مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به ساری

روز سه شنبه در تاریخ 1396/08/30
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به ساري مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/08/30
15:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
320,000 ریال
256,000 ریال

بابل گرگان تهران جنوب قم ساري
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به ساري مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/08/30
16:00
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
320,000 ریال
288,000 ریال

ساري گرگان آمل تهران پارس بابل
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ساري مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/08/30
16:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
550,000 ریال
440,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد/توقف بعدي پايانه کاوه
ساري گرگان آمل بابل قائم شهر
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به ساري مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/08/30
16:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
320,000 ریال
272,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
ساري گرگان بابل قائم شهر تهران پارس

لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ساري مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/08/30
16:45
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
320,000 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور گنبد تعاوني 8
ساري گرگان آمل تهران جنوب تهرانپارس
5 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ساري مقصدنهایی : گرگان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/08/30
17:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
550,000 ریال
522,500 ریال

توضیحات : سفر بخير
بابل ساري آمل تهران جنوب
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ساري مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/08/30
17:15
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
550,000 ریال
467,500 ریال

توضیحات : سفري خوش برايتان آرزومنديم
بابل گرگان آمل ساري
24 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به ساري
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/08/30
17:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
320,000 ریال
243,200 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد/توقف بعدي ترمينال کاوه
تهران جنوب بابل آمل
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به ساري مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/08/30
18:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
550,000 ریال
467,500 ریال

توضیحات : مسافرگرامي اين سروبس به مدت نيم ساعت درپايانه شرق تهران جهت مسافرگيري توقف خواهد داشت
ساري گرگان بابل قائم شهر تهران پارس
24 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ساري
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولوو درجه يک 44نفره
1396/08/30
18:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
320,000 ریال
243,200 ریال

توضیحات : توقف بعدي شاهين شهر /سفر بخير
آمل بابل تهران جنوب قائم شهر
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به ساري
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال
1396/08/30
18:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
550,000 ریال
495,000 ریال

بابل آمل

لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به ساري مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/08/30
18:30
ظرفیت باقیمانده : 27 صندلی
320,000 ریال

توضیحات : برگشت از لوان نور گنبدتعاوني 8
آمل گرگان ساري تهرانپارس تهران جنوب