مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به رفسنجان

روز شنبه در تاریخ 1396/09/04
25 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به رفسنجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس بي آر9
1396/09/04
07:30
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
250,000 ریال
187,500 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور تعاوني 8
يزد رفسنجان
22 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به رفسنجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/09/04
08:45
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
445,000 ریال
347,100 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
يزد رفسنجان
25 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به رفسنجان مقصدنهایی : چابهار
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1396/09/04
09:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
445,000 ریال
333,750 ریال

توضیحات : ارائه کارت شناسائي الزامي است/برگشت از شرکت لوان نور
بم ايرانشهر رفسنجان کرمان
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به رفسنجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/09/04
09:40
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
445,000 ریال
356,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
رفسنجان
25 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به رفسنجان مقصدنهایی : چابهار
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي
1396/09/04
11:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
445,000 ریال
333,750 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور تعاوني 8//ارائه مدرک شناسائي الزامي
بم ايرانشهر کرمان رفسنجان
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به رفسنجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/09/04
19:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
250,000 ریال
212,500 ریال

توضیحات : سفري خوش برايتان آرزومنديم
رفسنجان

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به رفسنجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس فرست کلاس
1396/09/04
20:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
445,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
رفسنجان
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به رفسنجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/09/04
20:30
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
250,000 ریال
212,500 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد/توقف بعدي پايانه کاوه
رفسنجان
20 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به رفسنجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي اسکانيا مارال تک صندلي_پذيرايي ميوه
1396/09/04
21:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
445,000 ریال
356,000 ریال

رفسنجان
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به رفسنجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/09/04
21:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
445,000 ریال
378,250 ریال

توضیحات : سفري خوش برايتان آرزومنديم
رفسنجان
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به رفسنجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/09/04
21:30
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
250,000 ریال
212,500 ریال

توضیحات : ... سفر بخير
رفسنجان
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به رفسنجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/09/04
21:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
445,000 ریال
378,250 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
رفسنجان
22 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به رفسنجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي25
1396/09/04
21:45
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
445,000 ریال
347,100 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
رفسنجان
20 %
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
لوان نور اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به رفسنجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس B 9 R
1396/09/04
22:15
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
445,000 ریال
356,000 ریال

توضیحات : برگشت از شرکت لوان نور کرمان تعاوني 8
رفسنجان
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به رفسنجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/09/04
22:15
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
445,000 ریال
378,250 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
رفسنجان
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به رفسنجان مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/09/04
23:15
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
445,000 ریال
378,250 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
رفسنجان