مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به زاهدان

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/09/22

لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/09/22
13:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
430,000 ریال

توضیحات : برگشتاز لوان نور ارائه مدرک الزامي
بم يزد رفسنجان
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/22
13:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
430,000 ریال
365,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
بم کرمان
25 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو (V.I.P)
1396/09/22
14:15
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
700,000 ریال
525,000 ریال

توضیحات : برگشت از گيتي پيما زاهدان* ارائه کارت شناسايي هنگام سوارشدن الزامي است
کرمان(باغين) بم

لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/09/22
15:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
430,000 ریال

توضیحات : ارائه مدرک الزامي/برگشت از لوان نور
کرمان بم يزد رفسنجان
10 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي (اسکانيا
1396/09/22
15:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
700,000 ریال
630,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
30 %
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/09/22
16:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
700,000 ریال
490,000 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان مهمان نواز جاده ها
بم
25 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو (V.I.P)
1396/09/22
17:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
700,000 ریال
525,000 ریال

توضیحات : برگشت از گيتي پيما زاهدان* ارائه کارت شناسايي هنگام سوارشدن الزامي است
کرمان(باغين) بم
15 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/09/22
17:30
ظرفیت باقیمانده : 37 صندلی
430,000 ریال
365,500 ریال

توضیحات : ارائه کارت شناسائي الزامي است/برگشت از شرکت لوان نور
کرمان بم رفسنجان