مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به شوشتر

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/04/07
20 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به شوشتر
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/07
19:15
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
305,000 ریال
244,000 ریال

دزفول انديمشک

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شوشتر مقصدنهایی : مسجد سليمان
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس .اسکانيا کلاسيک 30نفره
1396/04/07
20:15
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
420,000 ریال

توضیحات : .. توقف بعدي پايانه صفه
ايذه شوشتر

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شوشتر مقصدنهایی : مسجد سليمان
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانياکلاسيک31
1396/04/07
20:45
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
420,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد
شوشتر ايذه
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شوشتر
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تک صندلي
1396/04/07
21:15
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
400,000 ریال
320,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
مسجدسليمان