مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اصفهان عسلويه

پایانه کاوه اصفهان

عسلويه

1396/02/06

14:30

8

اتوبوس وي اي پي

% 10

600,000 ریال

540,000 ريال

بهار طبيعت برشما مبارکباد
کنگان برازجان

اصفهان عسلويه

پایانه صفه اصفهان

عسلويه

1396/02/06

15:15

23

اتوبوس وي اي پي (اسکانيا

600,000 ريال

برازجان بندرکنگان

اصفهان عسلويه

پایانه کاوه اصفهان

عسلويه

1396/02/06

15:30

0

اتوبوس وي اي پي

% 10

600,000 ریال

540,000 ريال

تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
کنگان ياسوج (بويراحمد)

اصفهان پايانه کاوه عسلويه

پایانه کاوه اصفهان

عسلويه

1396/02/06

15:30

0

اتوبوس اسکانيا44

% 20

355,000 ریال

284,000 ريال

سرويس قشم همه روزه داير گرديد .
کنگان برازجان

اصفهان عسلويه

پایانه کاوه اصفهان

عسلويه

1396/02/06

16:00

0

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 15

600,000 ریال

510,000 ريال

/وي اي پي توقف بعدي پايانه صفه
برازجان کنگان (بوشهر)

اصفهان پایانه صفه عسلويه

پایانه صفه اصفهان

عسلويه

1396/02/06

16:15

0

اتوبوس اسكانيا

% 20

355,000 ریال

284,000 ريال

برازجان کنگان

اصفهان عسلويه

پایانه کاوه اصفهان

عسلويه

1396/02/06

16:30

7

اتوبوس وي اي پي

% 10

600,000 ریال

540,000 ريال

سال نومبارکباد/ايستگاه بعدي پايانه زرين شهر
برازجان کنگان ياسوج (بويراحمد)

اصفهان عسلويه

پایانه صفه اصفهان

عسلويه

1396/02/06

16:45

0

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 15

600,000 ریال

510,000 ريال

سفر خوشي داشته باشيد/ارائه کارت شناسائي الزاميست
برازجان کنگان (بوشهر)

اصفهان عسلويه

پایانه کاوه اصفهان

عسلويه

1396/02/06

17:15

0

اتوبوس وي اي پي

% 10

600,000 ریال

540,000 ريال

تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
جم

اصفهان عسلويه

پایانه کاوه اصفهان

عسلويه

1396/02/06

17:30

9

اتوبوس مان تخت شو 26نفره

% 15

600,000 ریال

510,000 ريال

توقف بعدي پايانه صفه وي اي پي
شيراز جم

اصفهان پايانه کاوه عسلويه

پایانه کاوه اصفهان

عسلويه

1396/02/06

17:35

0

اتوبوس وي اي پي

% 20

600,000 ریال

480,000 ريال

سرويس قشم همه روزه داير گرديد .

اصفهان عسلويه

پایانه صفه اصفهان

عسلويه

1396/02/06

17:45

0

اتوبوس وي اي پي (اسکانيا

600,000 ريال

شيراز (فارس)

اصفهان عسلويه

پایانه کاوه اصفهان

عسلويه

1396/02/06

18:00

4

اتوبوس وي اي پي

% 10

600,000 ریال

540,000 ريال

سال نو برشمامبارکباد
شيراز (فارس) جم

اصفهان عسلويه

پایانه کاوه اصفهان

عسلويه

1396/02/06

18:15

5

اتوبوس وي اي پي

% 10

600,000 ریال

540,000 ريال

تک سفرايرانيان مهمان نوازجاده ها
برازجان کنگان

اصفهان عسلويه

پایانه صفه اصفهان

عسلويه

1396/02/06

18:30

4

اتوبوس مان تخت شو 26نفره

% 15

600,000 ریال

510,000 ريال

وي.آي.پي/ازمسيرشـــــيراز
شيراز جم

اصفهان پایانه صفه عسلويه

پایانه صفه اصفهان

عسلويه

1396/02/06

18:45

12

اتوبوس بي 9

% 20

600,000 ریال

480,000 ريال

شيراز

اصفهان عسلويه

پایانه صفه اصفهان

عسلويه

1396/02/06

18:45

10

اتوبوس وي اي پي (اسکانيا

600,000 ريال

شيراز (فارس)

اصفهان عسلويه

پایانه کاوه اصفهان

عسلويه

1396/02/06

19:30

25

اتوبوس وي اي پي

% 10

600,000 ریال

540,000 ريال

سال نو برشما مبارکباد
آباده شيراز (فارس)

اصفهان شيراز (فارس)

پایانه صفه اصفهان

عسلويه

1396/02/06

20:20

10

اتوبوس وي اي پي (اسکانيا

% 10

600,000 ریال

540,000 ريال

عسلويه

اصفهان عسلويه

پایانه کاوه اصفهان

عسلويه

1396/02/06

20:30

7

اتوبوس وي اي پي

% 10

600,000 ریال

540,000 ريال

سال نو برشما مبارکباد
شيراز (فارس) جم

اصفهان عسلويه

پایانه صفه اصفهان

عسلويه

1396/02/06

21:30

7

اتوبوس وي اي پي (اسکانيا

% 10

600,000 ریال

540,000 ريال

شيراز (فارس)
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا