مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به شیراز

روز جمعه در تاریخ 1396/04/30
15 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/04/30
06:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
205,000 ریال
174,250 ریال

توضیحات : سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/04/30
06:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
205,000 ریال
174,250 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
آباده
15 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1396/04/30
07:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
360,000 ریال
306,000 ریال

توضیحات : سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به شيراز
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/04/30
07:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
360,000 ریال

6 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/04/30
08:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
205,000 ریال
192,700 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد

ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به شيراز
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/30
08:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
205,000 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
آباده
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/04/30
08:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
205,000 ریال
184,500 ریال

توضیحات : . توقف بعدي پايانه صفه
آباده
20 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/30
09:00
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
205,000 ریال
164,000 ریال

15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/04/30
09:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
205,000 ریال
174,250 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
آباده
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/30
09:45
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
205,000 ریال
184,500 ریال

توضیحات : سفرخوشي رابراي شما آرزوميکنم

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1396/04/30
09:45
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
200,000 ریال

توضیحات : خريداينترنتي =بابيشترين تخفيف 21%
آباده
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/04/30
10:30
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
360,000 ریال
324,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي پايانه صفه وي اي پي
آباده

گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس مان تخت شو(V.I.P)
1396/04/30
10:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
360,000 ریال

توضیحات : فروش بليط استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان .باکو.سليمانيه
شيراز (فارس)
20 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس مارال
1396/04/30
11:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
360,000 ریال
288,000 ریال

15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/04/30
11:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
360,000 ریال
306,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
آباده
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/04/30
11:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
360,000 ریال
324,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد/ارائه کارت شناسائي الزاميست
آباده
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي (اسکانيا
1396/04/30
11:45
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
360,000 ریال
324,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي رابراي شما آرزوميکنم
6 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1396/04/30
11:45
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
360,000 ریال
338,400 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
21 %
میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/30
12:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
360,000 ریال
284,400 ریال

توضیحات : خريداينترنتي =بابيشترين تخفيف 21%

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به شيراز
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/04/30
12:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
360,000 ریال

10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/30
12:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
205,000 ریال
184,500 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد/ارائه کارت شناسائي الزاميست
آباده
20 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو (V.I.P)
1396/04/30
12:15
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
360,000 ریال
288,000 ریال

توضیحات : برگشت از گيتي پيما شيراز *خريدبليط اينترنتي 20درصد تخفيف
صفاشهر
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/04/30
12:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
360,000 ریال
306,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
آباده
10 %
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو(V.I.P)
1396/04/30
12:45
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
360,000 ریال
324,000 ریال

توضیحات : فروش بليط استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان .باکو.سليمانيه
شيراز (فارس)
20 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس مارال
1396/04/30
13:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
360,000 ریال
288,000 ریال

20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/04/30
13:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
205,000 ریال
164,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي پايانه صفه
آباده

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به شيراز
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/04/30
13:45
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
360,000 ریال

10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/04/30
13:45
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
360,000 ریال
324,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/30
13:45
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
360,000 ریال
324,000 ریال

آباده
21 %
میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/30
13:45
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
360,000 ریال
284,400 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
آباده
6 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا25
1396/04/30
14:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
360,000 ریال
338,400 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
20 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس مارال (V.I.P)
1396/04/30
14:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
360,000 ریال
288,000 ریال

توضیحات : برگشت از گيتي پيما شيراز *خريدبليط اينترنتي 20درصد تخفيف
شيراز (فارس)
20 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز (فارس) مقصدنهایی : قشم
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو (V.I.P)
1396/04/30
14:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
360,000 ریال
288,000 ریال

توضیحات : برگشت از گيتي پيما قشم* خريد بليط اينترنتي 20درصد تخفيف
شيراز (فارس) پايانه کارانديش لار پليس راه جهرم پليس راه
10 %
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو(V.I.P)
1396/04/30
14:45
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
360,000 ریال
324,000 ریال

توضیحات : فروش بليط استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان .باکو.سليمانيه
شيراز (فارس)
15 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز (فارس) مقصدنهایی : قشم
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1396/04/30
15:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
360,000 ریال
306,000 ریال

توضیحات : سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد
شيراز (فارس) لار (فارس)
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/04/30
15:45
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
205,000 ریال
164,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي پايانه صفه
آباده
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به شيراز مقصدنهایی : قشم
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/04/30
16:15
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
360,000 ریال
288,000 ریال

جهرم لار (فارس) شيراز
15 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز (فارس) مقصدنهایی : قشم
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1396/04/30
16:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
360,000 ریال
306,000 ریال

توضیحات : سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد
شيراز (فارس) لار (فارس)
20 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز (فارس) مقصدنهایی : قشم
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس مارال (V.I.P)
1396/04/30
16:30
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
360,000 ریال
288,000 ریال

