مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اصفهان مشهدمقدس

پایانه کاوه اصفهان

شاهرود

1396/02/09

13:00

44

اتوبوس اسكانيا

% 20

310,000 ریال

248,000 ريال

تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
شاهرود سبزوار

اصفهان(پايانه کاوه) مشهد مقدس

پایانه کاوه اصفهان

شاهرود (کمربندي)

1396/02/09

14:30

15

اتوبوس (vip) 25

515,000 ريال

مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
سبزوار شاهرود (کمربندي) نيشابور

اصفهان مشهد مقدس

پایانه صفه اصفهان

شاهرود

1396/02/09

15:30

0

اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره

% 15

515,000 ریال

437,750 ريال

ارائه کارت شناسائي الزامي است/توقف بعدي ترمينال کاوه/وي.آي.پي
شاهرود نيشابور

اصفهان مشهد (خراسان)

پایانه صفه اصفهان

شاهرود (سمنان)

1396/02/09

15:45

6

اتوبوس وي آي پي25نفره

% 15

515,000 ریال

437,750 ريال

انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
سبزوار شاهرود (سمنان)

اصفهان(پايانه کاوه) مشهد مقدس

پایانه کاوه اصفهان

شاهرود (کمربندي)

1396/02/09

16:00

27

اتوبوس اسکانيا44

310,000 ريال

مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
سبزوار شاهرود (کمربندي) نيشابور

اصفهان مشهد مقدس

پایانه کاوه اصفهان

شاهرود

1396/02/09

16:30

3

اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره

% 15

515,000 ریال

437,750 ريال

توقف بعدي پايانه شاهين شهر/وي اي پي
سمنان شاهرود سبزوار نيشابور

اصفهان(پايانه کاوه) مشهد مقدس

پایانه کاوه اصفهان

شاهرود (کمربندي)

1396/02/09

17:00

24

اتوبوس (vip) 25

515,000 ريال

مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
سبزوار نيشابور شاهرود (کمربندي) کمربندي

اصفهان بجنورد

پایانه صفه اصفهان

شاهرود

1396/02/09

17:15

6

اتوبوس وي اي پي (اسکانيا

515,000 ريال

سبزوار شاهرود سمنان

اصفهان مشهد مقدس

پایانه کاوه اصفهان

شاهرود

1396/02/09

17:30

10

اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره

% 15

515,000 ریال

437,750 ريال

سفربخير
سمنان شاهرود نيشابور سبزوار دامغان

اصفهان شيروان (خراسان )

پایانه کاوه اصفهان

شاهرود

1396/02/09

18:00

23

اتوبوس وي اي پي

% 2

515,000 ریال

504,700 ريال

سفر بخير /برگشت ازتک سفر بجنورد
سبزوار بجنورد شاهرود سمنان تهران جنوب

اصفهان(پايانه کاوه) مشهد مقدس

پایانه کاوه اصفهان

شاهرود (کمربندي)

1396/02/09

19:30

20

اتوبوس (vip) 25

515,000 ريال

همراه باشام رايگان
شاهرود (کمربندي) سبزوار نيشابور
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا