مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اصفهان(پايانه کاوه) مشهد مقدس

پایانه کاوه اصفهان

سبزوار

1396/02/10

14:30

9

اتوبوس (vip) 25

650,000 ريال

مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
سبزوار شاهرود (کمربندي) نيشابور

اصفهان مشهدمقدس

پایانه کاوه اصفهان

سبزوار

1396/02/10

15:30

38

اتوبوس اسكانيا

% 20

430,000 ریال

344,000 ريال

آغاز سال 1396خورشيدي وتقارن بهار طبيعت برشما مبارکباد
سبزوار

اصفهان(پايانه کاوه) مشهد مقدس

پایانه کاوه اصفهان

سبزوار

1396/02/10

16:00

33

اتوبوس اسکانيا44

430,000 ريال

مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
سبزوار شاهرود (کمربندي) نيشابور

اصفهان مشهد مقدس

پایانه کاوه اصفهان

سبزوار

1396/02/10

16:00

11

اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره

% 15

650,000 ریال

552,500 ريال

سفر بخير وي اي پي
سبزوار نيشابور

اصفهان مشهد مقدس

پایانه صفه اصفهان

سبزوار

1396/02/10

16:15

13

اتوبوس وي اي پي (اسکانيا

% 10

650,000 ریال

585,000 ريال

سبزوار نيشابور

اصفهان مشهدمقدس (خراسان)

پایانه کاوه اصفهان

سبزوار

1396/02/10

16:30

8

اتوبوس وي آي پي25

% 15

650,000 ریال

552,500 ريال

سبزوار نيشابور

اصفهان مشهد مقدس

پایانه صفه اصفهان

سبزوار

1396/02/10

16:45

12

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 15

430,000 ریال

365,500 ريال

ارائه کارت شناسائي الزامي است/توقف بعدي ترمينال کاوه
نيشابور سبزوار

اصفهان(پايانه کاوه) مشهد مقدس

پایانه کاوه اصفهان

سبزوار

1396/02/10

17:00

25

اتوبوس (vip) 25

650,000 ريال

مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
سبزوار نيشابور شاهرود (کمربندي) کمربندي

اصفهان مشهد مقدس (از مسير شاهرود)

پایانه کاوه اصفهان

سبزوار

1396/02/10

17:00

5

اتوبوس فرست کلاس

% 6

650,000 ریال

611,000 ريال

همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
سبزوار نيشابور

اصفهان( کاوه) مشهد (خراسان)

پایانه کاوه اصفهان

سبزوار

1396/02/10

17:00

19

اتوبوس 25نفره

% 15

650,000 ریال

552,500 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
نيشابور سبزوار

اصفهان مشهد (خراسان)

پایانه صفه اصفهان

سبزوار

1396/02/10

17:15

6

اتوبوس وي آي پي25نفره

% 15

650,000 ریال

552,500 ريال

انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
سبزوار شاهرود (سمنان)

اصفهان بجنورد

پایانه صفه اصفهان

سبزوار

1396/02/10

17:15

10

اتوبوس وي اي پي (اسکانيا

650,000 ريال

سبزوار شاهرود سمنان

اصفهان مشهد مقدس

پایانه کاوه اصفهان

سبزوار

1396/02/10

17:30

26

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 15

430,000 ریال

365,500 ريال

سفربخير
سبزوار نيشابور شاهرود

اصفهان(پايانه کاوه) مشهد مقدس

پایانه کاوه اصفهان

سبزوار

1396/02/10

18:00

23

اتوبوس اسکانيا44

430,000 ريال

مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
سبزوار نيشابور

اصفهان مشهدمقدس (خراسان)

پایانه کاوه اصفهان

سبزوار

1396/02/10

18:00

19

اتوبوس وي آي پي25

% 15

650,000 ریال

552,500 ريال

سبزوار نيشابور

اصفهان شيروان (خراسان )

پایانه کاوه اصفهان

سبزوار

1396/02/10

18:00

22

اتوبوس وي اي پي

% 2

650,000 ریال

637,000 ريال

سفر بخير /برگشت ازتک سفر بجنورد
سبزوار بجنورد شاهرود سمنان تهران جنوب

اصفهان(پايانه کاوه) مشهد مقدس

پایانه کاوه اصفهان

سبزوار

1396/02/10

19:30

14

اتوبوس (vip) 25

650,000 ريال

همراه باشام رايگان
شاهرود (کمربندي) سبزوار نيشابور
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا