مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به عسلویه

روز شنبه در تاریخ 1396/09/04
10 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/04
15:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
355,000 ریال
319,500 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد .بستن کمربند ايمني براي کليه مسافران الزامي ميباشد
برازجان کنگان
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/09/04
15:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
600,000 ریال
480,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
برازجان کنگان
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/09/04
16:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
600,000 ریال
510,000 ریال

توضیحات : /وي اي پي توقف بعدي پايانه صفه
برازجان کنگان (بوشهر)
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/09/04
16:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
600,000 ریال
480,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
برازجان کنگان
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/09/04
16:15
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
355,000 ریال
284,000 ریال

کنگان برازجان
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/09/04
16:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
600,000 ریال
510,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد/ارائه کارت شناسائي الزاميست
برازجان کنگان (بوشهر)
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي (اسکانيا
1396/09/04
16:45
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
برازجان بندرکنگان
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/09/04
17:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
600,000 ریال
510,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي پايانه صفه وي اي پي
شيراز جم
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/09/04
18:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
600,000 ریال
480,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
شيراز (فارس) جم
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/09/04
18:15
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
600,000 ریال
480,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
برازجان کنگان
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/09/04
18:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
600,000 ریال
510,000 ریال

توضیحات : وي.آي.پي/ازمسيرشـــــيراز
شيراز جم
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي (اسکانيا
1396/09/04
18:45
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
شيراز (فارس)

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/09/04
18:45
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
600,000 ریال

20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/09/04
20:45
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
600,000 ریال
480,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
شيراز (فارس) جم
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي (اسکانيا
1396/09/04
21:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
شيراز (فارس)