مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدابلیط اتوبوس اصفهان به دزفول

روز سه شنبه در تاریخ 1396/09/21
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به دزفول مقصدنهایی : شوش
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال
1396/09/21
07:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
380,000 ریال
323,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
انديمشک دزفول خرم آباد
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به دزفول
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال
1396/09/21
10:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
480,000 ریال
432,000 ریال

خرم اباد(کمال وند) انديمشک
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به دزفول مقصدنهایی : انديمشک
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25نفره
1396/09/21
10:15
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
480,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
دزفول
10 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به دزفول
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/09/21
10:20
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
480,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد .بستن کمربند ايمني براي کليه مسافران الزامي ميباشد
انديمشک
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به دزفول
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1396/09/21
11:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
480,000 ریال
432,000 ریال

انديمشک
15 %
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به دزفول
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس ولو 44
1396/09/21
18:30
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
275,000 ریال
233,750 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسائي وبستن کمربندالزامي ميباشد
خرم آباد(لرستان) (کمالوند) انديمشک
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به دزفول مقصدنهایی : شوشتر
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/21
19:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
275,000 ریال
247,500 ریال

دزفول انديمشک
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل اصفهان پایانه کاوه
اصفهان( کاوه) به دزفول مقصدنهایی : شوش
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال
1396/09/21
19:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
380,000 ریال
323,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
دزفول انديمشک خرم آباد دورود
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
پیک صبا اصفهان پایانه صفه
اصفهان به دزفول مقصدنهایی : انديمشک
محل سوار شدن : ترمینال صفه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/09/21
19:45
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
275,000 ریال
247,500 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات خود را به شماره(30002616732715)عباسيان
دزفول
10 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
اصفهان پايانه کاوه به دزفول
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي اي پي
1396/09/21
20:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
480,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد. لطفا با ارسال پيشنهاد و انتقاد خود به شماره 10003000111 ما را در ارائه سرويس بهتر ياري فرماييد
انديمشک
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به دزفول
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/09/21
20:15
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
275,000 ریال
233,750 ریال

توضیحات : سـفـر بخــير
انديمشک

پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به دزفول
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس اسكانيا
1396/09/21
20:30
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
275,000 ریال

انديمشک
10 %
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
پیک صبا اصفهان پایانه کاوه
اصفهان به دزفول
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس وي آي پي25
1396/09/21
22:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
480,000 ریال
432,000 ریال

انديمشک
10 %
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
میهن نور اصفهان پایانه کاوه
پايانه کاوه (اصفهان) به دزفول مقصدنهایی : انديمشک
محل سوار شدن : ترمینال کاوه اصفهان
اتوبوس مارال
1396/09/21
22:00
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
480,000 ریال
432,000 ریال

دزفول