مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به شاهرود سمنان

روز شنبه در تاریخ 1396/07/29
15 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شاهرود (سمنان) مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25نفره
1396/07/29
14:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
515,000 ریال
437,750 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
شاهرود (سمنان) نيشابور
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به شاهرود (کمربندي) مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1396/07/29
14:30
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
515,000 ریال
463,500 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
شاهرود (کمربندي) سبزوار نيشابور
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به شاهرود (کمربندي) مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/29
16:00
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
310,000 ریال
279,000 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
شاهرود (کمربندي) سبزوار نيشابور
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شاهرود
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/07/29
16:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
515,000 ریال
412,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي پايانه شاهين شهر/وي اي پي
سمنان دامغان تهران جنوب

تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شاهرود مقصدنهایی : بجنورد
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/07/29
18:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
515,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
شاهرود سبزوار سمنان
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به شاهرود (کمربندي) مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1396/07/29
19:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
515,000 ریال
463,500 ریال

توضیحات : همراه باشام رايگان
شاهرود (کمربندي) سبزوار نيشابور