مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به سربندر

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/04/07
10 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به سربندر
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/07
18:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
355,000 ریال
319,500 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد .بستن کمربند ايمني براي کليه مسافران الزامي ميباشد
رامهرمز ماهشهر ايذه
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به سربندر
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/04/07
19:00
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
355,000 ریال
284,000 ریال

رامهرمز ماهشهر ايذه
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به سربندر
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس سوپرکلاسيک30
1396/04/07
19:15
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
480,000 ریال
432,000 ریال

ايذه رامهرمز ماهشهر
20 %
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به سربندر
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس تک صندلي
1396/04/07
19:30
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
480,000 ریال
384,000 ریال

ماهشهر
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به سربندر
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس سوپر کلاسيک 30نفره
1396/04/07
20:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
480,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
رامهرمز ماهشهر ايذه
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به سربندر
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1396/04/07
22:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
610,000 ریال
549,000 ریال

ايذه ماهشهر رامهرمز
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به سربندر
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25نفره
1396/04/07
23:15
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
610,000 ریال
549,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
رامهرمز ماهشهر ايذه