مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اصفهان شيراز (فارس)

پایانه کاوه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/01/03

06:00

22

اتوبوس اسكانيا

205,000 ريال

سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد

اصفهان( کاوه) شيراز (فارس)

پایانه کاوه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/01/03

06:15

0

اتوبوس ولو 44

205,000 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
آباده

اصفهان شيراز

پایانه کاوه اصفهان

شيراز

1396/01/03

07:00

5

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 5

360,000 ریال

342,000 ريال

. توقف بعدي پايانه صفه
آباده

اصفهان شيراز (فارس)

پایانه کاوه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/01/03

07:30

18

اتوبوس وي آي پي

% 10

360,000 ریال

324,000 ريال

سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد

اصفهان شيراز

پایانه صفه اصفهان

شيراز

1396/01/03

07:45

4

اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره

% 5

360,000 ریال

342,000 ريال

سفر خوشي داشته باشيد/وي.آي.پي
آباده

اصفهان شيراز

پایانه کاوه اصفهان

شيراز

1396/01/03

08:00

6

اتوبوس ولو 44

% 6

205,000 ریال

192,700 ريال

نـوروزتان همراه با شکفتن بهار آرزوهايتان مبـارک

اصفهان( کاوه) شيراز (فارس)

پایانه کاوه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/01/03

09:00

0

اتوبوس ولو 44

205,000 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
آباده

اصفهان شيراز (فارس)

پایانه صفه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/01/03

09:45

20

اتوبوس اسکانيا

200,000 ريال

بستن کمربندالزامي ميباشد

اصفهان شيراز

پایانه کاوه اصفهان

شيراز

1396/01/03

10:30

1

اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره

% 5

360,000 ریال

342,000 ريال

توقف بعدي پايانه صفه وي اي پي
آباده

اصفهان شيراز (فارس) شيرازپايانه کارانديش

پایانه صفه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/01/03

10:45

24

اتوبوس رويال (V.I.P)

% 10

360,000 ریال

324,000 ريال

فروش بليط اتوبوس استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان.سليمانيه
آباده صفاشهر

اصفهان( کاوه) شيراز (فارس)

پایانه کاوه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/01/03

11:00

0

اتوبوس 25نفره

360,000 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
آباده

اصفهان شيراز

پایانه صفه اصفهان

شيراز

1396/01/03

11:15

0

اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره

% 5

360,000 ریال

342,000 ريال

سفر خوشي داشته باشيد/ارائه کارت شناسائي الزاميست
آباده

اصفهان شيراز

پایانه کاوه اصفهان

شيراز

1396/01/03

11:30

2

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 5

205,000 ریال

194,750 ريال

توقف بعدي پايانه صفه
آباده

اصفهان شيراز

پایانه کاوه اصفهان

شيراز

1396/01/03

11:45

3

اتوبوس فرست کلاس

% 6

360,000 ریال

338,400 ريال

نـوروزتان همراه با شکفتن بهار آرزوهايتان مبـارک

اصفهان شيراز (فارس)

پایانه صفه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/01/03

12:00

9

اتوبوس وي اي پي

360,000 ريال

بستن کمربندالزامي ميباشد
آباده

اصفهان شيراز (فارس)

پایانه کاوه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/01/03

12:15

17

اتوبوس اسکانيا44

% 20

205,000 ریال

164,000 ريال

برگشت ازگيتي پيما بندر با 20درصد تخفيف

اصفهان شيراز

پایانه صفه اصفهان

شيراز

1396/01/03

12:15

3

اتوبوس اسکانيا44

% 5

205,000 ریال

194,750 ريال

سفر خوشي داشته باشيد/ارائه کارت شناسائي الزاميست
آباده

اصفهان( کاوه) شيراز (فارس)