توضیحات : برگشت از گيتي پيما زاهدان خريد اينترنتي 20درصد تخفيف
جهرم پليس راه لار پليس راه شيراز (فارس)
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/04/30
16:45
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
205,000 ریال
164,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد/ارائه کارت شناسائي الزاميست
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز (فارس) مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/30
16:45
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
360,000 ریال
288,000 ریال

توضیحات : درصورت تهيه بليط برگشت ازبوشهر30درصدتخفيف بگيريداتوبوس درسامانيتوردار
شيراز (فارس) جم

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به شيراز مقصدنهایی : قشم
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/04/30
16:45
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
360,000 ریال

شيراز جهرم لار (فارس)
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به شيراز مقصدنهایی : قشم
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/04/30
17:15
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
360,000 ریال
288,000 ریال

جهرم لار (فارس) شيراز
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز (فارس) مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/30
17:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
360,000 ریال
324,000 ریال

شيراز (فارس)
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس مان تخت شو 26نفره
1396/04/30
17:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
360,000 ریال
324,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي پايانه صفه وي اي پي
شيراز جم
15 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز (فارس) مقصدنهایی : قشم
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1396/04/30
17:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
360,000 ریال
306,000 ریال

توضیحات : سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد
شيراز (فارس) لار (فارس)
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به شيراز مقصدنهایی : قشم
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/04/30
17:45
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
360,000 ریال
288,000 ریال

لار (فارس) شيراز
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز (فارس) مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/30
18:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
360,000 ریال
288,000 ریال

شيراز (فارس) جم
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس مان تخت شو 26نفره
1396/04/30
18:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
360,000 ریال
324,000 ریال

توضیحات : وي.آي.پي/ازمسيرشـــــيراز
شيراز جم
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به شيراز مقصدنهایی : قشم
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/04/30
18:45
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
360,000 ریال
288,000 ریال

جهرم لار (فارس) شيراز
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز (فارس) مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/30
18:45
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
360,000 ریال
324,000 ریال

شيراز (فارس)
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به شيراز مقصدنهایی : قشم
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/30
18:45
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
360,000 ریال
288,000 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد .بستن کمربند ايمني براي کليه مسافران الزامي ميباشد
لار (فارس) شيراز

لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس ايلياد
1396/04/30
19:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
205,000 ریال

توضیحات : سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/30
19:15
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
360,000 ریال
288,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي پايانه صفه

ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به شيراز
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1396/04/30
19:15
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
360,000 ریال

20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز (فارس) مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/30
19:45
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
360,000 ریال
288,000 ریال

توضیحات : سفربخير
شيراز (فارس) جم

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس ولو40
1396/04/30
20:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
200,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
آباده
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/30
20:10
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
360,000 ریال
324,000 ریال

20 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/30
20:45
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
205,000 ریال
164,000 ریال

20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز (فارس) مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/30
20:45
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
360,000 ریال
288,000 ریال

شيراز (فارس) جم
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز (فارس) مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/30
21:15
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
360,000 ریال
324,000 ریال

شيراز (فارس)
10 %
میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1396/04/30
21:45
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
200,000 ریال
180,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
آباده

گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس (V.I.P)تخت شو بااينترنت رايگان
1396/04/30
22:00
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
360,000 ریال

توضیحات : برگشت از گيتي پيما شيراز *خريدبليط اينترنتي 20درصد تخفيف
شيراز (فارس)
6 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا25
1396/04/30
22:15
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
360,000 ریال
338,400 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
15 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/04/30
22:30
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
205,000 ریال
174,250 ریال

توضیحات : سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/04/30
22:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
205,000 ریال
174,250 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
10 %
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو(V.I.P)
1396/04/30
22:45
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
360,000 ریال
324,000 ریال

توضیحات : فروش بليط استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان .باکو.سليمانيه
شيراز (فارس)
20 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/30
23:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
205,000 ریال
164,000 ریال


آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به شيراز
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/04/30
23:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
360,000 ریال

10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/04/30
23:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
360,000 ریال
324,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي پايانه صفه/وي اي پي

ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به شيراز
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1396/04/30
23:30
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
360,000 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
آباده
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/04/30
23:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
205,000 ریال
184,500 ریال

توضیحات : .. سفر بخير

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به شيراز
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/04/30
23:30
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
205,000 ریال

10 %
میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1396/04/30
23:45
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
200,000 ریال
180,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
آباده
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/04/30
23:55
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
360,000 ریال
324,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد/وي.آي.پي
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/30
23:59
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
360,000 ریال
324,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
آباده
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/30
23:59
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
360,000 ریال
288,000 ریال

توضیحات : سفربخير
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/04/30
23:59
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
360,000 ریال
324,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي پايانه صفه/وي آي پي