مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به دورود

روز سه شنبه در تاریخ 1396/08/30
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به دورود مقصدنهایی : بروجرد با اتوبوس بروجرد
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/08/30
07:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
145,000 ریال
137,750 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
دورود با اتوبوس بروجرد ازنا با اتوبوس بروجرد
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به دورود مقصدنهایی : خرم اباد
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس ولوو درجه يک44نفره
1396/08/30
09:00
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
145,000 ریال
130,500 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد/توقف بعدي پايانه کاوه
دورود
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به دورود مقصدنهایی : خرم آباد
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولوو درجه يک 44نفره
1396/08/30
10:00
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
145,000 ریال
130,500 ریال

توضیحات : سفر بخير
دورود
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به دورود مقصدنهایی : بروجرد
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/08/30
10:30
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
145,000 ریال
137,750 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
دورود اتوبوس بروجرد بروجرد اتوبوس بروجرد ازنا اتوبوس بروجرد
15 %
عدل اصفهان پایانه صفه
عدل اصفهان پایانه صفه
اصفهان به دورود مقصدنهایی : خرم اباد
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس 9بي 25نفره
1396/08/30
12:15
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
260,000 ریال
221,000 ریال

توضیحات : اين سرويس با کاوه مشترک مي باشد
اليگودرز دورود
5 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به دورود مقصدنهایی : خرم اباد
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25نفره
1396/08/30
12:30
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
260,000 ریال
247,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
دورود
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به دورود مقصدنهایی : خرم آباد
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس 25نفره
1396/08/30
13:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
260,000 ریال
221,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
اليگودرز دورود
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به دورود مقصدنهایی : خرم آباد
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1396/08/30
13:15
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
260,000 ریال
234,000 ریال

دورود
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به دورود مقصدنهایی : بروجرد
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/08/30
14:30
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
145,000 ریال
137,750 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
بروجرد اتوبوس بروجرد دورود اتوبوس بروجرد ازنا اتوبوس بروجرد
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به دورود مقصدنهایی : بروجرد
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/08/30
18:00
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
145,000 ریال
137,750 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
بروجرد اتوبوس بروجرد دورود اتوبوس بروجرد ازنا اتوبوس بروجرد
18 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به دورود مقصدنهایی : خرم اباد
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/08/30
22:45
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
145,000 ریال
118,900 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
دورود اتوبوس خرم اباد خرم اباد اتوبوس خرم اباد ازنا اتوبوس خرم اباد
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به دورود مقصدنهایی : خرم آباد
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/08/30
23:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
145,000 ریال
130,500 ریال

توضیحات : سـفـر بخيــر
دورود