مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اصفهان( کاوه) چابهار

پایانه کاوه اصفهان

رفسنجان

1396/02/04

11:00

30

اتوبوس ولو 44

% 15

250,000 ریال

212,500 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
کرمان ايرانشهر رفسنجان بم

اصفهان چابهار

پایانه کاوه اصفهان

رفسنجان

1396/02/04

11:00

17

اتوبوس کلاسيک29نفره

350,000 ريال

ارائه کارت شناسائي الزامي است
بم ايرانشهر کرمان رفسنجان

اصفهان چابهار

پایانه کاوه اصفهان

رفسنجان

1396/02/04

12:30

0

اتوبوس وي آي پي

% 10

445,000 ریال

400,500 ريال

ارائه کارت شناسائي الزامي است
بم ايرانشهر رفسنجان

اصفهان زاهدان

پایانه کاوه اصفهان

رفسنجان

1396/02/04

13:30

37

اتوبوس اسكانيا

250,000 ريال

ارائه کارت شناسائي الزامي است
کرمان بم رفسنجان

اصفهان زاهدان

پایانه کاوه اصفهان

رفسنجان

1396/02/04

15:15

39

اتوبوس اسكانيا

% 15

250,000 ریال

212,500 ريال

ارائه کارت شناسائي الزامي است
بم رفسنجان

اصفهان زاهدان

پایانه کاوه اصفهان

رفسنجان

1396/02/04

17:30

16

اتوبوس اسكانيا

% 15

250,000 ریال

212,500 ريال

ارائه کارت شناسائي الزامي است
رفسنجان

اصفهان کرمان

پایانه صفه اصفهان

رفسنجان

1396/02/04

19:45

6

اتوبوس ولو 44

250,000 ريال

سفري خوش برايتان آرزومنديم
رفسنجان

پايانه کاوه (اصفهان) کرمان

پایانه کاوه اصفهان

رفسنجان

1396/02/04

20:00

22

اتوبوس اسکانيا44

% 20

250,000 ریال

200,000 ريال

رفسنجان

اصفهان کرمان

پایانه کاوه اصفهان

رفسنجان

1396/02/04

20:00

9

اتوبوس اسکانيا25

% 6

445,000 ریال

418,300 ريال

همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
رفسنجان

اصفهان( کاوه) کرمان

پایانه کاوه اصفهان

رفسنجان

1396/02/04

20:30

0

اتوبوس اسکانيا44

% 15

250,000 ریال

212,500 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
رفسنجان

اصفهان کرمان

پایانه صفه اصفهان

رفسنجان

1396/02/04

20:30

10

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 15

250,000 ریال

212,500 ريال

سفر خوشي داشته باشيد/توقف بعدي پايانه کاوه
رفسنجان

اصفهان کرمان

پایانه کاوه اصفهان

رفسنجان

1396/02/04

20:45

23

اتوبوس اسكانيا

250,000 ريال

سرويس مستقيم قشم با اتوبوس هاي فرست کلاس دائر
رفسنجان يزد

اصفهان کرمان

پایانه صفه اصفهان

رفسنجان

1396/02/04

21:30

8

اتوبوس 9بي 25نفره

445,000 ريال

اين سرويس با کاوه مشترک است سکوي سوار17و18
رفسنجان

اصفهان( کاوه) کرمان

پایانه کاوه اصفهان

رفسنجان

1396/02/04

21:30

27

اتوبوس اسکانيا44

% 15

250,000 ریال

212,500 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
رفسنجان

اصفهان( کاوه) کرمان

پایانه کاوه اصفهان

رفسنجان

1396/02/04

22:15

4

اتوبوس 25نفره

% 15

445,000 ریال

378,250 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
رفسنجان

اصفهان( کاوه) کرمان

پایانه کاوه اصفهان

رفسنجان

1396/02/04

23:00

20

اتوبوس 25نفره

% 15

445,000 ریال

378,250 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
رفسنجان
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا