مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدامبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

پايانه کاوه (اصفهان) شيراز (فارس)

پایانه کاوه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/03/05

09:00

17

اتوبوس اسکانيا44

205,000 ريال

اصفهان( کاوه) شيراز (فارس)

پایانه کاوه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/03/05

09:00

10

اتوبوس ولو 44

% 15

205,000 ریال

174,250 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
آباده

اصفهان شيراز (فارس)

پایانه صفه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/03/05

09:45

25

اتوبوس اسکانيا

% 10

200,000 ریال

180,000 ريال

خريداينترنتي =بابيشترين تخفيف 21%
آباده

اصفهان شيراز (فارس)

پایانه صفه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/03/05

09:45

44

اتوبوس اسکانيا44

205,000 ريال

اصفهان شيراز

پایانه کاوه اصفهان

شيراز

1396/03/05

10:30

9

اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره

% 15

360,000 ریال

306,000 ريال

توقف بعدي پايانه صفه وي اي پي
آباده

اصفهان شيراز (فارس) پايانه کارانديش

پایانه صفه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/03/05

10:45

7

اتوبوس مان(V.I.P)

360,000 ريال

فروش بليط اتوبوس استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان.سليمانيه
شيراز (فارس)

اصفهان( کاوه) شيراز (فارس)

پایانه کاوه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/03/05

11:00

6

اتوبوس 25نفره

% 15

360,000 ریال

306,000 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
آباده

پايانه کاوه (اصفهان) شيراز (فارس)

پایانه کاوه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/03/05

11:00

12

اتوبوس مارال

360,000 ريال

اصفهان شيراز

پایانه صفه اصفهان

شيراز

1396/03/05

11:15

6

اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره

% 15

360,000 ریال

306,000 ريال

سفر خوشي داشته باشيد/ارائه کارت شناسائي الزاميست
آباده

اصفهان شيراز

پایانه کاوه اصفهان

شيراز

1396/03/05

11:30

20

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 15

205,000 ریال

174,250 ريال

توقف بعدي پايانه صفه
آباده

اصفهان شيراز (فارس)

پایانه صفه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/03/05

11:45

25

اتوبوس اسکانيا

360,000 ريال

اصفهان شيراز

پایانه کاوه اصفهان

شيراز

1396/03/05

11:45

8

اتوبوس فرست کلاس

% 6

360,000 ریال

338,400 ريال

همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد

اصفهان شيراز (فارس)

پایانه صفه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/03/05

12:00

25

اتوبوس وي اي پي

% 21

360,000 ریال

284,400 ريال

خريداينترنتي =بابيشترين تخفيف 21%
آباده

اصفهان شيراز

پایانه صفه اصفهان

شيراز

1396/03/05

12:15

11

اتوبوس اسکانيا44

% 15

205,000 ریال

174,250 ريال

سفر خوشي داشته باشيد/ارائه کارت شناسائي الزاميست
آباده

اصفهان شيراز (فارس)

پایانه کاوه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/03/05

12:15

12

اتوبوس مارال (V.I.P)

% 20

360,000 ریال

288,000 ريال

برگشت از گيتي پيما شيراز خريد اينترنتي 20درصد تخفيف
آباده صفاشهر

اصفهان شيراز (فارس) پايانه کارانديش

پایانه صفه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/03/05

12:15

12

اتوبوس مارال(V.I.P)

% 10

360,000 ریال

324,000 ريال

فروش بليط اتوبوس استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان.سليمانيه
آباده شيراز (فارس)

اصفهان( کاوه) شيراز (فارس)

پایانه کاوه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/03/05

12:45

4

اتوبوس 25نفره

% 15

360,000 ریال

306,000 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
آباده

اصفهان شيراز (فارس)

پایانه صفه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/03/05

12:45

25

اتوبوس اسکانيا

360,000 ريال

اصفهان شيراز (فارس) پايانه کارانديش

پایانه صفه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/03/05

12:45

12

اتوبوس مارال(V.I.P)

% 10

360,000 ریال

324,000 ريال

فروش بليط اتوبوس استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان.سليمانيه
آباده شيراز (فارس)

پايانه کاوه (اصفهان) شيراز (فارس)

