مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدامبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اصفهان پایانه صفه اروميه

پایانه صفه اصفهان

قزوين

1396/03/04

16:15

12

اتوبوس بي 9

% 20

340,000 ریال

272,000 ريال

زنجان تبريز قزوين

اصفهان اردبيل

پایانه کاوه اصفهان

قزوين

1396/03/04

16:30

16

اتوبوس اسکانيا تک صندلي 31نفره

% 15

275,000 ریال

233,750 ريال

برگشت ازاردبيل ايران پيما اردبيل
رشت آستارا قزوين

اصفهان پايانه کاوه اروميه

پایانه کاوه اصفهان

قزوين

1396/03/04

17:00

12

اتوبوس وي اي پي

% 20

340,000 ریال

272,000 ريال

سرويس قشم همه روزه داير گرديد .بستن کمربند ايمني براي کليه مسافران الزامي ميباشد
زنجان تبريز قزوين

اصفهان تبريز

پایانه کاوه اصفهان

قزوين

1396/03/04

18:00

14

اتوبوس فرست کلاس

% 6

340,000 ریال

319,600 ريال

همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قزوين (ميدان راه آهن) زنجان (ميدان راه آهن) ساوه دليجان

اصفهان کلاچاي

پایانه کاوه اصفهان

قزوين

1396/03/04

19:00

33

اتوبوس ولو 44

% 6

215,000 ریال

202,100 ريال

همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
رشت لاهيجان (گيلان) لنگرود رودسر قزوين

اصفهان زنجان

پایانه کاوه اصفهان

قزوين

1396/03/04

19:30

24

اتوبوس اسکانيا سه محور

% 11

340,000 ریال

302,600 ريال

ارائه کارت شناسائي الزامي است
قزوين ساوه

اصفهان لنگرود

پایانه صفه اصفهان

قزوين

1396/03/04

20:30

8

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 15

215,000 ریال

182,750 ريال

سفر خوشي داشته باشيد/توقف بعدي پايانه کاوه
رشت لاهيجان (گيلان) قزوين

اصفهان لنگرود

پایانه کاوه اصفهان

قزوين

1396/03/04

21:15

26

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 15

215,000 ریال

182,750 ريال

سفر بخير توقف بعدي پايانه شاهين شهر
لاهيجان (گيلان) رشت قزوين

اصفهان قزوين

پایانه کاوه اصفهان

قزوين

1396/03/04

22:00

32

اتوبوس ولو 44

215,000 ريال

همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد