مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به قزوین

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/09/22
20 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قزوين مقصدنهایی : نقده
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1396/09/22
16:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
340,000 ریال
272,000 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور تعاوني 8
مياندوآب مراغه قزوين زنجان
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به قزوين مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مان26
1396/09/22
16:15
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
340,000 ریال
272,000 ریال

زنجان تبريز قزوين
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قزوين مقصدنهایی : اردبيل
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا آوا کلاس 25نفره
1396/09/22
16:30
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
340,000 ریال
289,000 ریال

توضیحات : برگشت ازاردبيل ايران پيما اردبيل
رشت آستارا قزوين
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به قزوين مقصدنهایی : اردبيل
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانياکلاسيک31
1396/09/22
16:45
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
275,000 ریال
233,750 ریال

رشت آستارا قزوين

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قزوين مقصدنهایی : تبريز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1396/09/22
18:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
340,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قزوين (ميدان راه آهن) زنجان (ميدان راه آهن)

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قزوين مقصدنهایی : کلاچاي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/09/22
19:00
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
215,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
رشت لاهيجان (گيلان) لنگرود رودسر قزوين
20 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قزوين مقصدنهایی : زنجان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا سه محور
1396/09/22
19:45
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
340,000 ریال
272,000 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور زنجان تعاوني 8
ساوه قزوين
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به قزوين مقصدنهایی : لنگرود
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/09/22
20:30
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
215,000 ریال
182,750 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد/توقف بعدي پايانه کاوه
رشت لاهيجان (گيلان) قزوين
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قزوين مقصدنهایی : لنگرود
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/09/22
21:15
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
215,000 ریال
182,750 ریال

توضیحات : سفر بخير توقف بعدي پايانه شاهين شهر
رشت لاهيجان (گيلان) قزوين

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قزوين
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/09/22
22:00
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
215,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد