مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به رشت

روز دو شنبه در تاریخ 1397/02/31
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به رشت مقصدنهایی : اردبيل
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/02/31
16:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
530,000 ریال
424,000 ریال

توضیحات : برگشت ازاردبيل ايران پيما اردبيل
رشت آستارا قزوين
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به رشت مقصدنهایی : اردبيل
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا کلاسيک30نفره0
1397/02/31
16:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
425,000 ریال
340,000 ریال

توضیحات : توقف پايانه صفــه کــاوه شاهين شهر
رشت آستارا ساوه
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به رشت مقصدنهایی : تنکابن
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/02/31
17:15
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
530,000 ریال
424,000 ریال

توضیحات : وي.آي.پي/توقف پايانه صفه کاوه شاهين شهر
رشت لاهيجان (گيلان) لنگرود
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به رشت مقصدنهایی : تنکابن
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/02/31
18:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
530,000 ریال
424,000 ریال

توضیحات : وي آي پي/توقف بعدي شاهين شهر
لاهيجان (گيلان) رامسر رشت کلاچاي

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به رشت مقصدنهایی : کلاچاي
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولوو46
1397/02/31
19:00
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
310,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
رشت لاهيجان (گيلان) لنگرود رودسر قزوين (ميدان راه آهن)
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به رشت مقصدنهایی : لنگرود
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1397/02/31
20:30
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
310,000 ریال
248,000 ریال

توضیحات : توقف پايانه صفه کاوه شاهين شهر
رشت لاهيجان (گيلان)

عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به رشت مقصدنهایی : لاهيجان (گيلان)
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1397/02/31
21:15
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
310,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
رشت قزوين
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به رشت مقصدنهایی : لنگرود
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1397/02/31
21:15
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
310,000 ریال
248,000 ریال

توضیحات : سفر بخير توقف بعدي پايانه شاهين شهر
رشت لاهيجان (گيلان) قزوين
20 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان به رشت
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/02/31
21:45
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
530,000 ریال
424,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
تنکابن قزوين
20 %
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به رشت مقصدنهایی : تنکابن
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال تخت شو (V.I.P)
1397/02/31
22:30
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
530,000 ریال
424,000 ریال

توضیحات : مسير ساوه قزوين
رامسر لاهيجان(گيلان) رشت قزوين

تک سفر اصفهان پایانه کاوه
تک سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به رشت
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1397/02/31
22:30
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
530,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن فقط پايانه کاوه
قزوين
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به رشت مقصدنهایی : رامسر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1397/02/31
23:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
530,000 ریال
424,000 ریال

توضیحات : وي آي پي/توقف بعدي شاهين شهر
لاهيجان (گيلان) لنگرود کلاچاي رشت