مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به شوشتر

روز شنبه در تاریخ 1396/07/29
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شوشتر مقصدنهایی : مسجد سليمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/07/29
08:30
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
535,000 ریال
428,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي پايانه صفه/وي آي پي
ايذه شوشتر
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شوشتر مقصدنهایی : مسجد سليمان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/07/29
09:15
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
535,000 ریال
428,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد /وي.آي.پي
ايذه شوشتر

ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شوشتر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا مارال تک صندلي کلاسيک _پذيرايي ميوه
1396/07/29
09:30
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
400,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه مسجدسليمان
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به شوشتر مقصدنهایی : مسجدسليمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس Classic
1396/07/29
13:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
420,000 ریال
378,000 ریال

انديمشک شوشتر

ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شوشتر مقصدنهایی : مسجدسليمان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/07/29
16:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
535,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه شوشتر
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به شوشتر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/29
19:15
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
305,000 ریال
274,500 ریال

انديمشک دزفول
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شوشتر مقصدنهایی : مسجد سليمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس .اسکانيا کلاسيک 30نفره
1396/07/29
20:15
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
420,000 ریال
336,000 ریال

توضیحات : .. توقف بعدي پايانه صفه
ايذه شوشتر
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شوشتر مقصدنهایی : مسجد سليمان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک 30نفره
1396/07/29
21:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
420,000 ریال
336,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد
شوشتر ايذه

ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شوشتر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا مارال تک صندلي کلاسيک_پذيراي ميوه
1396/07/29
21:15
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
400,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
مسجدسليمان