مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اصفهان به شاهرود سمنان

روز سه شنبه در تاریخ 1397/03/29
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به شاهرود (کمربندي) مقصدنهایی : مشهد مقدس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1397/03/29
19:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
618,000 ریال
556,200 ریال

توضیحات : همراه باشام رايگان
شاهرود (کمربندي) نيشابور سبزوار