مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اصفهان پایانه صفه اروميه

پایانه صفه اصفهان

زنجان

1396/02/09

16:15

8

اتوبوس بي 9

% 20

480,000 ریال

384,000 ريال

زنجان تبريز قزوين

اصفهان( کاوه) اروميه

پایانه کاوه اصفهان

زنجان

1396/02/09

16:30

21

اتوبوس 25نفره

% 15

480,000 ریال

408,000 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
زنجان تبريز

اصفهان پايانه کاوه اروميه

پایانه کاوه اصفهان

زنجان

1396/02/09

17:00

13

اتوبوس وي اي پي

% 20

480,000 ریال

384,000 ريال

سرويس قشم همه روزه داير گرديد .بستن کمربند ايمني براي کليه مسافران الزامي ميباشد
زنجان تبريز قزوين

اصفهان(پايانه کاوه) اروميه

پایانه کاوه اصفهان

زنجان (عوارضي)

1396/02/09

17:00

3

اتوبوس (vip) 25

480,000 ريال

مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
زنجان (عوارضي) تبريز

اصفهان تبريز

پایانه کاوه اصفهان

زنجان

1396/02/09

18:00

12

اتوبوس فرست کلاس

% 6

480,000 ریال

451,200 ريال

همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
قزوين (ميدان راه آهن) زنجان (ميدان راه آهن)

اصفهان(پايانه کاوه) تبريز

پایانه کاوه اصفهان

زنجان (عوارضي)

1396/02/09

18:00

6

اتوبوس (vip) 25

480,000 ريال

مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
زنجان (عوارضي)

اصفهان زنجان

پایانه کاوه اصفهان

زنجان

1396/02/09

19:30

24

اتوبوس اسکانيا سه محور

% 15

480,000 ریال

408,000 ريال

ارائه کارت شناسائي الزامي است
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا