مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به شاهرود سمنان

روز يكشنبه در تاریخ 1396/09/26
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شاهرود (سمنان) مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25نفره
1396/09/26
14:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
515,000 ریال
463,500 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
شاهرود (سمنان) سبزوار
20 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شاهرودکمربندي مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1396/09/26
15:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
515,000 ریال
412,000 ریال

توضیحات : ارائه اصل مدرک شناسائي الزاميست
سبزوار شاهرودکمربندي
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به شاهرود (کمربندي) مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/26
16:00
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
310,000 ریال
279,000 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
سبزوار نيشابور شاهرود (کمربندي)
20 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شاهرودکمربندي مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/09/26
16:00
ظرفیت باقیمانده : 37 صندلی
310,000 ریال
248,000 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور مشهد تعاوني 8
سبزوار شاهرودکمربندي نيشابور
10 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شاهرود مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي (اسکانيا
1396/09/26
16:15
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
515,000 ریال
463,500 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
سبزوار نيشابور شاهرود
10 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به شاهرود مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/26
16:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
310,000 ریال
279,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
سبزوار نيشابور شاهرود
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شاهرود
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/09/26
16:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
515,000 ریال
437,750 ریال

توضیحات : توقف بعدي پايانه شاهين شهر/وي اي پي
سمنان دامغان تهران جنوب
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به شاهرود مقصدنهایی : مشهد (خراسان)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال
1396/09/26
17:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
395,000 ریال
335,750 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
سبزوار شاهرود

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شاهرود(سمنان) مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1396/09/26
17:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
515,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
سبزوار نيشابور شاهرود(سمنان) (کمربندي)

تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به شاهرود مقصدنهایی : بجنورد
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/09/26
18:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
515,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
سبزوار شاهرود سمنان تهران جنوب
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به شاهرود (کمربندي) مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1396/09/26
19:30
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
515,000 ریال
463,500 ریال

توضیحات : همراه باشام رايگان
سبزوار نيشابور شاهرود (کمربندي)