مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به شهریار

روز جمعه در تاریخ 1396/04/02

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان شهريار مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/04/02
13:30
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
350,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : وي.آي.پي/توقف بعدي پايانه کاوه
شهريار تهران آزادي قم

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان شهريار مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/04/02
14:15
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
350,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : وي اي پي/تهران آزادي-کرج-شهريار
تهران آزادي شهريار آزادي-کرج

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان شهريار مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/04/02
22:15
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
210,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد/توقف بعدي پايانه کاوه
شهريار
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) شهريار
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/04/02
22:15
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
330,000 ریال
280,500 ریال

خرید بلیط
توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
تهران آزادي کرج

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان شهريار مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/04/02
23:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
210,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : .. توقف بعدي پايانه شاهين شهر
شهريار