مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اصفهان پايانه کاوه سربندر

پایانه کاوه اصفهان

رامهرمز

1396/02/03

18:30

15

اتوبوس اسکانيا44

% 20

335,000 ریال

268,000 ريال

سرويس قشم همه روزه داير گرديد .بستن کمربند ايمني براي کليه مسافران الزامي ميباشد
رامهرمز ماهشهر ايذه

اصفهان پایانه صفه سربندر

پایانه صفه اصفهان

رامهرمز

1396/02/03

19:00

10

اتوبوس اسكانيا

% 20

335,000 ریال

268,000 ريال

رامهرمز ماهشهر ايذه

اصفهان اميديه (خوزستان )

پایانه صفه اصفهان

رامهرمز

1396/02/03

19:00

0

اتوبوس سوپرکلاسيک 32نفره

% 10

455,000 ریال

409,500 ريال

انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
رامهرمز ماهشهر ايذه

اصفهان ماهشهر

پایانه صفه اصفهان

رامهرمز

1396/02/03

19:15

16

اتوبوس وي اي پي

% 20

570,000 ریال

456,000 ريال

انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
ايذه رامهرمز

اصفهان سربندر

پایانه صفه اصفهان

رامهرمز

1396/02/03

19:15

12

اتوبوس تک صندلي

% 10

420,000 ریال

378,000 ريال

رامهرمز ماهشهر ايذه

اصفهان سربندر

پایانه کاوه اصفهان

رامهرمز

1396/02/03

19:15

12

اتوبوس سوپرکلاسيک30

% 10

455,000 ریال

409,500 ريال

ايذه رامهرمز ماهشهر

اصفهان سربندر

پایانه صفه اصفهان

رامهرمز

1396/02/03

20:00

7

اتوبوس سوپر کلاسيک 30نفره

% 10

455,000 ریال

409,500 ريال

انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
رامهرمز ماهشهر ايذه

اصفهان سربندر

پایانه کاوه اصفهان

رامهرمز

1396/02/03

22:30

8

اتوبوس وي آي پي25

% 10

570,000 ریال

513,000 ريال

ايذه ماهشهر رامهرمز

اصفهان سربندر

پایانه صفه اصفهان

رامهرمز

1396/02/03

23:15

1

اتوبوس وي آي پي25نفره

% 10

570,000 ریال

513,000 ريال

انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
رامهرمز ماهشهر ايذه
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا