مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به عسلویه

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/06/29

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/06/29
16:00
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
600,000 ریال

توضیحات : /وي اي پي توقف بعدي پايانه صفه
برازجان کنگان (بوشهر)
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/06/29
16:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
600,000 ریال
480,000 ریال

توضیحات : 4/45صفه 5/45فولادشهر توقف بعدي پايانه صفه
برازجان کنگان

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/06/29
16:15
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
355,000 ریال

برازجان کنگان
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/06/29
16:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
600,000 ریال
480,000 ریال

کنگان
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/06/29
16:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
برازجان بندرکنگان

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/06/29
16:45
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
600,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد/ارائه کارت شناسائي الزاميست
برازجان کنگان (بوشهر)
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/06/29
16:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
600,000 ریال
480,000 ریال

شيراز (فارس) جم

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/06/29
17:30
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
600,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي پايانه صفه وي اي پي
شيراز جم
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/06/29
18:00
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
600,000 ریال
480,000 ریال

شيراز (فارس) جم
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/06/29
18:15
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
600,000 ریال
480,000 ریال

توضیحات : ازمسير فولادشهر زرين شهر با آرزوي سفري با آرامش براي شما
ياسوج (بويراحمد) کنگان

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/06/29
18:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
600,000 ریال

توضیحات : وي.آي.پي/ازمسيرشـــــيراز
شيراز جم
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/06/29
18:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
شيراز (فارس)

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/06/29
18:45
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
600,000 ریال


تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/06/29
20:45
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
600,000 ریال

توضیحات : برگشت از تک سفرعسلويه
شيراز (فارس) جم

ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/06/29
21:30
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
600,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
شيراز (فارس)