مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اصفهان به شهر بابک

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/05/25
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شهربابک (کرمان) مقصدنهایی : سيرجان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/25
21:45
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
275,000 ریال
233,750 ریال

شهربابک (کرمان)
10 %
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شهربابک (کرمان) مقصدنهایی : سيرجان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/25
22:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
270,000 ریال
243,000 ریال

توضیحات : فروش بليط استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان .سليمانيه
شهربابک (کرمان) کمربندي يزد