مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به زاهدان

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/06

لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1396/12/06
11:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
700,000 ریال

توضیحات : برگشت از لوان نور//ارائه مدرک الزامي
بم رفسنجان
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال 44
1396/12/06
12:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
430,000 ریال
365,500 ریال

کرمان بم
26 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/12/06
12:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
430,000 ریال
318,200 ریال

توضیحات : برگشت از لوان نور//ارائه مدرک الزامي
کرمان بم رفسنجان
10 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
13:30
ظرفیت باقیمانده : 34 صندلی
430,000 ریال
387,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
بم کرمان
25 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو (V.I.P)
1396/12/06
14:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
700,000 ریال
525,000 ریال

کرمان(باغين) بم
26 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/12/06
15:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
430,000 ریال
318,200 ریال

توضیحات : برگشت از لوان نور //ارائه مدرک الزامي
بم
26 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1396/12/06
16:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
700,000 ریال
518,000 ریال

توضیحات : ارائه کارت شناسائي الزامي است/برگشت از شرکت لوان نور تعاوني 8//محل سوارشدن سکوهاي 4و5و6
کرمان بم رفسنجان
10 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
17:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
430,000 ریال
387,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
کرمان بم
25 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو (V.I.P)
1396/12/06
17:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
700,000 ریال
525,000 ریال

کرمان(باغين) بم
20 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/12/06
17:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
700,000 ریال
560,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
بم
26 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/12/06
17:30
ظرفیت باقیمانده : 39 صندلی
430,000 ریال
318,200 ریال

توضیحات : ارائه کارت شناسائي الزامي است/برگشت از شرکت لوان نور تعاوني 8//محل سوارشدن سکوهاي 4و5و6
رفسنجان بم کرمان