پایانه کاوه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/03/05

13:00

12

اتوبوس مارال

360,000 ريال

اصفهان شيراز (فارس) پايانه کارانديش

پایانه صفه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/03/05

13:00

17

اتوبوس مارال

270,000 ريال

فروش بليط اتوبوس استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان.سليمانيه
شيراز (فارس)

اصفهان شيراز (فارس)

پایانه صفه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/03/05

13:45

25

اتوبوس وي اي پي

% 21

360,000 ریال

284,400 ريال

بستن کمربندالزامي ميباشد
آباده

اصفهان شيراز (فارس)

پایانه صفه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/03/05

13:45

25

اتوبوس اسکانيا

% 10

360,000 ریال

324,000 ريال

اصفهان شيراز

پایانه صفه اصفهان

شيراز

1396/03/05

13:45

6

اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره

% 15

360,000 ریال

306,000 ريال

سفر خوشي داشته باشيد

اصفهان شيراز (فارس)

پایانه کاوه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/03/05

14:00

8

اتوبوس مارال (V.I.P)

360,000 ريال

برگشت از گيتي پيما زاهدان خريد اينترنتي 20درصد تخفيف
آباده

اصفهان شيراز

پایانه کاوه اصفهان

شيراز

1396/03/05

14:00

2

اتوبوس اسکانيا25

% 6

360,000 ریال

338,400 ريال

همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد

اصفهان قشم

پایانه کاوه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/03/05

14:15

23

اتوبوس وي آي پي

% 12

360,000 ریال

316,800 ريال

سرويس مستقيم قشم با اتوبوس هاي فرست کلاس دائر
شيراز (فارس) جهرم

اصفهان قشم

پایانه کاوه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/03/05

14:30

18

اتوبوس مارال (V.I.P)

% 20

360,000 ریال

288,000 ريال

برگشت از گيتي پيما زاهدان خريد اينترنتي 20درصد تخفيف
جهرم پليس راه لار پليس راه شيراز (فارس)

اصفهان شيراز (فارس) پايانه کارانديش

پایانه صفه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/03/05

14:45

12

اتوبوس مارال(V.I.P)

% 10

360,000 ریال

324,000 ريال

فروش بليط اتوبوس استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان.سليمانيه
شيراز (فارس)

اصفهان شيراز (فارس) پايانه کارانديش

پایانه صفه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/03/05

15:00

14

اتوبوس مارال

270,000 ريال

فروش بليط اتوبوس استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان.سليمانيه
شيراز (فارس)

اصفهان قشم

پایانه صفه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/03/05

15:15

25

اتوبوس مارال(V.I.P)

% 10

360,000 ریال

324,000 ريال

فروش بليط اتوبوس استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان.سليمانيه
شيراز (فارس) پايانه کارانديش لار پليس راه جهرم پليس راه درگهان

اصفهان قشم

پایانه کاوه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/03/05

15:45

25

اتوبوس وي آي پي

% 12

360,000 ریال

316,800 ريال

سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد
شيراز (فارس) لار (فارس)

اصفهان پايانه کاوه مشهد مقدس

پایانه کاوه اصفهان

شيراز

1396/03/05

16:00

8

اتوبوس وي اي پي

% 20

360,000 ریال

288,000 ريال

سرويس قشم همه روزه داير گرديد .بستن کمربند ايمني براي کليه مسافران الزامي ميباشد
شيراز

اصفهان پایانه صفه قشم

پایانه صفه اصفهان

شيراز

1396/03/05

16:15

9

اتوبوس بي 9

% 20

360,000 ریال

288,000 ريال

جهرم لار (فارس) شيراز

اصفهان قشم

پایانه صفه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/03/05

16:30

25

اتوبوس مارال(V.I.P)

% 10

360,000 ریال

324,000 ريال

فروش بليط اتوبوس استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان.سليمانيه
شيراز (فارس) پايانه کارانديش لار پليس راه جهرم پليس راه درگهان

اصفهان قشم

پایانه کاوه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/03/05

16:30

18

اتوبوس مارال (V.I.P)

% 20

360,000 ریال

288,000 ريال

برگشت از گيتي پيما زاهدان خريد اينترنتي 20درصد تخفيف
جهرم پليس راه لار پليس راه شيراز (فارس)

