مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به سربندر

روز سه شنبه در تاریخ 1397/03/01
25 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به سربندر مقصدنهایی : بندرامام خميني
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25نفره
1397/03/01
10:45
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
732,000 ریال
549,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
سربندر ايذه رامهرمز
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به سربندر مقصدنهایی : ماهشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/03/01
18:45
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
732,000 ریال
585,600 ریال

توضیحات : سفر بخير
رامهرمز سربندر ايذه
10 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به سربندر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/03/01
19:30
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
732,000 ریال
658,800 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
ماهشهر
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به سربندر
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1397/03/01
19:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
732,000 ریال
585,600 ریال

توضیحات : توقف پايانه صفـه کــاوه شاهين شهر
ماهشهر رامهرمز
25 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به سربندر مقصدنهایی : بندرامام خميني
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1397/03/01
19:30
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
426,000 ریال
319,500 ریال

سربندر ايذه رامهرمز
25 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به سربندر مقصدنهایی : بندرامام خميني
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس سوپر کلاسيک 30نفره
1397/03/01
20:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
576,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
سربندر ايذه رامهرمز
25 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به سربندر مقصدنهایی : بندرامام خميني
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25نفره
1397/03/01
23:15
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
732,000 ریال
549,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
سربندر ايذه رامهرمز