مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به شوشتر

روز يكشنبه در تاریخ 1396/05/29
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شوشتر مقصدنهایی : مسجد سليمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/05/29
08:15
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
535,000 ریال
481,500 ریال

توضیحات : توقف بعدي پايانه صفه/وي آي پي
ايذه شوشتر
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شوشتر مقصدنهایی : مسجد سليمان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/05/29
09:15
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
535,000 ریال
481,500 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد /وي.آي.پي
ايذه شوشتر
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شوشتر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسكانياتك صندلي
1396/05/29
09:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
400,000 ریال
320,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه مسجدسليمان
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شوشتر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي اسکانيا مارال تک صندلي_پذيرايي ميوه
1396/05/29
09:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
535,000 ریال
428,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه مسجدسليمان
15 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به شوشتر مقصدنهایی : مسجدسليمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس Classic
1396/05/29
13:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
420,000 ریال
357,000 ریال

انديمشک شوشتر
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شوشتر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي اسکانيا مارال تک صندلي_پذيرايي ميوه
1396/05/29
16:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
535,000 ریال
428,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه مسجدسليمان
15 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به شوشتر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/29
19:15
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
305,000 ریال
259,250 ریال

دزفول انديمشک
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شوشتر مقصدنهایی : مسجد سليمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس .اسکانيا کلاسيک 30نفره
1396/05/29
20:15
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
420,000 ریال
378,000 ریال

توضیحات : .. توقف بعدي پايانه صفه
ايذه شوشتر
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شوشتر مقصدنهایی : مسجد سليمان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک 30نفره
1396/05/29
20:45
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
420,000 ریال
378,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد
شوشتر ايذه
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شوشتر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا مارال تک صندلي کلاسيک_پذيراي ميوه
1396/05/29
21:15
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
400,000 ریال
320,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
مسجدسليمان