مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به شیراز

روز سه شنبه در تاریخ 1396/08/30

لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/08/30
06:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
205,000 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور شيرازتعاوني 8

لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1396/08/30
07:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
360,000 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور شيراز تعاوني 8
6 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/08/30
08:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
205,000 ریال
192,700 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/08/30
08:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
360,000 ریال
288,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
آباده

گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز (فارس) پايانه کارانديش
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولوو(V.I.P)
1396/08/30
09:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
360,000 ریال

توضیحات : فروش بليط استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان .سليمانيه
شيراز (فارس)

عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/08/30
09:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
205,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/08/30
09:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
205,000 ریال
184,500 ریال

10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/08/30
09:15
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
360,000 ریال
324,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
5 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/08/30
09:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
360,000 ریال
342,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد /مشترک با پايانه کاوه
آباده

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1396/08/30
09:45
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
200,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
آباده
5 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/08/30
10:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
360,000 ریال
342,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي پايانه صفه وي اي پي
آباده

گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مان تخت شو(V.I.P)
1396/08/30
10:45
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
360,000 ریال

توضیحات : فروش بليط استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان .سليمانيه
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/08/30
11:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
360,000 ریال
306,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال
1396/08/30
11:00
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
360,000 ریال
324,000 ریال

5 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/08/30
11:15
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
360,000 ریال
342,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد/ارائه کارت شناسائي الزاميست

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/08/30
11:30
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
205,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي پايانه صفه
آباده
6 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1396/08/30
11:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
360,000 ریال
338,400 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/08/30
12:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
360,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
آباده
5 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/08/30
12:15
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
205,000 ریال
194,750 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد/ارائه کارت شناسائي الزاميست
20 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو (V.I.P)
1396/08/30
12:15
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
360,000 ریال
288,000 ریال

توضیحات : برگشت از گيتي پيما شيراز *خريدبليط اينترنتي 20درصد تخفيف
10 %
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز (فارس) پايانه کارانديش
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو(V.I.P)
1396/08/30
12:45
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
360,000 ریال
324,000 ریال

توضیحات : فروش بليط استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان .سليمانيه
شيراز (فارس)
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال
1396/08/30
13:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
360,000 ریال
324,000 ریال


گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز (فارس) پايانه کارانديش
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارالfirst class
1396/08/30
13:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
270,000 ریال

توضیحات : فروش بليط استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان .سليمانيه
شيراز (فارس)

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/08/30
13:45
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
360,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
آباده
5 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/08/30
13:45
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
360,000 ریال
342,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد

گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال (V.I.P)
1396/08/30
14:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
360,000 ریال

توضیحات : با خريد از سايت گيتي پيما 20درصد تخفيف بگيريد
6 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا25
1396/08/30
14:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
360,000 ریال
338,400 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد

لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز (فارس) مقصدنهایی : قشم
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1396/08/30
14:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
360,000 ریال

شيراز (فارس) لار (فارس)
10 %
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز (فارس) پايانه کارانديش
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو(V.I.P)
1396/08/30
14:45
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
360,000 ریال
324,000 ریال

توضیحات : فروش بليط استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان .سليمانيه
شيراز (فارس)

لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز (فارس) مقصدنهایی : بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1396/08/30
15:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
360,000 ریال

توضیحات : ارائه کارت شناسائي الزاميست//برگشت ازلوان نور تعاوني8
لار (فارس) شيراز (فارس)
20 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مان(V.I.P)
1396/08/30
15:30
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
360,000 ریال
288,000 ریال

توضیحات : نام اصلي با نام شهر متفاوت است
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به شيراز مقصدنهایی : قشم
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/08/30
16:15
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
360,000 ریال
288,000 ریال

جهرم لار (فارس) شيراز

لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز (فارس) مقصدنهایی : قشم
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1396/08/30
16:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
360,000 ریال

