مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به شیراز

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/06/29

لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز (فارس) مقصدنهایی : قشم
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1396/06/29
16:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
360,000 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور قشم تعاوني 8
شيراز (فارس) لار (فارس)

گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز (فارس) مقصدنهایی : قشم
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مان تخت شو(V.I.P)
1396/06/29
16:30
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
360,000 ریال

توضیحات : فروش بليط استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان .سليمانيه
شيراز (فارس)
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به شيراز مقصدنهایی : قشم
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/06/29
16:45
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
360,000 ریال
288,000 ریال

شيراز جهرم لار (فارس)
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/29
16:45
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
205,000 ریال
174,250 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز (فارس) مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/06/29
16:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
360,000 ریال
288,000 ریال

شيراز (فارس) جم
20 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/29
16:45
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
205,000 ریال
164,000 ریال


ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/06/29
17:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
205,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي پايانه صفه
آباده

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/06/29
17:30
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
360,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي پايانه صفه وي اي پي
شيراز جم

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1396/06/29
17:45
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
200,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
آباده

گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز (فارس) مقصدنهایی : کازرون
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/29
18:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
205,000 ریال

توضیحات : برگشت از گيتي پيماکازرون* خريدبليط اينترنتي 20درصد تخفيف
شيراز (فارس)
15 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز (فارس) مقصدنهایی : قشم
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولوTX
1396/06/29
18:00
ظرفیت باقیمانده : 37 صندلی
205,000 ریال
174,250 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور کاشان تعاوني 8
شيراز (فارس)
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز (فارس) مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/06/29
18:00
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
360,000 ریال
288,000 ریال

شيراز (فارس) جم

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/06/29
18:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
360,000 ریال

توضیحات : وي.آي.پي/ازمسيرشـــــيراز
شيراز جم
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز (فارس) مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/06/29
18:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
360,000 ریال
324,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
شيراز (فارس)

گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز (فارس) مقصدنهایی : کازرون
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/29
19:00
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
200,000 ریال

توضیحات : فروش بليط استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان .سليمانيه
شيراز (فارس)

ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1396/06/29
19:15
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
360,000 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/06/29
19:15
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
360,000 ریال
288,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي پايانه صفه

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ايلياد
1396/06/29
20:00
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
170,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
آباده
20 %
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/06/29
20:10
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
360,000 ریال
288,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
20 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال
1396/06/29
20:45
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
360,000 ریال
288,000 ریال


تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز (فارس) مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/06/29
20:45
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
360,000 ریال

توضیحات : برگشت از تک سفرعسلويه
شيراز (فارس) جم

ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز (فارس) مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/06/29
21:30
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
360,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
شيراز (فارس)

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/06/29
21:45
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
360,000 ریال

توضیحات : خريداينترنتي =بابيشترين تخفيف 21%
آباده
20 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز (فارس) پايانه کارانديش
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (V.I.P)تخت شو بااينترنت رايگان
1396/06/29
22:00
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
360,000 ریال
288,000 ریال

توضیحات : برگشت از گيتي پيما شيراز *خريدبليط اينترنتي 20درصد تخفيف
شيراز (فارس)
6 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا25
1396/06/29
22:15
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
360,000 ریال
338,400 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/29
22:30
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
205,000 ریال
174,250 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
15 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/06/29
22:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
205,000 ریال
174,250 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور شيراز تعاوني 8
10 %
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز (فارس) شيرازپايانه کارانديش
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو(V.I.P)
1396/06/29
22:45
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
360,000 ریال
324,000 ریال

توضیحات : فروش بليط استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان .سليمانيه
شيراز (فارس)

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/06/29
23:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
360,000 ریال


ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/06/29
23:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
360,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي پايانه صفه/وي اي پي
20 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/29
23:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
205,000 ریال
164,000 ریال


ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/06/29
23:00
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
205,000 ریال


ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/06/29
23:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
360,000 ریال

توضیحات : .. سفر بخير

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1396/06/29
23:45
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
200,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
آباده
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1396/06/29
23:45
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
360,000 ریال
324,000 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/06/29
23:55
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
360,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد/وي.آي.پي
15 %
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/06/29
23:59
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
360,000 ریال
306,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/06/29
23:59
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
360,000 ریال
288,000 ریال


ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/06/29
23:59
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
360,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي پايانه صفه/وي آي پي