مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به شهر بابک

روز جمعه در تاریخ 1396/04/02
20 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان شهربابک مقصدنهایی : سيرجان
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/02
21:00
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
275,000 ریال
220,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : باخريد بليط اينترنتي از 20درصد تخفيف بهره مند شويد
يزد شهربابک
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) شهر بابک مقصدنهایی : سيرجان
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/02
21:00
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
275,000 ریال
233,750 ریال

خرید بلیط
توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
شهر بابک
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان شهربابک (کرمان) مقصدنهایی : سيرجان
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/02
21:45
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
275,000 ریال
233,750 ریال

خرید بلیط
شهربابک (کرمان)
10 %
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان شهربابک (کرمان) مقصدنهایی : سيرجان
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/02
22:00
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
270,000 ریال
243,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : فروش بليط اتوبوس استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان.سليمانيه
يزد کمربندي يزد شهربابک (کرمان)