توضیحات : برگشت از لوان نور
جهرم شيراز (فارس) لار (فارس)
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به شيراز مقصدنهایی : قشم
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/08/30
16:45
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
360,000 ریال
288,000 ریال

جهرم لار (فارس) شيراز
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/08/30
17:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
205,000 ریال
184,500 ریال

20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به شيراز مقصدنهایی : قشم
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/08/30
17:15
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
360,000 ریال
288,000 ریال

جهرم لار (فارس) شيراز

لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز (فارس) مقصدنهایی : قشم
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولوTX
1396/08/30
17:15
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
205,000 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور بندر عباس تعاوني 8
لار (فارس) شيراز (فارس)
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/08/30
17:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
360,000 ریال
288,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي پايانه صفه وي اي پي
شيراز جم
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به شيراز مقصدنهایی : قشم
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/08/30
17:45
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
360,000 ریال
288,000 ریال

جهرم لار (فارس) شيراز
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز (فارس) مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي (اسکانيا
1396/08/30
17:45
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
360,000 ریال
324,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
شيراز (فارس)

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1396/08/30
17:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
200,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/08/30
18:30
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
360,000 ریال
288,000 ریال

توضیحات : وي.آي.پي/ازمسيرشـــــيراز
شيراز جم
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز (فارس) مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/08/30
18:45
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
360,000 ریال
324,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
شيراز (فارس)
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به شيراز مقصدنهایی : قشم
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/08/30
18:45
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
360,000 ریال
288,000 ریال

جهرم لار (فارس) شيراز

گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز (فارس) مقصدنهایی : کازرون
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/08/30
19:00
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
200,000 ریال

توضیحات : فروش بليط استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان .سليمانيه
شيراز (فارس)
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1396/08/30
19:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
360,000 ریال
324,000 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/08/30
19:15
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
360,000 ریال
288,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ايلياد
1396/08/30
20:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
170,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
آباده
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/08/30
20:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
360,000 ریال
324,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم

ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/08/30
20:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
360,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال
1396/08/30
20:45
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
360,000 ریال
324,000 ریال


ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز (فارس) مقصدنهایی : عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/08/30
21:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
360,000 ریال

شيراز (فارس)

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/08/30
21:45
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
360,000 ریال

توضیحات : خريداينترنتي =بابيشترين تخفيف 21%
20 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز (فارس) پايانه کارانديش
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (V.I.P)تخت شو بااينترنت رايگان
1396/08/30
22:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
360,000 ریال
288,000 ریال

توضیحات : برگشت از گيتي پيما شيراز *خريدبليط اينترنتي 20درصد تخفيف
شيراز (فارس)
6 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا25
1396/08/30
22:15
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
360,000 ریال
338,400 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد

لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/08/30
22:30
ظرفیت باقیمانده : 31 صندلی
205,000 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور شيراز تعاوني 8
10 %
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز (فارس) شيرازپايانه کارانديش
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو(V.I.P)
1396/08/30
22:45
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
360,000 ریال
324,000 ریال

توضیحات : فروش بليط استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان .سليمانيه
شيراز (فارس)

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/08/30
23:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
360,000 ریال

15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/08/30
23:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
205,000 ریال
174,250 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/08/30
23:00
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
205,000 ریال
184,500 ریال

5 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/08/30
23:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
360,000 ریال
342,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي پايانه صفه/وي اي پي
5 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/08/30
23:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
360,000 ریال
342,000 ریال

توضیحات : .. سفر بخير

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1396/08/30
23:45
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
200,000 ریال

توضیحات : بستن کمربندالزامي ميباشد
آباده
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1396/08/30
23:45
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
360,000 ریال
324,000 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
5 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/08/30
23:55
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
360,000 ریال
342,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد/وي.آي.پي
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/08/30
23:59
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
360,000 ریال
288,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
5 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/08/30
23:59
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
360,000 ریال
342,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي پايانه صفه/وي آي پي
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/08/30
23:59
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
360,000 ریال
324,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم