مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اصفهان به سمنان

روز جمعه در تاریخ 1396/04/02

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان سمنان مقصدنهایی : شاهرود
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/04/02
16:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
480,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : توقف بعدي پايانه شاهين شهر/وي اي پي
سمنان دامغان تهران جنوب
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان سمنان مقصدنهایی : شيروان (خراسان )
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/04/02
18:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
480,000 ریال
384,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : درصورت تهيه بليط برگشت ازبوشهر30درصدتخفيف بگيريداتوبوس درسامانيتوردار
سبزوار بجنورد شاهرود سمنان تهران جنوب