مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به زنجان

روز دو شنبه در تاریخ 1396/04/05
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به زنجان مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/04/05
14:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
480,000 ریال
408,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
زنجان تبريز
20 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به زنجان مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : پایانه صفه اصفهان
اتوبوس مان26
1396/04/05
16:15
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
480,000 ریال
384,000 ریال

زنجان تبريز قزوين

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به زنجان مقصدنهایی : تبريز
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1396/04/05
18:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
480,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
زنجان (کمربندي)

ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به زنجان (عوارضي) مقصدنهایی : تبريز
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس (vip) 25
1396/04/05
18:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
480,000 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
زنجان (عوارضي)

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به زنجان مقصدنهایی : تبريز
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/04/05
18:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
480,000 ریال

توضیحات : سفر بخير
زنجان

لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به زنجان
محل سوار شدن : پایانه کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا سه محور
1396/04/05
19:30
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
480,000 ریال

توضیحات : ارائه کارت شناسائي الزامي است
قزوين ساوه