مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به سیرجان

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/06
20 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به سيرجان مقصدنهایی : بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (V.I.P)تخت شو بااينترنت رايگان
1396/12/06
16:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
505,000 ریال
404,000 ریال

سيرجان
22 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به سيرجان مقصدنهایی : بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1396/12/06
16:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
505,000 ریال
393,900 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
سيرجان
10 %
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به سيرجان همراه با پذيرائي ويژه مقصدنهایی : بندرعباس همراه با پذيرائي ويژه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو(V.I.P)
1396/12/06
17:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
500,000 ریال
450,000 ریال

توضیحات : فروش بليط استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان .سليمانيه
سيرجان همراه با پذيرائي ويژه بندرعباس
5 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به سيرجان مقصدنهایی : ميناب
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/12/06
17:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
505,000 ریال
479,750 ریال

توضیحات : توقف پايانه شاهين شهر کــاوه صفـه
سيرجان بندرعباس

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به سيرجان مقصدنهایی : بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/12/06
17:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
505,000 ریال

توضیحات : وي اي پي/توقف بعدي پايانه صفه
سيرجان
30 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به سيرجان مقصدنهایی : بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1396/12/06
17:30
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
500,000 ریال
350,000 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور تعاوني 8//محل سوارشدن سکوهاي 4و5و6
سيرجان
20 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به سيرجان مقصدنهایی : بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال (V.I.P)
1396/12/06
18:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
505,000 ریال
404,000 ریال

سيرجان

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به سيرجان مقصدنهایی : بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/12/06
18:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
505,000 ریال

توضیحات : وي.آي.پي/ توقف پايانه شاهين شهر کاوه صفه
سيرجان

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به سيرجان مقصدنهایی : بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/12/06
18:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
505,000 ریال

توضیحات : سفر بخير
سيرجان

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به سيرجان مقصدنهایی : بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/12/06
19:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
505,000 ریال

توضیحات : توقف پايانه شاهين شهر کاوه صفه
سيرجان
20 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به سيرجان مقصدنهایی : بندرعباس پايانه خليج فارس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال (V.I.P)
1396/12/06
20:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
505,000 ریال
404,000 ریال

سيرجان
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به سيرجان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک 32نفره
1396/12/06
20:45
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
390,000 ریال
331,500 ریال

توضیحات : سفر بخـيـر
شهربابک (کرمان)
10 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به سيرجان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
21:00
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
300,000 ریال
270,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
شهر بابک

گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به سيرجان همراه با پذيرائي ويژه مقصدنهایی : بندرعباس همراه با پذيرائي ويژه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو(V.I.P)
1396/12/06
21:00
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
500,000 ریال

توضیحات : فروش بليط استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان .سليمانيه
سيرجان همراه با پذيرائي ويژه بندرعباس
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به سيرجان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک.32نفره
1396/12/06
21:30
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
390,000 ریال
331,500 ریال

توضیحات : توقف پايانه شاهين شهر کاوه صفه
شهربابک (کرمان)
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به سيرجان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/12/06
21:45
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
300,000 ریال
255,000 ریال

توضیحات : اين سرويس با کاوه مشترک مي باشد
شهربابک (کرمان)