مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به شهر بابک

روز شنبه در تاریخ 1397/01/04

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شهربابک (کرمان) مقصدنهایی : سيرجان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولوو درجه يک 44نفره
1397/01/04
20:45
ظرفیت باقیمانده : 27 صندلی
275,000 ریال

توضیحات : سفر بخـيـر
شهربابک (کرمان)
10 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به شهر بابک مقصدنهایی : سيرجان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1397/01/04
21:00
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
275,000 ریال
247,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
شهر بابک

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شهربابک (کرمان) مقصدنهایی : سيرجان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1397/01/04
21:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
275,000 ریال

توضیحات : توقف پايانه کاوه صفه
شهربابک (کرمان)
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شهربابک (کرمان) مقصدنهایی : سيرجان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1397/01/04
21:45
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
275,000 ریال
233,750 ریال

توضیحات : اين سرويس با کاوه مشترک مي باشد
شهربابک (کرمان)