مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به شیراز

روز دو شنبه در تاریخ 1397/02/31
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس VIP26
1397/02/31
14:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
360,000 ریال
324,000 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
10 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا25
1397/02/31
14:00
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
360,000 ریال
324,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
آباده
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مان
1397/02/31
14:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
360,000 ریال
288,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
24 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال (V.I.P)
1397/02/31
14:15
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
360,000 ریال
273,600 ریال

توضیحات : با خريد از سايت گيتي پيما 20درصد تخفيف بگيريد

گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز (فارس) باتخفيف ويژه 30درصد
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو(V.I.P)
1397/02/31
14:30
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
300,000 ریال

توضیحات : فروش بليط به صورت رفت وبرگشت به تمام نقاط کشور
شيراز (فارس)
25 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به شيراز مقصدنهایی : قشم
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/02/31
14:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
360,000 ریال
270,000 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد. لطفا با ارسال پيشنهاد و انتقاد خود به شماره 10003000111 ما را در ارائه سرويس بهتر ياري فرماييد
شيراز لار (فارس)
12 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز (فارس) مقصدنهایی : قشم
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال (V.I.P)
1397/02/31
14:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
360,000 ریال
316,800 ریال

جهرم پليس راه لار پليس راه شيراز (فارس)
25 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به شيراز مقصدنهایی : قشم
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي تخت شو
1397/02/31
15:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
360,000 ریال
270,000 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد. لطفا با ارسال پيشنهاد و انتقاد خود به شماره 10003000111 ما را در ارائه سرويس بهتر ياري فرماييد
شيراز لار (فارس) جهرم
10 %
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز (فارس) همراه با پذيرائي ويژه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو(V.I.P)
1397/02/31
15:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
360,000 ریال
324,000 ریال

توضیحات : فروش بليط به صورت رفت وبرگشت به تمام نقاط کشور
شيراز (فارس)
24 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو (V.I.P)
1397/02/31
15:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
360,000 ریال
273,600 ریال


ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/02/31
15:15
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
360,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
25 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به شيراز مقصدنهایی : قشم
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1397/02/31
15:45
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
360,000 ریال
270,000 ریال

شيراز جهرم لار (فارس)
24 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو (V.I.P)
1397/02/31
16:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
360,000 ریال
273,600 ریال

25 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به شيراز مقصدنهایی : قشم
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس درسامانيتوردارvip
1397/02/31
16:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
360,000 ریال
270,000 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد. لطفا با ارسال پيشنهاد و انتقاد خود به شماره 10003000111 ما را در ارائه سرويس بهتر ياري فرماييد
لار (فارس) درگهان جهرم شيراز
10 %
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز (فارس) همراه با پذيرائي ويژه مقصدنهایی : قشم همراه با پذيرائي ويژه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو(V.I.P)
1397/02/31
16:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
360,000 ریال
324,000 ریال

توضیحات : فروش بليط به صورت رفت وبرگشت به تمام نقاط کشور
شيراز (فارس) همراه با پذيرائي ويژه لار پليس راه همراه با پذيرائي ويژه جهرم پليس راه همراه با پذيرائي ويژه
12 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز (فارس) مقصدنهایی : قشم
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال (V.I.P)
1397/02/31
16:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
360,000 ریال
316,800 ریال

لار پليس راه شيراز (فارس)
25 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به شيراز مقصدنهایی : قشم
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1397/02/31
16:45
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
360,000 ریال
270,000 ریال

جهرم لار (فارس) شيراز
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1397/02/31
17:00
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
205,000 ریال
184,500 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
10 %
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز (فارس) همراه با پذيرائي ويژه مقصدنهایی : قشم همراه با پذيرائي ويژه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو(V.I.P)
1397/02/31
17:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
360,000 ریال
324,000 ریال

توضیحات : فروش بليط به صورت رفت وبرگشت به تمام نقاط کشور
شيراز (فارس) همراه با پذيرائي ويژه لار پليس راه همراه با پذيرائي ويژه جهرم پليس راه همراه با پذيرائي ويژه درگهان همراه با پذيرائي ويژه
10 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا25
1397/02/31
17:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
360,000 ریال
324,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
35 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز (فارس) مقصدنهایی : قشم
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1397/02/31
17:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
360,000 ریال
234,000 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور تعاوني 8//محل سوارشدن سکوهاي 4و5و6
شيراز (فارس) لار (فارس) جهرم
25 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به شيراز مقصدنهایی : قشم
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/02/31
17:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
360,000 ریال
270,000 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد. لطفا با ارسال پيشنهاد و انتقاد خود به شماره 10003000111 ما را در ارائه سرويس بهتر ياري فرماييد
لار (فارس) درگهان جهرم شيراز
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/02/31
17:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
360,000 ریال
288,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي پايانه صفه وي اي پي
شيراز جم
10 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز (فارس) مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/02/31
17:45
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
360,000 ریال
324,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
شيراز (فارس) جم
25 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به شيراز مقصدنهایی : قشم
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1397/02/31
17:45
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
360,000 ریال
270,000 ریال

