مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اصفهان به طبس

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/06/30

لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به طبس مقصدنهایی : بيرجند
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/06/30
15:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
250,000 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور بيرجند تعاوني 8
طبس

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به طبس مقصدنهایی : بيرجند
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/06/30
16:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
250,000 ریال

توضیحات : سفر بخير
خور (اصفهان ) طبس
10 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به طبس مقصدنهایی : بيرجند
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1396/06/30
18:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
460,000 ریال
414,000 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور بيرجند تعاوني 8
طبس