مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اصفهان به قروه

روز جمعه در تاریخ 1396/09/03
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قروه مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/09/03
15:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
480,000 ریال
408,000 ریال

توضیحات : سفربخير
سقز مياندوآب ملايرويژه همدان قروه
25 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قروه مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1396/09/03
16:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
450,000 ریال
337,500 ریال

توضیحات : ارائه مدرک الزامي /برگشت از لوان نور
مياندوآب سقز اراک همدان قروه
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به قروه مقصدنهایی : بانه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/09/03
17:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
300,000 ریال
255,000 ریال

توضیحات : سـفـر بخــير
قروه سقز اراک ويژه همدان ملايرويژه