مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدامبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اصفهان مسجد سليمان

پایانه کاوه اصفهان

شوشتر

1396/03/04

08:15

5

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 15

535,000 ریال

454,750 ريال

توقف بعدي پايانه صفه/وي آي پي
ايذه شوشتر

اصفهان مسجد سليمان

پایانه صفه اصفهان

شوشتر

1396/03/04

09:15

4

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 15

535,000 ریال

454,750 ريال

سفر خوشي داشته باشيد /وي.آي.پي
ايذه شوشتر

اصفهان شوشتر

پایانه صفه اصفهان

شوشتر

1396/03/04

09:15

18

اتوبوس وي اي پي

% 20

535,000 ریال

428,000 ريال

انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه مسجدسليمان

اصفهان شوشتر

پایانه صفه اصفهان

شوشتر

1396/03/04

09:15

22

اتوبوس اسكانياتك صندلي

% 20

400,000 ریال

320,000 ريال

انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه مسجدسليمان

اصفهان پايانه کاوه مسجد سليمان

پایانه کاوه اصفهان

شوشتر

1396/03/04

13:00

16

اتوبوس اسکانيا44

% 20

305,000 ریال

244,000 ريال

سرويس قشم همه روزه داير گرديد .
شوشتر انديمشک

اصفهان شوشتر

پایانه صفه اصفهان

شوشتر

1396/03/04

16:30

25

اتوبوس اسكانياتك صندلي

% 20

400,000 ریال

320,000 ريال

انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه مسجدسليمان

پايانه کاوه (اصفهان) شوشتر

پایانه کاوه اصفهان

شوشتر

1396/03/04

19:15

31

اتوبوس اسکانيا44

305,000 ريال

دزفول انديمشک

اصفهان مسجد سليمان

پایانه کاوه اصفهان

شوشتر

1396/03/04

20:15

6

اتوبوس .اسکانيا کلاسيک 30نفره

% 15

420,000 ریال

357,000 ريال

.. توقف بعدي پايانه صفه
شوشتر

اصفهان مسجد سليمان

پایانه صفه اصفهان

شوشتر

1396/03/04

20:45

9

اتوبوس اسکانياکلاسيک31

% 15

420,000 ریال

357,000 ريال

سفر خوشي داشته باشيد
ايذه شوشتر

اصفهان شوشتر

پایانه صفه اصفهان

شوشتر

1396/03/04

21:15

24

اتوبوس اسکانيا تک صندلي

% 20

400,000 ریال

320,000 ريال

انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
مسجدسليمان