مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اصفهان به علویجه

روز جمعه در تاریخ 1396/05/27

تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به علويجه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس بي 7 قديم
1396/05/27
08:30
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
37,000 ریال

توضیحات : سفربخير

تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به علويجه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس بي 7 قديم
1396/05/27
12:30
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
37,000 ریال

توضیحات : سفربخير

تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به علويجه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس بي 7 قديم
1396/05/27
18:30
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
37,000 ریال

توضیحات : سفربخير