال

624,000 ريال

سرويس قشم همه روزه داير گرديد .
لار (فارس) درگهان

اصفهان قشم

پایانه صفه اصفهان

قشم

1396/02/04

16:30

9

اتوبوس مارال(V.I.P)

% 10

780,000 ریال

702,000 ريال

فروش بليط اتوبوس استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان.سليمانيه
شيراز (فارس) لار پليس راه جهرم پليس راه درگهان

اصفهان پايانه کاوه قشم

پایانه کاوه اصفهان

قشم

1396/02/04

17:00

7

اتوبوس وي اي پي

% 20

780,000 ریال

624,000 ريال

سرويس قشم همه روزه داير گرديد .بستن کمربند ايمني براي کليه مسافران الزامي ميباشد
درگهان جهرم

اصفهان پایانه صفه قشم

پایانه صفه اصفهان

قشم

1396/02/04

17:15

5

اتوبوس بي 9

% 20

780,000 ریال

624,000 ريال

جهرم لار (فارس) شيراز

اصفهان قشم

پایانه صفه اصفهان

قشم

1396/02/04

17:30

9

اتوبوس مارال(V.I.P)

% 10

780,000 ریال

702,000 ريال

فروش بليط اتوبوس استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان.سليمانيه
شيراز (فارس) لار پليس راه جهرم پليس راه درگهان

اصفهان پایانه صفه قشم

پایانه صفه اصفهان

قشم

1396/02/04

17:45

5

اتوبوس بي 9

% 20

780,000 ریال

624,000 ريال

لار (فارس) شيراز

اصفهان پايانه کاوه قشم

پایانه کاوه اصفهان

قشم

1396/02/04

18:00

16

اتوبوس وي اي پي

% 20

780,000 ریال

624,000 ريال

سرويس قشم همه روزه داير گرديد .بستن کمربند ايمني براي کليه مسافران الزامي ميباشد
درگهان جهرم

اصفهان قشم

پایانه کاوه اصفهان

قشم

1396/02/04

18:30

19

اتوبوس وي آي پي

780,000 ريال

سرويس مستقيم قشم با اتوبوس هاي فرست کلاس دائر
شيراز (فارس) لار (فارس)

اصفهان پایانه صفه قشم

پایانه صفه اصفهان

قشم

1396/02/04

18:45

3

اتوبوس بي 9

% 20

780,000 ریال

624,000 ريال

جهرم لار (فارس) شيراز
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا