مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به عسلویه

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/10/27

آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/27
15:30
ظرفیت باقیمانده : 27 صندلی
355,000 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد. لطفا با ارسال پيشنهاد و انتقاد خود به شماره 10003000111 ما را در ارائه سرويس بهتر ياري فرماييد
کنگان برازجان
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/10/27
15:30
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
600,000 ریال
480,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
برازجان کنگان ياسوج (بويراحمد)
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/10/27
16:00
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
600,000 ریال
480,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
برازجان کنگان

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/10/27
16:15
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
355,000 ریال

کنگان برازجان
10 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/10/27
16:45
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
برازجان بندرکنگان

تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/10/27
16:45
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
600,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
شيراز (فارس) جم
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/10/27
17:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
355,000 ریال
284,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد/ارائه کارت شناسائي الزاميست
برازجان کنگان (بوشهر)
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال vip
1396/10/27
17:15
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
600,000 ریال
480,000 ریال

برازجان کنگان
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/10/27
17:30
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
600,000 ریال
480,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي پايانه صفه وي اي پي
شيراز جم
30 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/10/27
17:45
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
600,000 ریال
420,000 ریال

شيراز (فارس)
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/10/27
17:45
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
600,000 ریال
480,000 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد. لطفا با ارسال پيشنهاد و انتقاد خود به شماره 10003000111 ما را در ارائه سرويس بهتر ياري فرماييد
جم
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/10/27
18:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
600,000 ریال
480,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
شيراز (فارس) جم

تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/10/27
18:15
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
600,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
برازجان کنگان
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/10/27
18:30
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
600,000 ریال
480,000 ریال

توضیحات : وي.آي.پي/توقف پايانه شاهين شهر کاوه صفه
شيراز جم
10 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/10/27
18:45
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
شيراز (فارس)

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/10/27
18:45
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
600,000 ریال

10 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/10/27
20:30
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
شيراز (فارس)
10 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/10/27
20:45
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

توضیحات : سرويس درسا مجهز به مانيتور اختصاصي
شيراز (فارس) جم

تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/10/27
21:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
600,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم