مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به سیرجان

روز سه شنبه در تاریخ 1397/03/01
12 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به سيرجان مقصدنهایی : بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مان(V.I.P)
1397/03/01
14:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
606,000 ریال
533,280 ریال

سيرجان
10 %
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به سيرجان مقصدنهایی : بندرعباس همراه با پذيرائي ويژه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مان تخت شو(V.I.P)
1397/03/01
15:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
500,000 ریال
450,000 ریال

توضیحات : فروش بليط به صورت رفت وبرگشت به تمام نقاط کشور
بندرعباس سيرجان
30 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به سيرجان مقصدنهایی : بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1397/03/01
15:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
360,000 ریال
252,000 ریال

توضیحات : برگشت از لوان نورتعاوني 8 //ارائه مدرک الزاميست//محل سوارشدن سکوهاي 4و5و6
سيرجان
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به سيرجان مقصدنهایی : بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1397/03/01
16:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
606,000 ریال
545,400 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
سيرجان
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به سيرجان مقصدنهایی : ميناب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/03/01
16:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
606,000 ریال
484,800 ریال

توضیحات : توقف بعدي ترمينال صفه/سفر بخير
سيرجان بندرعباس
12 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به سيرجان مقصدنهایی : بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو (V.I.P)
1397/03/01
16:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
606,000 ریال
533,280 ریال

توضیحات : ايستگاه بعدي پايانه صفه
سيرجان
10 %
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به سيرجان همراه با پذيرائي ويژه مقصدنهایی : بندرعباس همراه با پذيرائي ويژه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو(V.I.P)
1397/03/01
17:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
500,000 ریال
450,000 ریال

توضیحات : فروش بليط به صورت رفت وبرگشت به تمام نقاط کشور
سيرجان همراه با پذيرائي ويژه بندرعباس
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به سيرجان مقصدنهایی : بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/03/01
17:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
606,000 ریال
484,800 ریال

توضیحات : وي اي پي/توقف بعدي پايانه صفه
سيرجان
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به سيرجان مقصدنهایی : بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/03/01
18:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
606,000 ریال
484,800 ریال

توضیحات : وي.آي.پي/ توقف پايانه شاهين شهر کاوه صفه
سيرجان
12 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به سيرجان مقصدنهایی : بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مان(V.I.P)
1397/03/01
18:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
606,000 ریال
533,280 ریال

سيرجان
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به سيرجان مقصدنهایی : بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1397/03/01
18:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
606,000 ریال
545,400 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
سيرجان
10 %
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به سيرجان مقصدنهایی : بندرعباس همراه با پذيرائي ويژه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو(V.I.P)
1397/03/01
18:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
500,000 ریال
450,000 ریال

توضیحات : فروش بليط به صورت رفت وبرگشت به تمام نقاط کشور
بندرعباس سيرجان
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به سيرجان مقصدنهایی : بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/03/01
18:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
606,000 ریال
484,800 ریال

توضیحات : وي 0 آي 0 پي/توقف بعدي پايانه صفه
سيرجان

ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به سيرجان مقصدنهایی : بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1397/03/01
19:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
606,000 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
سيرجان
10 %
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به سيرجان همراه با پذيرائي ويژه مقصدنهایی : بندرعباس همراه با پذيرائي ويژه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مان تخت شو(V.I.P)
1397/03/01
19:00
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
500,000 ریال
450,000 ریال

توضیحات : فروش بليط به صورت رفت وبرگشت به تمام نقاط کشور
سيرجان همراه با پذيرائي ويژه بندرعباس
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به سيرجان مقصدنهایی : بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/03/01
19:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
606,000 ریال
484,800 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
سيرجان
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به سيرجان مقصدنهایی : بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/03/01
19:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
606,000 ریال
484,800 ریال

توضیحات : توقف پايانه شاهين شهر کـاوه صفه
سيرجان
12 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به سيرجان پايانه خليج فارس مقصدنهایی : بندرعباس پايانه خليج فارس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال (V.I.P)
1397/03/01
20:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
606,000 ریال
533,280 ریال

سيرجان پايانه خليج فارس
10 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به سيرجان مقصدنهایی : بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/03/01
20:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
606,000 ریال
545,400 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
سيرجان
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به سيرجان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک 32نفره
1397/03/01
20:45
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
468,000 ریال
374,400 ریال

توضیحات : سفر بخـيـر
شهربابک (کرمان)

گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به سيرجان همراه با پذيرائي ويژه مقصدنهایی : بندرعباس همراه با پذيرائي ويژه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو(V.I.P)
1397/03/01
21:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
500,000 ریال

توضیحات : فروش بليط به صورت رفت وبرگشت به تمام نقاط کشور
سيرجان همراه با پذيرائي ويژه بندرعباس
20 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به سيرجان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/01
21:00
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
360,000 ریال
288,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
شهر بابک
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به سيرجان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک.32نفره
1397/03/01
21:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
468,000 ریال
374,400 ریال

توضیحات : توقف پايانه کاوه صفه
شهربابک (کرمان)
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به سيرجان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1397/03/01
21:45
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
300,000 ریال
255,000 ریال

توضیحات : اين سرويس با کاوه مشترک مي باشد
شهربابک (کرمان)