مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدامبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اصفهان سربندر

پایانه کاوه اصفهان

سربندر

1396/03/02

09:30

7

اتوبوس وي آي پي25

% 10

610,000 ریال

549,000 ريال

رامهرمز ماهشهر ايذه

اصفهان سربندر

پایانه صفه اصفهان

سربندر

1396/03/02

10:15

5

اتوبوس وي آي پي25نفره

% 10

610,000 ریال

549,000 ريال

انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
رامهرمز ماهشهر ايذه

اصفهان ماهشهر ازمسرايذه

پایانه کاوه اصفهان

سربندر

1396/03/02

18:30

8

اتوبوس اسکانيا44

% 5

330,000 ریال

313,500 ريال

خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
ايذه رامهرمز سربندر

اصفهان پايانه کاوه سربندر

پایانه کاوه اصفهان

سربندر

1396/03/02

18:30

13

اتوبوس اسکانيا44

% 20

355,000 ریال

284,000 ريال

سرويس قشم همه روزه داير گرديد .بستن کمربند ايمني براي کليه مسافران الزامي ميباشد
رامهرمز ماهشهر ايذه

اصفهان پایانه صفه سربندر

پایانه صفه اصفهان

سربندر

1396/03/02

19:00

16

اتوبوس اسكانيا

% 20

355,000 ریال

284,000 ريال

رامهرمز ماهشهر ايذه

اصفهان سربندر

پایانه کاوه اصفهان

سربندر

1396/03/02

19:15

10

اتوبوس سوپرکلاسيک30

% 10

480,000 ریال

432,000 ريال

ايذه رامهرمز ماهشهر

اصفهان سربندر

پایانه صفه اصفهان

سربندر

1396/03/02

19:30

23

اتوبوس تک صندلي

% 10

480,000 ریال

432,000 ريال

ايذه ماهشهر رامهرمز

اصفهان سربندر

پایانه صفه اصفهان

سربندر

1396/03/02

20:00

7

اتوبوس سوپر کلاسيک 30نفره

% 10

480,000 ریال

432,000 ريال

انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
رامهرمز ماهشهر ايذه

اصفهان سربندر

پایانه کاوه اصفهان

سربندر

1396/03/02

22:30

11

اتوبوس وي آي پي25

% 10

610,000 ریال

549,000 ريال

ايذه ماهشهر رامهرمز

اصفهان سربندر

پایانه صفه اصفهان

سربندر

1396/03/02

23:15

6

اتوبوس وي آي پي25نفره

% 10

610,000 ریال

549,000 ريال

انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
رامهرمز ماهشهر ايذه