مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به شهر بابک

روز سه شنبه در تاریخ 1396/08/30
5 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شهربابک (کرمان) مقصدنهایی : سيرجان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک 32نفره
1396/08/30
20:45
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
370,000 ریال
351,500 ریال

توضیحات : سفر بخــير
شهربابک (کرمان)
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به شهر بابک مقصدنهایی : سيرجان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/08/30
21:00
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
275,000 ریال
233,750 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
شهر بابک
5 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شهربابک (کرمان) مقصدنهایی : سيرجان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک.32نفره
1396/08/30
21:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
370,000 ریال
351,500 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد
شهربابک (کرمان)
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شهربابک (کرمان) مقصدنهایی : سيرجان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/08/30
21:45
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
275,000 ریال
233,750 ریال

توضیحات : اين سرويس با کاوه مشترک مي باشد
شهربابک (کرمان)