مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به قزوین

روز سه شنبه در تاریخ 1397/03/01
29 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قزوين مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مان
1397/03/01
16:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
408,000 ریال
289,680 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور//محل سوار شدن سکو 4 و 5 و6
مياندوآب نقده مراغه ساوه قزوين
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به قزوين مقصدنهایی : نقده
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1397/03/01
16:15
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
215,000 ریال
193,500 ریال

مراغه قزوين ساوه
25 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به قزوين مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مان26
1397/03/01
16:15
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
408,000 ریال
306,000 ریال

زنجان تبريز قزوين
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قزوين مقصدنهایی : اردبيل
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/03/01
16:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
408,000 ریال
326,400 ریال

توضیحات : برگشت ازاردبيل ايران پيما اردبيل
رشت آستارا قزوين
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به قزوين مقصدنهایی : اردبيل
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانياکلاسيک31
1397/03/01
16:45
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : توقف پايانه صفــه کــاوه شاهين شهر
آستارا قزوين
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به قزوين مقصدنهایی : تنکابن
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/03/01
17:15
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
408,000 ریال
326,400 ریال

توضیحات : وي.آي.پي/توقف پايانه صفه کاوه شاهين شهر
رامسر قزوين رشت لاهيجان (گيلان)
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قزوين مقصدنهایی : اردبيل
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک 31نفره
1397/03/01
17:30
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : برگشت ازاردبيل ايران پيما اردبيل
رشت آستارا قزوين
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قزوين مقصدنهایی : تبريز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1397/03/01
18:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
408,000 ریال
326,400 ریال

توضیحات : سفر بخير
قزوين زنجان

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قزوين (ميدان راه آهن) مقصدنهایی : کلاچاي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولوو46
1397/03/01
19:00
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
255,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
رشت لاهيجان (گيلان) لنگرود رودسر قزوين (ميدان راه آهن)
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به قزوين مقصدنهایی : لنگرود
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1397/03/01
20:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
258,000 ریال
206,400 ریال

توضیحات : توقف پايانه صفه کاوه شاهين شهر
لاهيجان (گيلان) قزوين
10 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قزوين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1397/03/01
22:00
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
255,000 ریال
229,500 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد

گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قزوين مقصدنهایی : تنکابن
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو (V.I.P)
1397/03/01
22:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
408,000 ریال

توضیحات : مسير ساوه قزوين
رامسر لاهيجان(گيلان) رشت قزوين
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قزوين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1397/03/01
22:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
408,000 ریال
326,400 ریال

توضیحات : وي 0 آي 0 پي
ساوه