مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به شوشتر

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/06
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شوشتر مقصدنهایی : مسجد سليمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/12/06
08:30
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
535,000 ریال
481,500 ریال

توضیحات : توقف: پايانه هاي شاهين شهر، کاوه،صفه
ايذه شوشتر
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شوشتر مقصدنهایی : مسجد سليمان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/12/06
09:15
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
535,000 ریال
481,500 ریال

توضیحات : توقف پايانه شاهين شهر کاوه صفه/وي.آي.پي
شوشتر
25 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شوشتر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسكانياتك صندلي
1396/12/06
09:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
400,000 ریال
300,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه مسجدسليمان
10 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به شوشتر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/12/06
09:45
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
535,000 ریال
481,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
انديمشک خرم آباد
21 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به شوشتر مقصدنهایی : مسجدسليمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
13:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
305,000 ریال
240,950 ریال

انديمشک شوشتر
25 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شوشتر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسكانياتك صندلي
1396/12/06
16:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
400,000 ریال
300,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه مسجدسليمان

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شوشتر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولوو درجه يک 44نفره
1396/12/06
18:00
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
305,000 ریال

توضیحات : سفر بخـيـر
دزفول اليگودرز دورود خرم آباد
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شوشتر مقصدنهایی : مسجد سليمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ..اسکانيا کلاسيک 30نفره
1396/12/06
20:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
420,000 ریال
378,000 ریال

توضیحات : توقف: پايانه هاي شاهين شهر، کاوه،صفه
ايذه شوشتر
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شوشتر مقصدنهایی : مسجد سليمان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک30نفره0
1396/12/06
21:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
420,000 ریال
378,000 ریال

توضیحات : توقف پايانه شاهين شهر کـاوه صفه
ايذه شوشتر
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شوشتر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا مارال تک صندلي کلاسيک_پذيراي ميوه
1396/12/06
21:15
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
400,000 ریال
320,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
مسجدسليمان

عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به شوشتر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
22:45
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
305,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
دزفول انديمشک خرم آباد