مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدامبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اصفهان اميديه (خوزستان)

پایانه کاوه اصفهان

رامهرمز

1396/03/06

18:00

13

اتوبوس سوپرکلاسيک32

% 10

455,000 ریال

409,500 ريال

ايذه رامهرمز

اصفهان اميديه (خوزستان )

پایانه صفه اصفهان

رامهرمز

1396/03/06

19:00

8

اتوبوس سوپرکلاسيک 32نفره

% 10

455,000 ریال

409,500 ريال

انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
رامهرمز ماهشهر ايذه

اصفهان پایانه صفه سربندر

پایانه صفه اصفهان

رامهرمز

1396/03/06

19:00

16

اتوبوس اسكانيا

% 20

335,000 ریال

268,000 ريال

رامهرمز ماهشهر ايذه

اصفهان ماهشهر

پایانه صفه اصفهان

رامهرمز

1396/03/06

19:15

17

اتوبوس وي اي پي

% 20

570,000 ریال

456,000 ريال

انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه رامهرمز

اصفهان سربندر

پایانه کاوه اصفهان

رامهرمز

1396/03/06

19:15

10

اتوبوس سوپرکلاسيک30

% 10

455,000 ریال

409,500 ريال

ايذه رامهرمز ماهشهر

اصفهان سربندر

پایانه صفه اصفهان

رامهرمز

1396/03/06

19:30

23

اتوبوس تک صندلي

% 10

420,000 ریال

378,000 ريال

ايذه ماهشهر رامهرمز

اصفهان سربندر

پایانه صفه اصفهان

رامهرمز

1396/03/06

20:00

8

اتوبوس سوپر کلاسيک 30نفره

% 10

455,000 ریال

409,500 ريال

انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
رامهرمز ماهشهر ايذه

اصفهان سربندر

پایانه کاوه اصفهان

رامهرمز

1396/03/06

22:30

11

اتوبوس وي آي پي25

% 10

570,000 ریال

513,000 ريال

ايذه ماهشهر رامهرمز

اصفهان سربندر

پایانه صفه اصفهان

رامهرمز

1396/03/06

23:15

4

اتوبوس وي آي پي25نفره

% 10

570,000 ریال

513,000 ريال

انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
رامهرمز ماهشهر ايذه