لار (فارس) شيراز جهرم

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز مقصدنهایی : کازرون
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1397/02/31
18:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
200,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
آباده (پليس راه) شيراز
12 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز (فارس) مقصدنهایی : کازرون
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولو44
1397/02/31
18:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
205,000 ریال
180,400 ریال

توضیحات : نام اصلي با نام شهر متفاوت است
آباده شيراز (فارس)
10 %
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز (فارس) مقصدنهایی : قشم
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو(V.I.P)
1397/02/31
18:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
360,000 ریال
324,000 ریال

توضیحات : فروش بليط به صورت رفت وبرگشت به تمام نقاط کشور
شيراز (فارس) لار پليس راه جهرم پليس راه درگهان
25 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به شيراز مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مان 26
1397/02/31
18:00
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
360,000 ریال
270,000 ریال

توضیحات : شماره ي ارسال پيشنهادات و انتقادات 10003000111
شيراز جم
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/02/31
18:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
360,000 ریال
288,000 ریال

توضیحات : وي.آي.پي/توقف پايانه شاهين شهر کاوه صفه
شيراز جم
25 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به شيراز مقصدنهایی : قشم
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مان26
1397/02/31
18:45
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
360,000 ریال
270,000 ریال

جهرم لار (فارس) شيراز

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به شيراز مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1397/02/31
18:45
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
360,000 ریال

شيراز
10 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز (فارس) مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/02/31
18:45
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
360,000 ریال
324,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
شيراز (فارس) جم
10 %
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز (فارس) مقصدنهایی : کازرون
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1397/02/31
19:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
200,000 ریال
180,000 ریال

آباده شيراز (فارس)
12 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (V.I.P)تخت شو بااينترنت رايگان
1397/02/31
19:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
360,000 ریال
316,800 ریال

10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1397/02/31
19:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
360,000 ریال
324,000 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/02/31
19:15
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
360,000 ریال
288,000 ریال

توضیحات : سفربخير
10 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/02/31
20:15
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
360,000 ریال
324,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
21 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال
1397/02/31
21:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
360,000 ریال
284,400 ریال

20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/02/31
21:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
360,000 ریال
288,000 ریال

توضیحات : وي 0 آي 0 پي/توقف بعدي پايانه صفه
آباده
30 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو (V.I.P)
1397/02/31
22:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
360,000 ریال
252,000 ریال


ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1397/02/31
22:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
205,000 ریال

توضیحات : سفر بخير
آباده
10 %
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز (فارس) همراه با پذيرائي ويژه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو(V.I.P)
1397/02/31
22:30
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
300,000 ریال
270,000 ریال

توضیحات : فروش بليط به صورت رفت وبرگشت به تمام نقاط کشور
شيراز (فارس)
10 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/02/31
22:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
360,000 ریال
324,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
عسلويه
20 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا مارال
1397/02/31
22:30
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
275,000 ریال
220,000 ریال

توضیحات : برگشت از لوان نور تعاوني 8//محل سوارشدن سکوهاي4و5و6
10 %
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز (فارس) همراه با پذيرائي ويژه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو(V.I.P)
1397/02/31
22:45
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
360,000 ریال
324,000 ریال

توضیحات : فروش بليط به صورت رفت وبرگشت به تمام نقاط کشور
شيراز (فارس)
10 %
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز (فارس) باتخفيف ويژه 30درصد
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو(V.I.P)
1397/02/31
23:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
300,000 ریال
270,000 ریال

توضیحات : فروش بليط به صورت رفت وبرگشت به تمام نقاط کشور
شيراز (فارس)
25 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/02/31
23:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
360,000 ریال
270,000 ریال

20 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1397/02/31
23:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
360,000 ریال
288,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1397/02/31
23:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
360,000 ریال
288,000 ریال

توضیحات : توقف پايانه شاهين شهر کاوه صفه
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/02/31
23:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
360,000 ریال
288,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي پايانه صفه/وي اي پي
21 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال
1397/02/31
23:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
360,000 ریال
284,400 ریال

25 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/02/31
23:00
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
360,000 ریال
270,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1397/02/31
23:15
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
360,000 ریال

20 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا 32
1397/02/31
23:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
275,000 ریال
220,000 ریال

توضیحات : نام اصلي با نام شهر متفاوت است
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1397/02/31
23:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
360,000 ریال
324,000 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1397/02/31
23:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
360,000 ریال
306,000 ریال

توضیحات : سفري خوش برايتان آرزومنديم

گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1397/02/31
23:30
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
205,000 ریال

توضیحات : نام اصلي با نام شهر متفاوت است
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/02/31
23:45
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
360,000 ریال
288,000 ریال

توضیحات : .. سفر بخير
24 %
میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/02/31
23:45
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
360,000 ریال
273,600 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
آباده
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/02/31
23:55
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
360,000 ریال
288,000 ریال

توضیحات : توقف پايانه کاوه صفه
20 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو (V.I.P)
1397/02/31
23:58
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
360,000 ریال
288,000 ریال

25 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/02/31
23:59
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
360,000 ریال
270,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/02/31
23:59
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
360,000 ریال
288,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها