مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به دزفول

روز دو شنبه در تاریخ 1396/05/30

میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به دزفول مقصدنهایی : شوشتر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/30
19:15
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
275,000 ریال

دزفول انديمشک

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
آسیا سفر اصفهان پایانه صفه
اصفهان پایانه صفه به دزفول
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس بي 9
1396/05/30
19:15
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
480,000 ریال

انديمشک
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
ایران پیما اصفهان پایانه صفه
اصفهان به دزفول
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/05/30
19:30
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
275,000 ریال
220,000 ریال

توضیحات : سفر خوشي داشته باشيد/توقف بعدي پايانه کاوه
انديمشک
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به دزفول مقصدنهایی : شوش
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/05/30
19:30
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
275,000 ریال
233,750 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
خرم آباد دزفول انديمشک
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به دزفول مقصدنهایی : انديمشک
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/05/30
19:45
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
275,000 ریال
247,500 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
دزفول
10 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به دزفول
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/05/30
20:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
480,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد .بستن کمربند ايمني براي کليه مسافران الزامي ميباشد
انديمشک
20 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به دزفول
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/05/30
20:15
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
275,000 ریال
220,000 ریال

توضیحات : سـفـر بخــير
انديمشک

پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به دزفول
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/05/30
20:30
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
275,000 ریال

انديمشک

میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به دزفول مقصدنهایی : انديمشک
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال
1396/05/30
22:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
480,000 ریال

خرم اباد(کمال وند) دزفول
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به دزفول
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1396/05/30
22:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
480,000 ریال
432,000 ریال

انديمشک