مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به رفسنجان

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/06/29
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به رفسنجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/29
19:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
250,000 ریال
212,500 ریال

رفسنجان
20 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به رفسنجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/29
20:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
250,000 ریال
200,000 ریال

رفسنجان

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به رفسنجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1396/06/29
20:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
445,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
رفسنجان
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به رفسنجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/29
20:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
250,000 ریال
212,500 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
رفسنجان

ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به رفسنجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/06/29
20:30
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
250,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد/توقف بعدي پايانه کاوه
رفسنجان

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به رفسنجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/06/29
21:30
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
250,000 ریال

توضیحات : ... سفر بخير
رفسنجان
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به رفسنجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/06/29
21:30
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
445,000 ریال
378,250 ریال

رفسنجان
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به رفسنجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/06/29
21:30
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
445,000 ریال
378,250 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
رفسنجان
12 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به رفسنجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/06/29
21:45
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
445,000 ریال
391,600 ریال

توضیحات : خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
يزد رفسنجان
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به رفسنجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/06/29
22:15
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
445,000 ریال
378,250 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
رفسنجان
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به رفسنجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/06/29
23:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
445,000 ریال
378,250 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
رفسنجان