مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدامبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

اصفهان بروجرد با اتوبوس بروجرد

پایانه کاوه اصفهان

دورود

1396/03/02

07:30

30

اتوبوس اسکانيا44

% 5

145,000 ریال

137,750 ريال

خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
دورود با اتوبوس بروجرد

اصفهان خرم اباد

پایانه صفه اصفهان

دورود

1396/03/02

09:00

7

اتوبوس ولوو درجه يک44نفره

% 15

145,000 ریال

123,250 ريال

سفر خوشي داشته باشيد/توقف بعدي پايانه کاوه
دورود

اصفهان خرم آباد

پایانه کاوه اصفهان

دورود

1396/03/02

10:00

30

اتوبوس ولوو درجه يک 44نفره

% 15

145,000 ریال

123,250 ريال

سفر بخير
دورود

اصفهان بروجرد

پایانه کاوه اصفهان

دورود

1396/03/02

10:30

32

اتوبوس اسکانيا44

% 5

145,000 ریال

137,750 ريال

خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
دورود اتوبوس بروجرد بروجرد اتوبوس بروجرد

اصفهان خرم اباد

پایانه صفه اصفهان

دورود

1396/03/02

12:30

13

اتوبوس اسکانيا44نفره

145,000 ريال

انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
دورود

اصفهان خرم آباد

پایانه کاوه اصفهان

دورود

1396/03/02

13:15

28

اتوبوس اسكانيا

145,000 ريال

دورود

اصفهان بروجرد

پایانه کاوه اصفهان

دورود

1396/03/02

14:30

32

اتوبوس اسکانيا44

% 5

145,000 ریال

137,750 ريال

خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
بروجرد اتوبوس بروجرد دورود اتوبوس بروجرد

اصفهان بروجرد

پایانه کاوه اصفهان

دورود

1396/03/02

18:00

35

اتوبوس اسکانيا44

% 5

145,000 ریال

137,750 ريال

خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
بروجرد اتوبوس بروجرد دورود اتوبوس بروجرد

اصفهان خرم اباد

پایانه کاوه اصفهان

دورود

1396/03/02

22:45

11

اتوبوس اسکانيا44

% 10

145,000 ریال

130,500 ريال

خريدازطريق اينترنت.موبايل.اندرويد5%تخفيف
دورود اتوبوس خرم اباد خرم اباد اتوبوس خرم اباد

اصفهان خرم آباد

پایانه کاوه اصفهان

دورود

1396/03/02

23:00

17

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 15

145,000 ریال

123,250 ريال

سـفـر بخيــر
دورود