مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به سیرجان

روز دو شنبه در تاریخ 1396/04/05
20 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به سيرجان مقصدنهایی : بندرعباس
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/05
15:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
300,000 ریال
240,000 ریال

توضیحات : برگشت از گيتي پيما بندر *خريدبليط اينترنتي 20درصد تخفيف
سيرجان

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به سيرجان مقصدنهایی : ميناب
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/04/05
16:00
ظرفیت باقیمانده : 27 صندلی
300,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي ترمينال صفه/سفر بخير
سيرجان بندرعباس
20 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به سيرجان مقصدنهایی : بندرعباس
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو (V.I.P)
1396/04/05
16:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
505,000 ریال
404,000 ریال

توضیحات : برگشت ازگيتي پيما بندرعباس *خريدبليط اينترنتي 20درصد تخفيف
سيرجان
10 %
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به سيرجان مقصدنهایی : بندرعباس
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو(V.I.P)
1396/04/05
17:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
500,000 ریال
450,000 ریال

توضیحات : فروش بليط اتوبوس استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان.سليمانيه
سيرجان

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به سيرجان مقصدنهایی : بندرعباس
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/04/05
17:00
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
505,000 ریال

توضیحات : وي اي پي/توقف بعدي پايانه صفه
سيرجان

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به سيرجان مقصدنهایی : ميناب
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/04/05
17:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
300,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد /ارائه کارت شناسائي الزاميست
سيرجان بندرعباس
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به سيرجان مقصدنهایی : بندرعباس
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/05
17:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
505,000 ریال
404,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي پايانه صفه
سيرجان

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به سيرجان مقصدنهایی : بندرعباس
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/04/05
18:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
505,000 ریال

توضیحات : وي.آي.پي/ارائه کارت شناسائي الزاميست
سيرجان

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به سيرجان مقصدنهایی : بندرعباس
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/04/05
18:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
505,000 ریال

توضیحات : وي اي پي/توقف بعدي پايانه صفه
سيرجان

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به سيرجان مقصدنهایی : بندرعباس
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/04/05
19:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
505,000 ریال

توضیحات : وي.آي.پي/ارائه کارت شناسائي الزاميست
سيرجان
20 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به سيرجان مقصدنهایی : بندرعباس پايانه خليج فارس
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو (V.I.P)
1396/04/05
20:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
505,000 ریال
404,000 ریال

توضیحات : برگشت ازگيتي پيما بندرعباس *خريدبليط اينترنتي 20درصد تخفيف
سيرجان بندرعباس
10 %
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به سيرجان مقصدنهایی : بندرعباس
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو(V.I.P)
1396/04/05
21:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
500,000 ریال
450,000 ریال

توضیحات : فروش بليط اتوبوس استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان.سليمانيه
سيرجان
20 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به سيرجان
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا 32
1396/04/05
21:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
390,000 ریال
312,000 ریال

توضیحات : باخريد بليط اينترنتي از 20درصد تخفيف بهره مند شويد
يزد شهربابک
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به سيرجان
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/05
21:00
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
300,000 ریال
255,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
يزد شهر بابک
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به سيرجان
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/05
21:45
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
300,000 ریال
255,000 ریال

شهربابک (کرمان)
10 %
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به سيرجان
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس مارال کلاسيک
1396/04/05
22:00
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
390,000 ریال
351,000 ریال

توضیحات : فروش بليط اتوبوس استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان.سليمانيه
شهربابک (کرمان)