مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اصفهان به زاهدان

روز شنبه در تاریخ 1396/07/29
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/07/29
13:30
ظرفیت باقیمانده : 35 صندلی
430,000 ریال
365,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
بم کرمان
25 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو (V.I.P)
1396/07/29
14:15
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
700,000 ریال
525,000 ریال

توضیحات : برگشت از گيتي پيما زاهدان* ارائه کارت شناسايي هنگام سوارشدن الزامي است
کرمان(باغين) بم
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/29
14:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
430,000 ریال
387,000 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
بم
25 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1396/07/29
16:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
700,000 ریال
525,000 ریال

توضیحات : ارائه کارت شناسائي الزامي است/برگشت از شرکت لوان نور
بم
25 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو (V.I.P)
1396/07/29
17:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
700,000 ریال
525,000 ریال

توضیحات : برگشت از گيتي پيما زاهدان* ارائه کارت شناسايي هنگام سوارشدن الزامي است
کرمان(باغين) بم
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/07/29
17:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
700,000 ریال
560,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
بم
25 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/07/29
17:30
ظرفیت باقیمانده : 39 صندلی
430,000 ریال
322,500 ریال

توضیحات : ارائه کارت شناسائي الزامي است/برگشت از شرکت لوان نور
بم