مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به دورود

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/10/28
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به دورود مقصدنهایی : بروجرد با اتوبوس بروجرد
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/28
07:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
145,000 ریال
137,750 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
دورود با اتوبوس بروجرد ازنا با اتوبوس بروجرد
22 %
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان(پايانه کاوه) به دورود مقصدنهایی : انديمشک
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/28
08:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
145,000 ریال
113,100 ریال

توضیحات : مسافرگرامي برابرماده 19قانون رسيدگي به تخلفات استفاده ازکمربندايمني الزامي است
خرم اباد دزفول دورود اليگودرز
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به دورود مقصدنهایی : خرم اباد
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولوو درجه يک44نفره
1396/10/28
09:00
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
145,000 ریال
116,000 ریال

توضیحات : /توقف پايانه صفه کاوه
دورود
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به دورود مقصدنهایی : شوشتر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/10/28
09:45
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
260,000 ریال
221,000 ریال

دزفول انديمشک دورود خرم آباد
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به دورود مقصدنهایی : خرم آباد
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولوو درجه يک 44نفره
1396/10/28
10:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
145,000 ریال
116,000 ریال

توضیحات : سفر بخير
دورود
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به دورود مقصدنهایی : بروجرد
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/28
10:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
145,000 ریال
137,750 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
دورود اتوبوس بروجرد بروجرد اتوبوس بروجرد ازنا اتوبوس بروجرد
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به دورود مقصدنهایی : خرم اباد
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/10/28
12:15
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
260,000 ریال
221,000 ریال

توضیحات : سفري خوش برايتان آرزومنديم
اليگودرز دورود
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به دورود مقصدنهایی : خرم اباد
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25نفره
1396/10/28
12:30
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
260,000 ریال
234,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
دورود
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به دورود مقصدنهایی : خرم آباد
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1396/10/28
13:15
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
260,000 ریال
234,000 ریال

دورود
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به دورود مقصدنهایی : بروجرد
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک31
1396/10/28
14:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
180,000 ریال
171,000 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
بروجرد اتوبوس بروجرد دورود اتوبوس بروجرد
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به دورود مقصدنهایی : بروجرد
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/28
18:00
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
145,000 ریال
137,750 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
بروجرد اتوبوس بروجرد دورود اتوبوس بروجرد ازنا اتوبوس بروجرد
18 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به دورود مقصدنهایی : خرم اباد
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/28
22:45
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
145,000 ریال
118,900 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
دورود اتوبوس خرم اباد خرم اباد اتوبوس خرم اباد ازنا اتوبوس خرم اباد
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به دورود مقصدنهایی : خرم آباد
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/10/28
23:00
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
145,000 ریال
116,000 ریال

توضیحات : سـفـر بخيــر
دورود