مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به رفسنجان

روز سه شنبه در تاریخ 1397/03/01
25 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به رفسنجان مقصدنهایی : چابهار
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1397/03/01
09:00
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
534,000 ریال
400,500 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور تعاوني 8//محل سوارشدن سکوهاي 4و5و6
کرمان ايرانشهر رفسنجان بم
25 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به رفسنجان مقصدنهایی : چابهار
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1397/03/01
11:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
534,000 ریال
400,500 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور تعاوني 8//محل سوارشدن سکوهاي 4و5و6
کرمان ايرانشهر رفسنجان بم
25 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به رفسنجان مقصدنهایی : چابهار
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1397/03/01
15:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
534,000 ریال
400,500 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور تعاوني 8//محل سوارشدن سکوهاي 4و5و6
کرمان کرمان دوراهي باغين ايرانشهر رفسنجان بم
38 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به رفسنجان مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1397/03/01
15:30
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
534,000 ریال
331,080 ریال

توضیحات : ارائه کارت شناسائي الزامي است/برگشت از شرکت لوان نور تعاوني 8//محل سوارشدن سکوهاي 4و5و6
کرمان کرمان دوراهي باغين بم رفسنجان
38 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به رفسنجان مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1397/03/01
16:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
534,000 ریال
331,080 ریال

توضیحات : ارائه کارت شناسائي الزامي است/برگشت از شرکت لوان نور تعاوني 8//محل سوارشدن سکوهاي 4و5و6
کرمان کرمان دوراهي باغين بم رفسنجان
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به رفسنجان مقصدنهایی : ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال
1397/03/01
17:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
445,000 ریال
400,500 ریال

باغين رفسنجان
20 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به رفسنجان مقصدنهایی : ايرانشهر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1397/03/01
17:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
534,000 ریال
427,200 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور تعاوني 8//محل سوارشدن سکوهاي 4و5و6
کرمان کرمان دوراهي باغين بم رفسنجان
38 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به رفسنجان مقصدنهایی : زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1397/03/01
17:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
534,000 ریال
331,080 ریال

توضیحات : ارائه کارت شناسائي الزامي است/برگشت از شرکت لوان نور تعاوني 8//محل سوارشدن سکوهاي 4و5و6
کرمان کرمان دوراهي باغين بم رفسنجان
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به رفسنجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1397/03/01
19:45
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
250,000 ریال
212,500 ریال

توضیحات : مشترک با ترمينال کاوه
رفسنجان

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به رفسنجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا25
1397/03/01
20:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
530,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
رفسنجان
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به رفسنجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/01
20:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
250,000 ریال
225,000 ریال

رفسنجان
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به رفسنجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1397/03/01
20:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
300,000 ریال
240,000 ریال

توضیحات : توقف پايانه صفه کاوه
رفسنجان
27 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به رفسنجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا مارال
1397/03/01
20:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
420,000 ریال
306,600 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور تعاوني 8
رفسنجان
20 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به رفسنجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/01
20:30
ظرفیت باقیمانده : 31 صندلی
300,000 ریال
240,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
رفسنجان
30 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به رفسنجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/03/01
21:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
534,000 ریال
373,800 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
رفسنجان
20 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به رفسنجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1397/03/01
21:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
534,000 ریال
427,200 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
رفسنجان
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به رفسنجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1397/03/01
21:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
300,000 ریال
240,000 ریال

توضیحات : ... سفر بخير
رفسنجان
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به رفسنجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال
1397/03/01
21:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
445,000 ریال
400,500 ریال

رفسنجان
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به رفسنجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو
1397/03/01
21:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
534,000 ریال
453,900 ریال

توضیحات : مشترک باترمينال کاوه
رفسنجان
21 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به رفسنجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1397/03/01
21:45
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
530,000 ریال
418,700 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
يزد رفسنجان
20 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به رفسنجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1397/03/01
22:15
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
445,000 ریال
356,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
رفسنجان
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به رفسنجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس مارال
1397/03/01
22:15
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
534,000 ریال
453,900 ریال

توضیحات : اين سرويس از صفه مستقيم ميباشد
رفسنجان
20 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به رفسنجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1397/03/01
23:15
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
534,000 ریال
427,200 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
رفسنجان