پایانه کاوه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/01/03

12:45

0

اتوبوس 25نفره

360,000 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
آباده

اصفهان شيراز (فارس) پايانه کارانديش

پایانه صفه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/01/03

12:45

34

اتوبوس اسکانيا44

% 10

200,000 ریال

180,000 ريال

فروش بليط اتوبوس استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان.سليمانيه
آباده شيراز (فارس)

پايانه کاوه (اصفهان) شيراز (فارس)

پایانه کاوه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/01/03

13:00

8

اتوبوس مارال

% 15

360,000 ریال

306,000 ريال

اصفهان شيراز

پایانه کاوه اصفهان

شيراز

1396/01/03

13:15

0

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 5

360,000 ریال

342,000 ريال

توقف بعدي پايانه صفه/وي اي پي
آباده

اصفهان شيراز (فارس)

پایانه صفه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/01/03

13:45

10

اتوبوس وي اي پي

360,000 ريال

بستن کمربندالزامي ميباشد
آباده

اصفهان شيراز

پایانه کاوه اصفهان

شيراز

1396/01/03

14:00

0

اتوبوس اسکانيا25

% 6

360,000 ریال

338,400 ريال

نـوروزتان همراه با شکفتن بهار آرزوهايتان مبـارک

اصفهان شيراز (فارس)

پایانه کاوه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/01/03

14:00

9

اتوبوس مارال (V.I.P)

360,000 ريال

برگشت ازگيتي پيماخريد از سايت با 20درصد تخفيف

اصفهان شيراز

پایانه صفه اصفهان

شيراز

1396/01/03

14:00

5

اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره

% 5

360,000 ریال

342,000 ريال

سفر خوشي داشته باشيد

اصفهان شيراز (فارس) شيرازپايانه کارانديش

پایانه صفه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/01/03

14:45

25

اتوبوس مارال(V.I.P)

% 10

360,000 ریال

324,000 ريال

فروش بليط اتوبوس استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان.سليمانيه
شيراز (فارس)

اصفهان قشم

پایانه صفه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/01/03

15:15

0

اتوبوس مارال(V.I.P)

360,000 ريال

فروش بليط اتوبوس استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان.سليمانيه
شيراز (فارس) پايانه کارانديش لار پليس راه جهرم پليس راه

اصفهان پایانه صفه قشم

پایانه صفه اصفهان

شيراز

1396/01/03

16:15

5

اتوبوس بي 9

360,000 ريال

جهرم لار (فارس) شيراز

اصفهان قشم

پایانه صفه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/01/03

16:30

0

اتوبوس مارال(V.I.P)

360,000 ريال

فروش بليط اتوبوس استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان.سليمانيه
شيراز (فارس) شيرازپايانه کارانديش لار پليس راه جهرم پليس راه درگهان

اصفهان شيراز

پایانه کاوه اصفهان

شيراز

1396/01/03

17:00

30

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 5

205,000 ریال

194,750 ريال

توقف بعدي پايانه صفه
آباده

اصفهان عسلويه

پایانه کاوه اصفهان

شيراز

1396/01/03

17:30

10

اتوبوس مان تخت شو 26نفره

% 5

360,000 ریال

342,000 ريال

توقف بعدي پايانه صفه وي اي پي
شيراز جم

اصفهان شيراز

پایانه صفه اصفهان

شيراز

1396/01/03

18:00

14

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 5

205,000 ریال

194,750 ريال

سفر خوشي داشته باشيد/ارائه کارت شناسائي الزاميست
آباده

اصفهان عسلويه

پایانه کاوه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/01/03

18:00

9

اتوبوس وي اي پي

% 20

360,000 ریال

288,000 ريال

سال نو برشمامبارکباد
شيراز (فارس) جم

اصفهان عسلويه

پایانه صفه اصفهان

شيراز

1396/01/03

18:30

4

اتوبوس مان تخت شو 26نفره

% 5

360,000 ریال

342,000 ريال

وي.آي.پي/ازمسيرشـــــيراز
شيراز جم

اصفهان عسلويه

پایانه صفه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/01/03

18:45

13

اتوبوس وي اي پي

360,000 ريال

شيراز (فارس)

