مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اصفهان به سمیرم

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/06/02

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به سميرم
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولو40
1396/06/02
10:30
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
80,000 ریال

توضیحات : خريداينترنتي =بابيشترين تخفيف 21%

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به سميرم
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولو40
1396/06/02
12:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
80,000 ریال

توضیحات : خريداينترنتي =بابيشترين تخفيف 21%

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به سميرم
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولو40
1396/06/02
13:30
ظرفیت باقیمانده : 37 صندلی
80,000 ریال

توضیحات : خريداينترنتي =بابيشترين تخفيف 21%

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به سميرم
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/06/02
15:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
100,000 ریال

توضیحات : خريداينترنتي =بابيشترين تخفيف 21%

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به سميرم
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولو40
1396/06/02
16:30
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
80,000 ریال

توضیحات : خريداينترنتي =بابيشترين تخفيف 21%

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به سميرم
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولو40
1396/06/02
18:30
ظرفیت باقیمانده : 39 صندلی
80,000 ریال

توضیحات : خريداينترنتي =بابيشترين تخفيف 21%

میهن نور اصفهان پایانه صفه
میهن نور اصفهان پایانه صفه
اصفهان به سميرم
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولو40
1396/06/02
20:30
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
80,000 ریال

توضیحات : خريداينترنتي =بابيشترين تخفيف 21%