مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اصفهان به فریدونشهر

روز جمعه در تاریخ 1396/09/03

عقاب سپاهان اصفهان پایانه کاوه
عقاب سپاهان اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به فريدونشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولوبي 7جديد
1396/09/03
08:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
90,000 ریال

توضیحات : ياحسين

عقاب سپاهان اصفهان پایانه کاوه
عقاب سپاهان اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به فريدونشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولوبي 7جديد
1396/09/03
10:30
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
90,000 ریال

توضیحات : ياحسين