مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدامبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اصفهان( کاوه) چابهار

پایانه کاوه اصفهان

رفسنجان

1396/03/05

09:00

20

اتوبوس 25نفره

% 15

445,000 ریال

378,250 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
بم ايرانشهر رفسنجان کرمان

اصفهان( کاوه) چابهار

پایانه کاوه اصفهان

رفسنجان

1396/03/05

11:00

29

اتوبوس ولو 44

% 15

250,000 ریال

212,500 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
کرمان ايرانشهر رفسنجان بم

اصفهان کرمان

پایانه صفه اصفهان

رفسنجان

1396/03/05

19:45

0

اتوبوس اسکانيا44

% 15

250,000 ریال

212,500 ريال

رفسنجان

پايانه کاوه (اصفهان) کرمان

پایانه کاوه اصفهان

رفسنجان

1396/03/05

20:00

10

اتوبوس اسکانيا44

250,000 ريال

رفسنجان

اصفهان کرمان

پایانه کاوه اصفهان

رفسنجان

1396/03/05

20:00

0

اتوبوس اسکانيا25

% 6

445,000 ریال

418,300 ريال

همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
رفسنجان

اصفهان( کاوه) کرمان

پایانه کاوه اصفهان

رفسنجان

1396/03/05

20:30

22

اتوبوس اسکانيا44

% 15

250,000 ریال

212,500 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
رفسنجان

اصفهان کرمان

پایانه صفه اصفهان

رفسنجان

1396/03/05

20:30

2

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 15

250,000 ریال

212,500 ريال

سفر خوشي داشته باشيد/توقف بعدي پايانه کاوه
رفسنجان

اصفهان کرمان

پایانه کاوه اصفهان

رفسنجان

1396/03/05

20:45

10

اتوبوس اسكانيا

% 10

250,000 ریال

225,000 ريال

ارائه کارت شناسائي الزامي است
رفسنجان

اصفهان( کاوه) کرمان

پایانه کاوه اصفهان

رفسنجان

1396/03/05

21:30

34

اتوبوس اسکانيا44

% 15

250,000 ریال

212,500 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
رفسنجان

اصفهان کرمان

پایانه صفه اصفهان

رفسنجان

1396/03/05

21:30

0

اتوبوس 9بي 25نفره

% 15

445,000 ریال

378,250 ريال

رفسنجان

اصفهان کرمان

پایانه کاوه اصفهان

رفسنجان

1396/03/05

22:00

34

اتوبوس اسكانيا

% 10

250,000 ریال

225,000 ريال

ارائه کارت شناسائي الزامي است
رفسنجان

اصفهان( کاوه) کرمان

پایانه کاوه اصفهان

رفسنجان

1396/03/05

22:15

1

اتوبوس 25نفره

% 15

445,000 ریال

378,250 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
رفسنجان

اصفهان( کاوه) کرمان

پایانه کاوه اصفهان

رفسنجان

1396/03/05

23:00

16

اتوبوس 25نفره

% 15

445,000 ریال

378,250 ريال

شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
رفسنجان