مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدامبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اصفهان عسلويه

پایانه کاوه اصفهان

عسلويه

1396/03/05

15:00

11

اتوبوس وي اي پي

% 6

600,000 ریال

564,000 ريال

تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
برازجان کنگان ياسوج (بويراحمد)

اصفهان عسلويه

پایانه صفه اصفهان

عسلويه

1396/03/05

15:15

25

اتوبوس وي اي پي

% 10

600,000 ریال

540,000 ريال

برازجان بندرکنگان

اصفهان پايانه کاوه عسلويه

پایانه کاوه اصفهان

عسلويه

1396/03/05

15:30

28

اتوبوس اسکانيا44

355,000 ريال

سرويس قشم همه روزه داير گرديد .بستن کمربند ايمني براي کليه مسافران الزامي ميباشد
کنگان

اصفهان عسلويه

پایانه کاوه اصفهان

عسلويه

1396/03/05

16:00

12

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 15

600,000 ریال

510,000 ريال

/وي اي پي توقف بعدي پايانه صفه
برازجان کنگان (بوشهر)

اصفهان عسلويه

پایانه کاوه اصفهان

عسلويه

1396/03/05

16:00

9

اتوبوس وي اي پي

% 6

600,000 ریال

564,000 ريال

سال نومبارکباد/ايستگاه بعدي پايانه زرين شهر
برازجان کنگان ياسوج (بويراحمد)

اصفهان پایانه صفه عسلويه

پایانه صفه اصفهان

عسلويه

1396/03/05

16:15

9

اتوبوس اسكانيا

% 20

355,000 ریال

284,000 ريال

برازجان کنگان

اصفهان عسلويه

پایانه صفه اصفهان

عسلويه

1396/03/05

16:45

6

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 15

600,000 ریال

510,000 ريال

سفر خوشي داشته باشيد/ارائه کارت شناسائي الزاميست
برازجان کنگان (بوشهر)

اصفهان عسلويه

پایانه کاوه اصفهان

عسلويه

1396/03/05

16:45

8

اتوبوس وي اي پي

% 6

600,000 ریال

564,000 ريال

تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
جم

اصفهان عسلويه

پایانه صفه اصفهان

عسلويه

1396/03/05

17:30

10

اتوبوس وي اي پي

% 10

600,000 ریال

540,000 ريال

شيراز (فارس)

اصفهان عسلويه

پایانه کاوه اصفهان

عسلويه

1396/03/05

17:30

14

اتوبوس مان تخت شو 26نفره

% 15

600,000 ریال

510,000 ريال

توقف بعدي پايانه صفه وي اي پي
شيراز جم

اصفهان عسلويه ازمسير فيروز آباد

پایانه کاوه اصفهان

عسلويه

1396/03/05

18:00

8

اتوبوس وي اي پي

% 6

600,000 ریال

564,000 ريال

تک سفر ايراينان مهمان نواز جاده ها
شيراز (فارس) ازمسير فيروز آباد جم ازمسير فيروز آباد

اصفهان عسلويه ازجاده ياسوج

پایانه کاوه اصفهان

عسلويه

1396/03/05

18:15

10

اتوبوس وي اي پي

% 6

600,000 ریال

564,000 ريال

تک سفرايرانيان مهمان نوازجاده ها
برازجان ازجاده ياسوج کنگان ازجاده ياسوج ياسوج (بويراحمد) ازجاده ياسوج

اصفهان عسلويه

پایانه صفه اصفهان

عسلويه

1396/03/05

18:30

3

اتوبوس مان تخت شو 26نفره

% 15

600,000 ریال

510,000 ريال

وي.آي.پي/ازمسيرشـــــيراز
شيراز جم

اصفهان پايانه کاوه عسلويه

پایانه کاوه اصفهان

عسلويه

1396/03/05

18:30

13

اتوبوس وي اي پي

% 20

600,000 ریال

480,000 ريال

سرويس قشم همه روزه داير گرديد .بستن کمربند ايمني براي کليه مسافران الزامي ميباشد
شيراز

اصفهان عسلويه

پایانه صفه اصفهان

عسلويه

1396/03/05

18:45

8

اتوبوس وي اي پي

% 10

600,000 ریال

540,000 ريال

شيراز (فارس)

اصفهان پایانه صفه عسلويه

پایانه صفه اصفهان

عسلويه

1396/03/05

19:15

12

اتوبوس بي 9

% 20

600,000 ریال

480,000 ريال

شيراز

اصفهان عسلويه

پایانه کاوه اصفهان

عسلويه

1396/03/05

20:00

0

اتوبوس وي اي پي

% 6

600,000 ریال

564,000 ريال

سال نومبارکباد/ايستگاه بعدي پايانه زرين شهر
جم شيراز (فارس)

اصفهان عسلويه

پایانه صفه اصفهان

عسلويه

1396/03/05

20:45

25

اتوبوس وي اي پي (اسکانيا

% 10

600,000 ریال

540,000 ريال

شيراز (فارس)

اصفهان عسلويه

پایانه کاوه اصفهان

عسلويه

1396/03/05

21:00

9

اتوبوس وي اي پي

% 6

600,000 ریال

564,000 ريال

تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
شيراز (فارس) جم

اصفهان عسلويه

پایانه صفه اصفهان

عسلويه

1396/03/05

21:30

11

اتوبوس وي اي پي

% 10

600,000 ریال

540,000 ريال

شيراز (فارس)