مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به شوشتر

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/09/22
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شوشتر مقصدنهایی : مسجد سليمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/09/22
08:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
535,000 ریال
454,750 ریال

توضیحات : توقف بعدي پايانه صفه/وي آي پي
ايذه شوشتر
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شوشتر مقصدنهایی : مسجد سليمان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/09/22
09:15
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
535,000 ریال
454,750 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد /وي.آي.پي
شوشتر
25 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شوشتر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا مارال تک صندلي کلاسيک _پذيرايي ميوه
1396/09/22
09:30
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
400,000 ریال
300,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه مسجدسليمان
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به شوشتر مقصدنهایی : مسجدسليمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/22
13:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
305,000 ریال
274,500 ریال

انديمشک شوشتر
25 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شوشتر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسكانياتك صندلي
1396/09/22
16:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
400,000 ریال
300,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه مسجدسليمان
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به شوشتر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/22
19:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
305,000 ریال
274,500 ریال

دزفول انديمشک
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شوشتر مقصدنهایی : مسجد سليمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس .اسکانيا کلاسيک 30نفره
1396/09/22
20:15
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
420,000 ریال
357,000 ریال

توضیحات : .. توقف بعدي پايانه صفه
ايذه شوشتر
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شوشتر مقصدنهایی : مسجد سليمان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک 30نفره
1396/09/22
21:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
420,000 ریال
357,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد
شوشتر ايذه
25 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شوشتر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا مارال تک صندلي کلاسيک_پذيراي ميوه
1396/09/22
21:15
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
400,000 ریال
300,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
مسجدسليمان