مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اصفهان به طبس

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/10/27
10 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به طبس مقصدنهایی : بيرجند
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/10/27
15:30
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
250,000 ریال
225,000 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور بيرجند تعاوني 8
طبس
10 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به طبس مقصدنهایی : بيرجند
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1396/10/27
18:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
460,000 ریال
414,000 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور بيرجند تعاوني 8
طبس