مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به زاهدان

روز جمعه در تاریخ 1397/03/04
38 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1397/03/04
12:00
ظرفیت باقیمانده : 41 صندلی
516,000 ریال
319,920 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور تعاوني 8//محل سوارشدن سکوهاي 4و5و6
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس Classic
1397/03/04
12:00
ظرفیت باقیمانده : 27 صندلی
575,000 ریال
517,500 ریال

کرمان بم يزد

عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال 44
1397/03/04
12:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
430,000 ریال

کرمان بم
34 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس (V.I.P)تخت شو بااينترنت رايگان
1397/03/04
14:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
840,000 ریال
554,400 ریال

توضیحات : محل پياده شدن کرمان باغين مي باشد
کرمان بم يزد
20 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/04
15:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
516,000 ریال
412,800 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
بم
38 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1397/03/04
15:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
840,000 ریال
520,800 ریال

توضیحات : ارائه کارت شناسائي الزامي است/برگشت از شرکت لوان نور تعاوني 8//محل سوارشدن سکوهاي 4و5و6
کرمان کرمان دوراهي باغين بم رفسنجان
38 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1397/03/04
16:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
840,000 ریال
520,800 ریال

توضیحات : ارائه کارت شناسائي الزامي است/برگشت از شرکت لوان نور تعاوني 8//محل سوارشدن سکوهاي 4و5و6
کرمان کرمان دوراهي باغين بم رفسنجان
34 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال (V.I.P)
1397/03/04
17:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
840,000 ریال
554,400 ریال

توضیحات : محل پياده شدن کرمان باغين مي باشد
کرمان بم
35 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/03/04
17:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
840,000 ریال
546,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
بم
38 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1397/03/04
17:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
840,000 ریال
520,800 ریال

توضیحات : ارائه کارت شناسائي الزامي است/برگشت از شرکت لوان نور تعاوني 8//محل سوارشدن سکوهاي 4و5و6
کرمان کرمان دوراهي باغين بم رفسنجان