مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اصفهان گرگان

پایانه صفه اصفهان

ساري

1396/01/11

15:00

0

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 5

320,000 ریال

304,000 ريال

سفر خوشي داشته باشيد /توقف بعدي ترمينال کاوه
بابل ساري تهران جنوب آمل

اصفهان گنبدکاووس

پایانه کاوه اصفهان

ساري

1396/01/11

15:30

0

اتوبوس ولوو درجه يک 44نفره

% 5

320,000 ریال

304,000 ريال

سفر بخير
ساري گرگان قائم شهر بابل آمل

اصفهان پایانه صفه گنبدکاووس

پایانه صفه اصفهان

ساري

1396/01/11

15:45

16

اتوبوس اسكانيا

320,000 ريال

ساري گرگان بابل

اصفهان گنبدکاووس

پایانه صفه اصفهان

ساري

1396/01/11

16:15

4

اتوبوس اسکانيا کلاسيک.32نفره

% 5

430,000 ریال

408,500 ريال

سفر خوشي داشته باشيد/توقف بعدي پايانه کاوه
ساري گرگان آمل قائم شهر بابل

پايانه کاوه (اصفهان) گنبدکاووس

پایانه کاوه اصفهان

ساري

1396/01/11

16:45

8

اتوبوس ولو 44

320,000 ريال

ساري گرگان

اصفهان گنبدکاووس

پایانه کاوه اصفهان

ساري

1396/01/11

16:45

7

اتوبوس اسكانيا

320,000 ريال

سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد
ساري گرگان تهرانپارس تهران جنوب آمل

اصفهان ساري

پایانه صفه اصفهان

ساري

1396/01/11

17:15

0

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 5

320,000 ریال

304,000 ريال

سفر خوشي داشته باشيد/توقف بعدي ترمينال کاوه
آمل بابل

اصفهان ساري

پایانه کاوه اصفهان

ساري

1396/01/11

18:00

14

اتوبوس ولوو درجه يک 44نفره

% 5

320,000 ریال

304,000 ريال

توقف بعدي شاهين شهر /سفر بخير
آمل بابل قائم شهر

اصفهان گنبدکاووس

پایانه کاوه اصفهان

ساري

1396/01/11

18:30

10

اتوبوس اسكانيا

320,000 ريال

سرويس مستقيم قشم با اتوبوس فرست کلاس دائر گرديد
ساري گرگان تهرانپارس تهران جنوب آمل

اصفهان تنکابن

پایانه صفه اصفهان

ساري

1396/01/11

18:45

9

اتوبوس وي اي پي

550,000 ريال

ساري چالوس
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا