مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به عسلویه

روز پنج شنبه در تاریخ 1397/01/02

تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/01/02
16:00
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
600,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها

تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي (اسکانيا
1397/01/02
16:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
600,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
بندرکنگان

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/01/02
17:30
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
600,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي پايانه صفه وي اي پي
شيراز جم
10 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/01/02
17:45
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
جم

تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/01/02
18:00
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
600,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
جم شيراز (فارس)

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/01/02
18:30
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
600,000 ریال

توضیحات : وي.آي.پي/توقف پايانه شاهين شهر کاوه صفه
شيراز جم

تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/01/02
18:45
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
600,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
جم

تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/01/02
20:45
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
600,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن فقط پايانه کاوه
شيراز (فارس) جم

تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/01/02
21:15
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
600,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
جم