مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اصفهان عسلويه

پایانه کاوه اصفهان

عسلويه

1396/01/03

14:30

40

اتوبوس اسكانيا

% 20

355,000 ریال

284,000 ريال

لطفابتاريخ وساعت حرکت توجه کنيد
کنگان برازجان ياسوج (بويراحمد)

اصفهان عسلويه

پایانه کاوه اصفهان

عسلويه

1396/01/03

15:30

0

اتوبوس وي اي پي

% 20

600,000 ریال

480,000 ريال

تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
کنگان ياسوج (بويراحمد)

اصفهان عسلويه

پایانه صفه اصفهان

عسلويه

1396/01/03

16:15

8

اتوبوس وي اي پي

600,000 ريال

بندرکنگان

اصفهان پایانه صفه عسلويه

پایانه صفه اصفهان

عسلويه

1396/01/03

16:15

0

اتوبوس اسكانيا

355,000 ريال

برازجان کنگان

اصفهان عسلويه

پایانه کاوه اصفهان

عسلويه

1396/01/03

16:30

8

اتوبوس وي اي پي

% 20

600,000 ریال

480,000 ريال

سال نومبارکباد/ايستگاه بعدي پايانه زرين شهر
برازجان کنگان ياسوج (بويراحمد)

اصفهان عسلويه

پایانه صفه اصفهان

عسلويه

1396/01/03

16:45

0

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 5

600,000 ریال

570,000 ريال

سفر خوشي داشته باشيد/ارائه کارت شناسائي الزاميست
برازجان کنگان (بوشهر)

اصفهان عسلويه

پایانه کاوه اصفهان

عسلويه

1396/01/03

17:15

0

اتوبوس وي اي پي

% 20

600,000 ریال

480,000 ريال

تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
جم

اصفهان عسلويه

پایانه کاوه اصفهان

عسلويه

1396/01/03

17:30

10

اتوبوس مان تخت شو 26نفره

% 5

600,000 ریال

570,000 ريال

توقف بعدي پايانه صفه وي اي پي
شيراز جم

اصفهان عسلويه

پایانه کاوه اصفهان

عسلويه

1396/01/03

18:00

9

اتوبوس وي اي پي

% 20

600,000 ریال

480,000 ريال

سال نو برشمامبارکباد
شيراز (فارس) جم

اصفهان پايانه کاوه عسلويه

پایانه کاوه اصفهان

عسلويه

1396/01/03

18:00

12

اتوبوس وي اي پي

600,000 ريال

سرويس قشم همه روزه داير گرديد .

اصفهان عسلويه

پایانه کاوه اصفهان

عسلويه

1396/01/03

18:15

7

اتوبوس وي اي پي

% 20

600,000 ریال

480,000 ريال

تک سفرايرانيان مهمان نوازجاده ها
برازجان کنگان

اصفهان عسلويه

پایانه صفه اصفهان

عسلويه

1396/01/03

18:30

4

اتوبوس مان تخت شو 26نفره

% 5

600,000 ریال

570,000 ريال

وي.آي.پي/ازمسيرشـــــيراز
شيراز جم

اصفهان عسلويه

پایانه صفه اصفهان

عسلويه

1396/01/03

18:45

13

اتوبوس وي اي پي

600,000 ريال

شيراز (فارس)

اصفهان پایانه صفه عسلويه

پایانه صفه اصفهان

عسلويه

1396/01/03

18:45

11

اتوبوس بي 9

600,000 ريال

اصفهان عسلويه

پایانه کاوه اصفهان

عسلويه

1396/01/03

19:30

0

اتوبوس وي اي پي

% 20

600,000 ریال

480,000 ريال

جم شيراز (فارس)

اصفهان عسلويه

پایانه صفه اصفهان

عسلويه

1396/01/03

21:15

3

اتوبوس وي اي پي

600,000 ريال

شيراز (فارس)
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا