مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به قزوین

روز شنبه در تاریخ 1396/07/29
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به قزوين مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مان26
1396/07/29
16:15
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
340,000 ریال
272,000 ریال

زنجان تبريز قزوين
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قزوين مقصدنهایی : اردبيل
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/07/29
16:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
340,000 ریال
272,000 ریال

توضیحات : برگشت ازاردبيل ايران پيما اردبيل
رشت آستارا قزوين
10 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به قزوين مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مان 26
1396/07/29
17:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
340,000 ریال
306,000 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد. لطفا با ارسال پيشنهاد و انتقاد خود به شماره 10003000111 ما را در ارائه سرويس بهتر ياري فرماييد
زنجان تبريز قزوين

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قزوين مقصدنهایی : تبريز (ميدان راه آهن)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1396/07/29
18:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
340,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قزوين (ميدان راه آهن) زنجان (ميدان راه آهن) ساوه دليجان

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قزوين مقصدنهایی : کلاچاي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/07/29
19:00
ظرفیت باقیمانده : 37 صندلی
215,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
رشت لاهيجان (گيلان) لنگرود رودسر قزوين
10 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قزوين مقصدنهایی : زنجان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا سه محور
1396/07/29
19:45
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
340,000 ریال
306,000 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور زنجان تعاوني 8
قزوين ساوه
14 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به قزوين مقصدنهایی : لنگرود
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/07/29
20:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
215,000 ریال
184,900 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد/توقف بعدي پايانه کاوه
رشت لاهيجان (گيلان) قزوين

لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قزوين مقصدنهایی : رشت
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس درسا
1396/07/29
20:45
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
340,000 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور تعاوني 8
قزوين ساوه
14 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قزوين مقصدنهایی : لنگرود
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/07/29
21:15
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
215,000 ریال
184,900 ریال

توضیحات : سفر بخير توقف بعدي پايانه شاهين شهر
رشت لاهيجان (گيلان) قزوين

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قزوين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/07/29
22:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
215,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد