مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به سیرجان

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/09/22
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به سيرجان مقصدنهایی : بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/09/22
15:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
300,000 ریال
240,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
سيرجان
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به سيرجان مقصدنهایی : ميناب
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/09/22
16:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
505,000 ریال
429,250 ریال

توضیحات : توقف بعدي ترمينال صفه/سفر بخير
سيرجان بندرعباس
10 %
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به سيرجان مقصدنهایی : بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو(V.I.P)
1396/09/22
16:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
500,000 ریال
450,000 ریال

توضیحات : فروش بليط استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان .سليمانيه
سيرجان
20 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به سيرجان مقصدنهایی : بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال (V.I.P)
1396/09/22
16:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
505,000 ریال
404,000 ریال

توضیحات : برگشت ازگيتي پيما بندرعباس *خريدبليط اينترنتي 20درصد تخفيف
سيرجان
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به سيرجان مقصدنهایی : بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/09/22
17:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
505,000 ریال
429,250 ریال

توضیحات : وي اي پي/توقف بعدي پايانه صفه
سيرجان
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به سيرجان مقصدنهایی : ميناب
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/09/22
17:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
505,000 ریال
429,250 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد /ارائه کارت شناسائي الزاميست
سيرجان بندرعباس
10 %
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به سيرجان مقصدنهایی : بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو(V.I.P)
1396/09/22
17:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
500,000 ریال
450,000 ریال

توضیحات : فروش بليط استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان .سليمانيه
سيرجان
20 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به سيرجان مقصدنهایی : بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1396/09/22
17:30
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
500,000 ریال
400,000 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور بندر عباس تعاوني 8
سيرجان
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به سيرجان مقصدنهایی : بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/09/22
18:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
505,000 ریال
429,250 ریال

توضیحات : وي.آي.پي/ارائه کارت شناسائي الزاميست
سيرجان
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به سيرجان مقصدنهایی : بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/09/22
18:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
505,000 ریال
429,250 ریال

توضیحات : سفر بخير
سيرجان
10 %
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به سيرجان مقصدنهایی : بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو(V.I.P)
1396/09/22
19:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
500,000 ریال
450,000 ریال

توضیحات : فروش بليط استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان .سليمانيه
سيرجان
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به سيرجان مقصدنهایی : بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/09/22
19:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
505,000 ریال
404,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
سيرجان
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به سيرجان مقصدنهایی : بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/09/22
19:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
505,000 ریال
429,250 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد
سيرجان
10 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به سيرجان مقصدنهایی : بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا
1396/09/22
20:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
505,000 ریال
454,500 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
سيرجان
20 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به سيرجان مقصدنهایی : بندرعباس پايانه خليج فارس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال (V.I.P)
1396/09/22
20:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
505,000 ریال
404,000 ریال

توضیحات : برگشت ازگيتي پيما بندرعباس *خريدبليط اينترنتي 20درصد تخفيف
سيرجان
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به سيرجان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک 32نفره
1396/09/22
20:45
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
390,000 ریال
331,500 ریال

توضیحات : سفر بخـيـر
شهربابک (کرمان)
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به سيرجان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/22
21:00
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
300,000 ریال
255,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
شهر بابک
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به سيرجان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک 30نفره
1396/09/22
21:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
390,000 ریال
331,500 ریال


گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به سيرجان مقصدنهایی : بندرعباس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو(V.I.P)
1396/09/22
21:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
500,000 ریال

توضیحات : فروش بليط استانبول.آنکارا.ارمنستان.گرجستان .سليمانيه
سيرجان
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به سيرجان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/09/22
21:45
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
300,000 ریال
255,000 ریال

توضیحات : اين سرويس با کاوه مشترک مي باشد
شهربابک (کرمان)