مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به دورود

روز چهار شنبه در تاریخ 1397/01/01
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به دورود با اتوبوس بروجرد مقصدنهایی : بروجرد با اتوبوس بروجرد
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1397/01/01
07:30
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
145,000 ریال
137,750 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
دورود با اتوبوس بروجرد

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به دورود مقصدنهایی : خرم آباد
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولوو درجه يک 44نفره
1397/01/01
10:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
145,000 ریال

توضیحات : سفر بخير
دورود
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به دورود اتوبوس بروجرد مقصدنهایی : بروجرد
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1397/01/01
10:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
145,000 ریال
137,750 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
دورود اتوبوس بروجرد بروجرد اتوبوس بروجرد

پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به دورود مقصدنهایی : خرم اباد
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25نفره
1397/01/01
12:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
260,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
دورود

پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به دورود مقصدنهایی : خرم آباد
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1397/01/01
13:15
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
260,000 ریال

دورود
5 %
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به دورود اتوبوس بروجرد مقصدنهایی : بروجرد
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس کلاسيک31
1397/01/01
14:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
180,000 ریال
171,000 ریال

توضیحات : تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل
بروجرد اتوبوس بروجرد دورود اتوبوس بروجرد

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به دورود مقصدنهایی : شوشتر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولوو درجه يک 44نفره
1397/01/01
18:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
145,000 ریال

توضیحات : سفر بخير خرم اباد پليس راه کمالوند
انديمشک دزفول اليگودرز دورود خرم آباد