اصفهان شيراز

پایانه کاوه اصفهان

شيراز

1396/03/05

17:00

29

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 15

205,000 ریال

174,250 ريال

توقف بعدي پايانه صفه
آباده

اصفهان پایانه صفه قشم

پایانه صفه اصفهان

شيراز

1396/03/05

17:15

9

اتوبوس بي 9

% 20

360,000 ریال

288,000 ريال

جهرم لار (فارس) شيراز

اصفهان عسلويه

پایانه صفه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/03/05

17:30

10

اتوبوس وي اي پي

% 10

360,000 ریال

324,000 ريال

شيراز (فارس)

اصفهان قشم

پایانه صفه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/03/05

17:30

22

اتوبوس مارال(V.I.P)

% 10

360,000 ریال

324,000 ريال

فروش بليط اتوبوس استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان.سليمانيه
شيراز (فارس) پايانه کارانديش لار پليس راه جهرم پليس راه درگهان

اصفهان عسلويه

پایانه کاوه اصفهان

شيراز

1396/03/05

17:30

14

اتوبوس مان تخت شو 26نفره

% 15

360,000 ریال

306,000 ريال

توقف بعدي پايانه صفه وي اي پي
شيراز جم

اصفهان پایانه صفه قشم

پایانه صفه اصفهان

شيراز

1396/03/05

17:45

9

اتوبوس بي 9

% 20

360,000 ریال

288,000 ريال

لار (فارس) شيراز

اصفهان عسلويه ازمسير فيروز آباد

پایانه کاوه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/03/05

18:00

8

اتوبوس وي اي پي

% 6

360,000 ریال

338,400 ريال

تک سفر ايراينان مهمان نواز جاده ها
شيراز (فارس) ازمسير فيروز آباد جم ازمسير فيروز آباد

اصفهان شيراز

پایانه صفه اصفهان

شيراز

1396/03/05

18:00

10

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 15

205,000 ریال

174,250 ريال

سفر خوشي داشته باشيد/ارائه کارت شناسائي الزاميست
آباده

اصفهان قشم

پایانه کاوه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/03/05

18:00

25

اتوبوس وي آي پي

360,000 ريال

سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد
شيراز (فارس) لار (فارس)

اصفهان عسلويه

پایانه صفه اصفهان

شيراز

1396/03/05

18:30

3

اتوبوس مان تخت شو 26نفره

% 15

360,000 ریال

306,000 ريال

وي.آي.پي/ازمسيرشـــــيراز
شيراز جم

اصفهان پايانه کاوه عسلويه

پایانه کاوه اصفهان

شيراز

1396/03/05

18:30

13

اتوبوس وي اي پي

% 20

360,000 ریال

288,000 ريال

سرويس قشم همه روزه داير گرديد .بستن کمربند ايمني براي کليه مسافران الزامي ميباشد
شيراز

اصفهان پایانه صفه قشم

پایانه صفه اصفهان

شيراز

1396/03/05

18:45

9

اتوبوس بي 9

% 20

360,000 ریال

288,000 ريال

جهرم لار (فارس) شيراز

اصفهان عسلويه

پایانه صفه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/03/05

18:45

8

اتوبوس وي اي پي

% 10

360,000 ریال

324,000 ريال

شيراز (فارس)

اصفهان پايانه کاوه قشم

پایانه کاوه اصفهان

شيراز

1396/03/05

18:45

16

اتوبوس وي اي پي

% 20

360,000 ریال

288,000 ريال

سرويس قشم همه روزه داير گرديد .بستن کمربند ايمني براي کليه مسافران الزامي ميباشد
لار (فارس) شيراز جهرم درگهان

اصفهان پایانه صفه عسلويه

پایانه صفه اصفهان

شيراز

1396/03/05

19:15

12

اتوبوس بي 9

% 20

360,000 ریال

288,000 ريال

شيراز

اصفهان شيراز (فارس)

پایانه کاوه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/03/05

19:15

25

اتوبوس وي اي پي

% 20

360,000 ریال

288,000 ريال

توقف بعدي ترمينال صفه

اصفهان شيراز (فارس)

پایانه صفه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/03/05

20:00

18

اتوبوس ولو40

% 10

200,000 ریال

180,000 ريال

بستن کمربندالزامي ميباشد
آباده

اصفهان عسلويه

پایانه کاوه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/03/05

20:00

0

اتوبوس وي اي پي

% 6

360,000 ریال

338,400 ريال

سال نومبارکباد/ايستگاه بعدي پايانه زرين شهر
جم شيراز (فارس)

