مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به ساوه

روز شنبه در تاریخ 1396/09/04
18 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ساوه مقصدنهایی : همدان ازمسيرساوه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک 32
1396/09/04
10:30
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
185,000 ریال
151,700 ریال

توضیحات : با ارائه بليط وپرداخت 45000ريال ناهاردريافت نمائيد
ساوه ازمسيرساوه
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ساوه مقصدنهایی : همدان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/09/04
13:15
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
240,000 ریال
204,000 ریال

توضیحات : اين سرويس با کاوه مشترک است سکوي سوار17و18
ساوه
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به ساوه مقصدنهایی : همدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/09/04
14:00
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
240,000 ریال
204,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
ساوه
18 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ساوه مقصدنهایی : همدان ازمسيرساوه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک31
1396/09/04
23:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
185,000 ریال
151,700 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
ساوه ازمسيرساوه
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ساوه مقصدنهایی : همدان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/09/04
23:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
240,000 ریال
204,000 ریال

ساوه
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به ساوه مقصدنهایی : همدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/09/04
23:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
240,000 ریال
204,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
ساوه