اصفهان عسلويه

پایانه کاوه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/01/03

19:30

0

اتوبوس وي اي پي

% 20

360,000 ریال

288,000 ريال

جم شيراز (فارس)

اصفهان عسلويه

پایانه صفه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/01/03

21:15

3

اتوبوس وي اي پي

360,000 ريال

شيراز (فارس)

اصفهان شيراز (فارس)

پایانه صفه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/01/03

21:45

0

اتوبوس اسکانيا

200,000 ريال

بستن کمربندالزامي ميباشد

اصفهان شيراز (فارس) پايانه کارانديش

پایانه کاوه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/01/03

22:00

20

اتوبوس اسکانيا44

205,000 ريال

برگشت ازگيتي پيما شيراز خريد اينترنتي 20درصد تخفيف
شيراز (فارس)

اصفهان شيراز (فارس)

پایانه کاوه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/01/03

22:30

25

اتوبوس وي اي پي

% 20

360,000 ریال

288,000 ريال

تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها

اصفهان شيراز

پایانه کاوه اصفهان

شيراز

1396/01/03

22:30

5

اتوبوس اسکانيا25

% 6

360,000 ریال

338,400 ريال

نـوروزتان همراه با شکفتن بهار آرزوهايتان مبـارک

اصفهان پايانه کاوه شيراز

پایانه کاوه اصفهان

شيراز

1396/01/03

22:30

7

اتوبوس وي اي پي

360,000 ريال

سرويس قشم همه روزه داير گرديد .

اصفهان شيراز (فارس)

پایانه کاوه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/01/03

22:30

28

اتوبوس اسكانيا

205,000 ريال

سرويس مستقيم قشم با اتوبوس هاي فرست کلاس دائر گرديد

اصفهان شيراز (فارس) شيرازپايانه کارانديش

پایانه صفه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/01/03

22:45

13

اتوبوس اسکانيا44

% 10

200,000 ریال

180,000 ريال

فروش بليط اتوبوس استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان.سليمانيه
آباده شيراز (فارس)

پايانه کاوه (اصفهان) شيراز (فارس)

پایانه کاوه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/01/03

23:00

13

اتوبوس اسکانيا44

205,000 ريال

اصفهان شيراز

پایانه کاوه اصفهان

شيراز

1396/01/03

23:00

13

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 5

360,000 ریال

342,000 ريال

توقف بعدي پايانه صفه/وي اي پي

اصفهان شيراز

پایانه کاوه اصفهان

شيراز

1396/01/03

23:00

6

اتوبوس اسکانيا44

% 6

205,000 ریال

192,700 ريال

نـوروزتان همراه با شکفتن بهار آرزوهايتان مبـارک

اصفهان شيراز (فارس)

پایانه صفه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/01/03

23:15

13

اتوبوس وي اي پي

360,000 ريال

اصفهان پایانه صفه شيراز

پایانه صفه اصفهان

شيراز

1396/01/03

23:15

9

اتوبوس بي 9

360,000 ريال

اصفهان شيراز

پایانه کاوه اصفهان

شيراز

1396/01/03

23:30

12

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 5

205,000 ریال

194,750 ريال

.. سفر بخير

اصفهان شيراز (فارس)

پایانه صفه اصفهان

شيراز (فارس)

1396/01/03

23:30

14

اتوبوس اسکانيا

200,000 ريال

بستن کمربندالزامي ميباشد

اصفهان شيراز

پایانه صفه اصفهان

شيراز

1396/01/03

23:55

6

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 5

360,000 ریال

342,000 ريال

سفر خوشي داشته باشيد/وي.آي.پي

اصفهان شيراز

پایانه کاوه اصفهان

شيراز

1396/01/03

23:59

4

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 5

360,000 ریال

342,000 ريال

توقف بعدي پايانه صفه/وي آي پي
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا