مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به زنجان

روز سه شنبه در تاریخ 1397/03/01
25 %
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به زنجان مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مان26
1397/03/01
16:15
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
576,000 ریال
432,000 ریال

زنجان تبريز قزوين
25 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به زنجان مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مان 26
1397/03/01
17:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
575,000 ریال
431,250 ریال

زنجان تبريز
25 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به زنجان مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک32
1397/03/01
17:10
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
444,000 ریال
333,000 ریال

زنجان تبريز
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به زنجان مقصدنهایی : تبريز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/03/01
17:30
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
576,000 ریال
460,800 ریال

توضیحات : توقف پايانه شاهين شهر کـاوه صفه
زنجان

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به زنجان (عوارضي) مقصدنهایی : تبريز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1397/03/01
18:00
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
575,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
زنجان (عوارضي)
20 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به زنجان مقصدنهایی : تبريز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1397/03/01
18:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
576,000 ریال
460,800 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
زنجان
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به زنجان مقصدنهایی : تبريز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال
1397/03/01
18:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
480,000 ریال
432,000 ریال

زنجان
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به زنجان مقصدنهایی : تبريز
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1397/03/01
18:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
576,000 ریال
460,800 ریال

توضیحات : سفر بخير
قزوين زنجان
25 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به زنجان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا سه محور
1397/03/01
19:45
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
576,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور تعاوني 8//محل سوارشدن سکوهاي 4و5و6
10 %
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
گیتی پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به زنجان زنجان عوارضي زنجان مقصدنهایی : تبريز
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو(V.I.P)
1397/03/01
20:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
570,000 ریال
513,000 ریال

توضیحات : فروش بليط به صورت رفت وبرگشت به تمام نقاط کشور
زنجان زنجان عوارضي زنجان