مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به سیرجان

روز شنبه در تاریخ 1396/07/29
10 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به سيرجان مقصدنهایی : قشم
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/07/29
15:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
300,000 ریال
270,000 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور بندر عباس تعاوني 8
سيرجان بندرعباس
20 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به سيرجان مقصدنهایی : بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مان(V.I.P)
1396/07/29
16:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
505,000 ریال
404,000 ریال

توضیحات : برگشت ازگيتي پيما بندرعباس *خريدبليط اينترنتي 20درصد تخفيف
سيرجان
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به سيرجان مقصدنهایی : ميناب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/07/29
16:00
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
300,000 ریال
255,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي ترمينال صفه/سفر بخير
سيرجان بندرعباس
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به سيرجان مقصدنهایی : ميناب
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/07/29
17:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
300,000 ریال
255,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد /ارائه کارت شناسائي الزاميست
سيرجان بندرعباس
10 %
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به سيرجان مقصدنهایی : بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مان تخت شو(V.I.P)
1396/07/29
17:00
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
500,000 ریال
450,000 ریال

توضیحات : فروش بليط استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان .سليمانيه
سيرجان
23 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به سيرجان مقصدنهایی : بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/07/29
17:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
505,000 ریال
388,850 ریال

توضیحات : وي اي پي/توقف بعدي پايانه صفه
سيرجان
10 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به سيرجان مقصدنهایی : بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1396/07/29
17:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
500,000 ریال
450,000 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور بندر عباس تعاوني 8
سيرجان
23 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به سيرجان مقصدنهایی : بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/07/29
18:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
505,000 ریال
388,850 ریال

توضیحات : وي.آي.پي/ارائه کارت شناسائي الزاميست
سيرجان
20 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به سيرجان مقصدنهایی : بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو (V.I.P)
1396/07/29
18:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
505,000 ریال
404,000 ریال

توضیحات : برگشت از گيتي پيما *خريدبليط اينترنتي 20درصد تخفيف
سيرجان
23 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به سيرجان مقصدنهایی : بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/07/29
18:30
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
505,000 ریال
388,850 ریال

توضیحات : سفر بخير
سيرجان
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به سيرجان مقصدنهایی : بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/07/29
18:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
505,000 ریال
404,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
سيرجان
10 %
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به سيرجان مقصدنهایی : بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو(V.I.P)
1396/07/29
19:00
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
500,000 ریال
450,000 ریال

توضیحات : فروش بليط استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان .سليمانيه
سيرجان

ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به سيرجان مقصدنهایی : بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي (اسکانيا
1396/07/29
19:30
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
505,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
سيرجان
20 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به سيرجان مقصدنهایی : بندرعباس پايانه خليج فارس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال (V.I.P)
1396/07/29
20:00
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
505,000 ریال
404,000 ریال

توضیحات : برگشت ازگيتي پيما بندرعباس *خريدبليط اينترنتي 20درصد تخفيف
سيرجان
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به سيرجان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/29
21:00
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
300,000 ریال
255,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
شهر بابک
20 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به سيرجان مقصدنهایی : شهرک صنعتي بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/29
21:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
300,000 ریال
240,000 ریال

توضیحات : باخريد بليط اينترنتي از 20درصد تخفيف بهره مند شويد
شهربابک سيرجان
10 %
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به سيرجان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/29
21:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
300,000 ریال
270,000 ریال

توضیحات : فروش بليط استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان .سليمانيه
شهربابک (کرمان)
10 %
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به سيرجان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس سوپر کلاسيک
1396/07/29
21:45
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
390,000 ریال
351,000 ریال

توضیحات : فروش بليط استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان .سليمانيه
شهربابک (کرمان)
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به سيرجان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/07/29
21:45
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
300,000 ریال
255,000 ریال

توضیحات : اين سرويس با کاوه مشترک مي باشد
شهربابک (کرمان)