اصفهان شيراز (فارس)

پایانه صفه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/03/05

20:20

13

اتوبوس وي اي پي

% 10

360,000 ریال

324,000 ريال

آباده

اصفهان عسلويه

پایانه صفه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/03/05

20:45

25

اتوبوس وي اي پي (اسکانيا

% 10

360,000 ریال

324,000 ريال

شيراز (فارس)

پايانه کاوه (اصفهان) شيراز (فارس)

پایانه کاوه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/03/05

20:45

19

اتوبوس اسکانيا44

205,000 ريال

اصفهان عسلويه

پایانه کاوه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/03/05

21:00

9

اتوبوس وي اي پي

% 6

360,000 ریال

338,400 ريال

تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
شيراز (فارس) جم

اصفهان عسلويه

پایانه صفه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/03/05

21:30

11

اتوبوس وي اي پي

% 10

360,000 ریال

324,000 ريال

شيراز (فارس)

اصفهان شيراز (فارس)

پایانه صفه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/03/05

21:45

24

اتوبوس اسکانيا

% 10

200,000 ریال

180,000 ريال

بستن کمربندالزامي ميباشد
آباده

اصفهان شيراز (فارس) پايانه کارانديش

پایانه کاوه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/03/05

22:00

19

اتوبوس اسکانيا44

205,000 ريال

برگشت ازگيتي پيما شيراز خريد اينترنتي 20درصد تخفيف
شيراز (فارس)

اصفهان پايانه کاوه شيراز

پایانه کاوه اصفهان

شيراز

1396/03/05

22:30

11

اتوبوس وي اي پي

% 20

360,000 ریال

288,000 ريال

سرويس قشم همه روزه داير گرديد .بستن کمربند ايمني براي کليه مسافران الزامي ميباشد

اصفهان شيراز

پایانه کاوه اصفهان

شيراز

1396/03/05

22:30

5

اتوبوس اسکانيا25

% 6

360,000 ریال

338,400 ريال

همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد

اصفهان( کاوه) شيراز (فارس)

پایانه کاوه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/03/05

22:30

9

اتوبوس اسکانيا44

% 15

205,000 ریال

174,250 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد

اصفهان شيراز (فارس)

پایانه کاوه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/03/05

22:30

24

اتوبوس اسكانيا

% 11

205,000 ریال

182,450 ريال

سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد

اصفهان شيراز (فارس) شيرازپايانه کارانديش

پایانه صفه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/03/05

22:45

26

اتوبوس اسکانيا44

% 10

200,000 ریال

180,000 ريال

فروش بليط اتوبوس استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان.سليمانيه
آباده شيراز (فارس)

اصفهان شيراز

پایانه کاوه اصفهان

شيراز

1396/03/05

23:00

8

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 15

360,000 ریال

306,000 ريال

توقف بعدي پايانه صفه/وي اي پي

اصفهان شيراز

پایانه کاوه اصفهان

شيراز

1396/03/05

23:00

12

اتوبوس اسکانيا44

% 6

205,000 ریال

192,700 ريال

همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد

پايانه کاوه (اصفهان) شيراز (فارس)

پایانه کاوه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/03/05

23:00

15

اتوبوس اسکانيا44

205,000 ريال

اصفهان شيراز

پایانه کاوه اصفهان

شيراز

1396/03/05

23:30

10

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 15

205,000 ریال

174,250 ريال

.. سفر بخير

اصفهان پایانه صفه شيراز

پایانه صفه اصفهان

شيراز

1396/03/05

23:30

12

اتوبوس بي 9

% 20

360,000 ریال

288,000 ريال

اصفهان شيراز (فارس)

پایانه صفه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/03/05

23:45

13

اتوبوس اسکانيا

% 10

200,000 ریال

180,000 ريال

بستن کمربندالزامي ميباشد
آباده

اصفهان شيراز

پایانه صفه اصفهان

شيراز

1396/03/05

23:55

8

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 15

360,000 ریال

306,000 ريال

سفر خوشي داشته باشيد/وي.آي.پي

اصفهان شيراز

پایانه کاوه اصفهان

شيراز

1396/03/05

23:59

11

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 15

360,000 ریال

306,000 ريال

توقف بعدي پايانه صفه/وي آي پي